Den pro Buďánka - 8.červen 2002:

Jak dopadla anketa a odpovědi na 3 otázky o Buďánkách
mezi místními obyvateli z okolí Buďánek a návštěvníky Dne pro Buďánka:

Celkem se k nám dostalo 123 různě vyplněných anketních lístků. Další 3 dpovědi si lze přečíst ve Fóru názorů.
Z nich absolutní většina vyjadřovala podporu záměru obnovit Buďánka do původní podoby či podporu projektu, pouze 11 se vyjádřilo k projektu negativně nebo mělo jiný názor na budoucí podobu Buďánek.

Z lístků, které vedle zaškrtnutí odpovědi na dvě základní otázky (Měla by se Buďánka zachránit? Líbí se Vám projekt Sdružení?) ještě obsahují i vlastní názor odpovídajícího, lze vyčíst následující:

26 lidí vyjádřilo podporu popř. nadšení z projektu a doufá v jeho uskutečnění
22 lidí vyjádřilo naději na obnovení Buďánka do původní podoby a naději na zachování původního charakteru a návrat atmosféry, která v Buďánkách kdysi panovala.
18 lístků uvádí konkrétní nápady, co by v Buďánkám mělo vzniknout, bylo potřeba z hlediska Košíř, lidé by si přáli. Mezi nimi se objevily následující nápady a přání:

Z dalších odpovědí lze vyčíst:

Mezi 11 negativními odpověďmi se nejčastěji vyskytl názor, že je pozdě přijít s takovou aktivitou - měla přijít před 10 lety, popř. že je zbytečné obnovovat něco, co je již v tak zoufalém stavu. 3 lidé by si přáli na místě Buďánek park.


 Vedle anketních lístků měli návštěvníci Dne pro Buďánka možnost odpovídat na tři otázky formou napsání svého příspěvku na připravené archy papíru. Uvádíme zde přehled odpovědí z těchto archů:

 Jaké jsou Vaše vzpomínky na Buďánka?

 Jaká je Vaše nejhorší představa o možné budoucnosti Buďánek?

 Jaká je podle Vás ideální podoba využití Buďánek v budoucnu?