Tiskové zprávy:

24. července 2002: Sdružení Buďánka pro budoucnost nabízí obnovu kolonie Buďánka. Jak rozhodne Radnice Prahy 5?
9.června 2002: Den pro Buďánka se i přes nepřízeň počasí vydařil
3.června 2002: Poslední šance pro Buďánka? Den pro Buďánka - 8. června 2002
19. března 2002: Naděje pro dělnickou kolonii BuďánkaSdružení Buďánka pro budoucnost nabízí obnovu kolonie Buďánka. Jak rozhodne Radnice Prahy 5?
tisková zpráva

Praha, 24. 7. 2002 - Sdružení Buďánka pro budoucnost nabízí obnovu a nové využití chátrající bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze 5 - Košířích. Záleží jen na radnici Prahy 5, jak rozhodne. Ve středu 17. července totiž vypršela lhůta pro podání nabídek do veřejné obchodní soutěže na využití Buďánek. Sdružení do této soutěže vstoupilo se svým projektem na vybudování vzdělávacího, společenského, kulturního a ekologického centra.

Projekt Sdružení nabízí obnovení památkově chráněné kolonie Buďánka do původní podoby tak, aby se sem co nejvíce vrátila bývalá atmosféra přítomná ještě na konci 80. let. Předpokládá obnovení řady tradičních funkcí kolonie Buďánka - bude zde restaurace, obchody (především s alternativními výrobky), bydlení, modlitebna a připojuje nové využití, spojené se záměrem veřejné prospěšnosti celého projektu - místo pro setkávání, vzdělávání, kulturní programy, studium i pobyt. V této souvislosti zde vznikne např. konferenční a kulturní středisko se sálem pro 80 lidí, klubovny a učebny; knihovna společenskovědní a environmentální literatury s technickým vybavením; místo pro krátkodobé ubytování. Budou zde sídlit některá občanská sdružení a další organizace. Po dokončení revitalizace budou Buďánka tvořit centrum sloužící zájemcům především z řad neziskových organizací ale i všech ostatních z blízkého okolí i z celé Prahy, České republiky a také ze zahraničí.

Městská část Praha 5 má rozhodnout o vítězi soutěže do konce září 2002. Obnova Buďánek by pak podle projektu Sdružení měla proběhnout ve třech etapách a skončit nejpozději v roce 2007. Jako první by měla být zrekonstruována restaurace, jejíž budova patří ke čtyřem nejvíce dodnes zachovalým objektům. Původně jich zde stálo více než 18.

Sdružení svůj projekt připravuje již více než rok a za tu dobu se mu podařilo získat řadu doporučení a kladných ohlasů na svůj záměr jak od odborníků - architektů, ekologů, od církevních představitelů a politiků, tak od obyvatel z okolí Buďánek. Stále vyzývá všechny zájemce, které záměr oslovil, aby vyjádřili podporu a případně nabídli spolupráci nebo finanční pomoc.

Především pro místní obyvatele, ale i pro všechny zájemce například Sdružení uspořádalo 8.června 2002 Den pro Buďánka, při kterém přímo před Buďánkami představilo svůj projekt. V průběhu dne se zde vystřídalo na 500 návštěvníků a více než sto z nich v anketě vyjádřilo svůj názor na projekt i na budoucnost Buďánek. Naprostá většina vyjádřila podporu projektu nebo naději na obnovení Buďánek s jejich původní atmosférou. Zazněly i některé konkrétní návrhy pro budoucí využití Buďánek a nabídky spolupráce, sdružení bude s těmito návrhy dále pracovat.

Historie kolonie Buďánka sahá na počátek 19. století. V té době se zde začaly usazovat rodiny dělníků a nádeníků pracujících v okolních statcích a pískovcových lomech. Charakter a uspořádání kolonie se od té doby zásadně nezměnil a právě celkové uspořádání tvoří cenný architektonický celek, který je dnes památkově chráněn. Již 10 let však bohužel kolonie chátrá, žádná ze tří veřejných soutěží na její využití, které město dosud uspořádalo, zatím nebyla úspěšná.

Kontakt:
ThDr. Jiří Silný, výkonný ředitel, tel 02-72 73 30 44, 0604-625 486
Alena Mejstříková, předsedkyně, tel 02-74 81 65 71, 0605-85 95 15Den pro Buďánka se i přes nepřízeň počasí vydařil
tisková zpráva

Praha, 9.června, 2002 - Téměř pět stovek návštěvníků, výstava o projektu na revitalizaci Buďánek i o jejich historii, řada získaných odpovědí a názorů na minulost i budoucnost kolonie Buďánka, bohatý kulturní program i koutek pro děti, na závěr pak veřejná diskuse o projektu - tak vypadal Den pro Buďánka v sobotu 8.června. Pořádalo jej Sdružení Buďánka pro budoucnost (1), které připravuje projekt pro nedávno vyhlášenou veřejnou soutěž.(2)

Den pro Buďánka si kladl za cíl představit místním obyvatelům i široké veřejnosti projekt na obnovu bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze Košířích a vytvoření vzdělávacího, ekologického i kulturního centra. Chtěli jsme se lidí zeptat, zda by se podle nich měla kolonie obnovit do původní podoby, jaká je jejich představa o budoucím využití kolonie a zda se jim líbí náš projekt, řekla Alena Mejstříková, předsedkyně Sdružení. "Přicházela řada pamětníků, kteří po shlédnutí starých fotografií z Buďánek téměř se slzami v očích vzpomínali na život v kolonii; někteří nám nabízeli staré archivní materiály", dodal Jiří Silný, předseda Sdružení.

