Ze stanov Sdružení "Buďánka pro budoucnost"


I. Název a sídlo sdružení

1. Název sdružení zní: "Buďánka pro budoucnost" (dále jen Sdružení). Jde o zájmové sdružení právnických osob podle občanského zákoníku (§§ 20f-j).
2. Sídlem Sdružení je ul. Na Míčánkách 1, 101 00 Praha 10 - Vršovice.

II. Předmět činnosti (cíle a formy činnosti)

1. Cílem Sdružení je zejména vybudování centra v lokalitě Buďánka, sloužícího realizaci aktivit jednotlivých členských organizací a aktivit společných. Centrum bude zahrnovat:

Způsob vybudování a provoz centra bude respektovat zásady trvalé udržitelnosti.

V rámci tohoto centra pak Sdružení bude:


2. Pro plnění svých cílů Sdružení hodlá zejména: