Den pro Buďánka
sobota 8. června 2002

 
Vážení přátelé!

Sdružení  "Buďánka pro budoucnost"  vás zve

na Den pro Buďánka, kde představí veřejnosti záměr na rekonstrukci a využití
bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze - Košířích jako
vzdělávacího, ekologického a společenského centra.

Od 10 do 18 hodin na ploše před Buďánkami,
u stanice tramvají 4,7,9,10 "Kavalírka" na Plzeňské ulici

Od 18.30 následuje panelová diskuse
v ZŠ v Nepomucké ulici pro všechny zájemce o podrobněhší diskusi.

 

Program:


Účast přislíbili:

  • Místostarostové MČ Prahy 5 M. Jančík a P. Horák,
  • Autor studie architekt Miroslav Pešek,
  • Sváťa Karásek (14 hodin)
  • Rocková skupina Holmes Šolmes (16 hodin)
  • bubny a tanec

 
Buďánka - co bylo, co bude

 

Kolonii Buďánka postavili dělníci z nedalekého lomu počátkem 19. století na místě bývalé vinice. Měla 15 domků a bydlelo v ní až 300 obyvatel. V 80. letech byly téměř všechny domy vyvlastněny a kolonie začala chátrat. Městská část Praha 5, která převzala osadu do vlastnictví v roce 1996, se zatím marně pokoušela najít investora, který by ji revitalizoval.

Sdružení "Buďánka pro budoucnost" chce ve spolupráci s památkáři, ekology a Městskou částí Praha 5 Buďánkám navrátit jejich původní tvar. Dnes značně zchátralé nebo již zbořené domky postaví či zrekonstruuje do jejich vnější podoby a kolonie najde nové uplatnění jako centrum pro neziskové organizace, jehož dveře budou otevřené pro všechny zájemce z okolí, z republiky i zahraničí pro setkávání, vzdělávání a nejrůznější obecně prospěšné činnosti.

V Buďánkách bude obnovena restaurace, vznikne tam konferenční sál s knihovnou a internetem, ubytování pro účastníky seminářů, ateliéry a dílny pro zájmovou činnost a kanceláře pro neziskové organizace. Obchod Jednoho světa bude prodávat výrobky z chráněných dílen a ze zemí třetího světa. Celý areál bude sloužit jako praktická demonstrace instalací ekologicky šetrných a úsporných technologií v městském prostředí.

Líbí se Vám taková představa? Přijďte nás podpořit
v sobotu 8. června k Buďánkám na Plzeňské ulici.

Přivítáme všechny Vaše názory, kritiku a připomínky.
Můžete nám napsat, zatelefonovat, poslat e-mail nebo napsat do fóra názorů a nápadů.
Můžete také vyplnit anketní lístek a vhodit vhodit ho do schránky nápadů v sobotu 8.6. před Buďánkami nebo poslat na naši adresu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
ANKETNÍ LÍSTEK
-------------------------------------------------------------------------------------------------

Buďánka by se měla zachránit    ANO / NE

Plán Sdružení se mi líbí                 ANO / NE

Můj názor:...............................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Chcete-li pomoci nebo máte zájem o další informace o projektu,
uveďte na sebe kontakt:

Jméno:......................................................
Adresa:......................................................
Telefon:......................................................
E-mail:......................................................


Sdružení "Buďánka pro budoucnost"
Na Míčánkách 1, 101 00 Praha 10

tel/fax: 02-72 73 70 77
e-mail: novabudanka@volny.cz

 
Projekt na revitalizaci Buďánek podporují nadace VIA a PARTNERSTVÍ