Po prohlédnutí výstavy, jejíž součástí byl i plán budoucí podoby kolonie Buďánka, měli návštěvníci možnost napsat svůj názor na anketní lístek a vyjádřit své vzpomínky, obavy a naděje na připravené archy papíru. Výsledkem je více než 150 vyplněných anketních lístků, téměř všechny vyjadřují podporu projektu a naději, že Buďánka znovu ožijí a vrátí se jim podoba i atmosféra co nejbližší té původní. Zaznívají z nich také některé konkrétní náměty, které Sdružení vezme v úvahu ve svém projektu.

Na pódiu ve vojenském stanu vystoupili např. evangelický farář a hudebník Sváťa Karásek - bývalý obyvatel Buďánek, skupina Altamira se svými bubny a břišní tanečnicí, rocková skupina Holmes Šolmes a DJ Lionhead. Majitelka domku v Buďánkách Terezie Hradílková zavzpomínala na jejich bývalou atmosféru.

Na večerní veřejné diskusi se v nedaleké základní škole v Nepomucké ulici sešly tři desítky převážně místních obyvatel. Diskutovat s nimi přišel Otto Kechner, náměstek primátora hl.m. Prahy, Jaroslava Kroupová, radní z MČ Praha 5, František Brabec, člen zastupitelstva MČ Praha 5, představitelé Sdružení Buďánka pro budoucnost i architekt Miroslav Pešek, autor architektonické studie projektu.

Kontakt:
Jiří Silný, ředitel Sdružení, tel. 0604-62 54 86, e-mail: ekumakad@volny.cz
Alena Mejstříková, předsedkyně Sdružení, tel. 0605-85 95 15, e-mail: alena.mejstrikova@ecn.cz

Poznámky:

1) Zájmové sdružení právnických osob Buďánka pro budoucnost vzniklo, aby realizovalo projekt na revitalizaci a nové využití kolonie Buďánka v Praze - Košířích. Jeho členem je v současné době pět občanských sdružení: Centrum pro dopravu a energetiku, Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko ekonomicko sociálních aktivit Most, Ekumenická akademie Praha, Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Pravoslavná akademie Vilémov.

2) Sdružení přihlásí svůj projekt do veřejné soutěže na využití památkově chráněné osady Buďánka, kterou městská část Praha 5 vyhlásila 22.května 2002. Uzávěrka této, v pořadí třetí, veřejné soutěže je 17.července. Vítěz soutěže má být znám do konce září.Poslední šance pro Buďánka?
Den pro Buďánka - 8. června 2002

tisková zpráva

Praha, 3.června 2002 - Sdružení Buďánka pro budoucnost připravuje na sobotu 8. června 2002 Den pro Buďánka. Chce při něm poprvé širší veřejnosti představit svůj projekt na revitalizaci a nové využití chátrající bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze – Košířích a zároveň získat podněty a reakce především místních obyvatel. Po celodenním programu bude od 18.30 následovat panelová diskuse se zájemci o podrobnější informace.

Denní program bude probíhat od 10 do 18 hodin na ploše před Buďánkami. Každou celou hodinu představitelé Sdružení krátce představí projekt. „Naším cílem je především návštěvníky oslovit a zeptat se jich, co si o kolonii Buďánka myslí, jaké jsou jejich představy o její budoucnosti, získat od nich nové podněty pro náš projekt. Pro tento účel proto připravujeme i různé možnosti, jak svůj názor vyjádřit" říká Alena Mejstříková, předsedkyně sdružení. Účast na programu přislíbili např. zástupci městské části Praha 5 a autor architektonické studie. „Myslíme si, že při takovémto projektu je spolupráce a komunikace s různými zainteresovanými stranami jako je radnice Prahy 5 či místní obyvatelé velmi důležitá a může nám přinést mnoho nových podnětů," uvádí Jiří Silný, ředitel Sdružení. Po celý den bude hrát živá či reprodukovaná hudba - vystoupí např. Sváťa Karásek a rocková skupina Holmes Šolmes. Součástí Dne pro Buďánka bude také výstavka o historii i současnosti kolonie Buďánka a představení aktivit jednotlivých členských organizací Sdružení. Obchůdek Jednoho světa nabídne alternativní výrobky ze systému Fair Trade. Pro malé i velké návštěvníky budou k dispozici dětský koutek i stánky s občerstvením.

Od 18.30 bude na program před Buďánkami navazovat panelová diskuse v ZŠ v Nepomucké ulici 1 určená pro všechny zájemce o podrobnější informace. Diskuse má především odpovědět na dotazy o projektu a budoucnosti Buďánek. Odpovídat budou zástupci Sdružení, odborníci na ochranu památek, architekturu a životní prostředí, pozváni jsou zástupci Prahy 5.

