Sdružení Buďánka pro budoucnost

Adresa:
Na Míčánkách 435/1
101 00 Praha 10
tel/fax: 02-72 73 70 77

e-mail: novabudanka@volny.cz
http://budanka.ecn.cz

Přivítáme jakoukoli vaši podporu.
Můžete nám napsat do Fóra názorů, nebo poslat dopis vyjařující podporu nebo váš názor poštou či e-mailem.

Můžete nás podpořit i finančně:
Česká Spořitelna, Praha
č.ú. 292489329/0800