Sdružení připravuje projekt pro veřejnou obchodní soutěž „na prodej souboru nemovitostí nazývaných osada Buďánka", kterou správce lokality - Městská část Praha 5 - vyhlásil 22.května 2002. Uzávěrka přihlášek je 17. 7. 2002. Soutěž na dané území je již v pořadí třetí (první byla vyhlášena v roce 1991, druhá v roce 1998). Sdružení zatím nemá informace o jiném vážném zájemci o účast v soutěži, která stanoví přísné podmínky pro stavbu a rekonstrukci na základě památkové ochrany vyhlášené nad celým územím Buďánek v roce 1991.

Kontakt:
Alena Mejstříková, předsedkyně Sdružení, 02-74816571, 0605759515
ThDr. Jiří Silný, ředitel Sdružení, tel. 02-72 73 70 77, 0604-62 54 86
Ing. Blahoslav Mikolášek, manažer projektu, tel. 02-72 73 30 44, 0602-30 69 52Naděje pro dělnickou kolonii Buďánka
tisková zpráva

Praha, 19.3.2002 - Projekt na nové vzdělávací, konferenční a společenské centrum připravuje Sdružení Buďánka pro budoucnost (1) ve staré dělnické kolonii Buďánka v pražských Košířích. Po rekonstrukci budou Buďánka znovu vypadat jako ve svých nejlepších letech. Malé útulné domky zůstanou zachovány, navíc přibude několik obchůdků s výrobky zdravé ekonomiky, vegetariánská restaurace a park. Do procesu plánování se budou moci zapojit i místní občané. Sdružení přichází s projektem doslova v hodině dvanácté. Městská část Praha 5 by totiž měla v nejbližší době vyhlásit veřejnou obchodní soutěž na využití areálu.

„Naším záměrem je vytvořit z Buďánek centrum, které bude sloužit pro pořádání vzdělávacích a kulturních aktivit zájemcům z Prahy i celé České republiky. Zároveň chceme zachovat duch místa, rekonstrukce i provoz budou plně respektovat režim památkové ochrany," říká Jiří Silný, ředitel Sdružení. Bude zde konferenční sál s kapacitou 140 osob, klubovny pro vzdělávací aktivity a workshopy, knihovna ekumenické, environmentální a společenskovědní literatury, ubytování hotelového typu a kanceláře neziskových organizací. Měly by být také obnoveny některé tradiční součásti kolonie. Vznikne tak vegetariánská restaurace a obchody zaměřené na alternativní produkty, biopotraviny, zboží „fair trade", výrobky charitativních zařízení apod. Zanedbaný prales uprostřed areálu se promění v parčík s dětským hřištěm.

V současné době se sdružení připravuje na vyhlášení veřejné obchodní soutěže. „Máme zpracovanou architektonickou studii, nyní vedeme jednání s partnery a sponzory. Usilujeme o zachování co nejvíce stávajících staveb tak, aby nemusely být demolovány. Při plánování projektu hodláme využít podněty zainteresované veřejnosti i zkušenosti ze zahraničí. O našem záměru jsme předběžně informovali městskou část Praha 5 a hodláme s ní spolupracovat i při budoucích aktivitách centra," uvedl Silný.

„Významnou součástí našeho projektu je jeho celková ekologizace v rámci dané pražské lokality, využití jako demonstračního střediska, dodržování zásad trvalé udržitelnosti. Chceme zde využívat alternativní zdroje energie, dešťovou vodu, zelené plochy, moderní izolační materiály, ekologicky šetrné technologie. Připravujeme koncepce pro jednotlivé oblasti ekologizace," říká Alena Mejstříková, předsedkyně sdružení.

V Buďánkách by tak měl vzniknout prostor ojedinělý v českém i mezinárodním kontextu, ve kterém budou spolupracovat křesťanské a ekologické organizace. Vytvoří zázemí pro pořádání vlastních aktivit, aktivit dalších organizací, pro mezinárodní spolupráci, vznikne zároveň demonstrační centrum ekologizace urbanistického celku.

Kontakt:
ThDr. Jiří Silný, ředitel Sdružení Buďánka pro budoucnost, 02-72 73 70 77, 0604-62 54 86
Alena Mejstříková, předsedkyně sdružení, 02-74 81 65 71, 0605-85 95 15
Ing. Blahoslav Mikolášek, project manager, 0602 306952 e-mail: novabudanka@volny.cz

Poznámka:
1) Sdružení právnických osob Buďánka pro budoucnost vzniklo v říjnu 2001 a v současné době je jeho členem pět občanských sdružení - Centrum pro dopravu a energetiku, Diakonie Českobratrské církve evangelické - Středisko ekonomicko sociálních aktivit Most, Ekumenická akademie Praha, Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR, Pravoslavná akademie Vilémov. Dvě z těchto organizací - Diakonie a Pravoslavná akademie - mají zkušenosti se stavebními projekty, které realizovaly v rámci svých aktivit.