Buďánka v tisku
(v roce 2002)


Název: Buďánka zůstala na ocet
Zdroj: Večerník Praha
Datum vydání: 22.8.2002
Autor: Dana Machurková

Osada Buďánka se svého majitele zatím nedočkala. To málo, co z ní zůstalo, bude tedy zřejmě ještě nějakou dobu chátrat dál. Sdružení, které chtělo bývalou dělnickou kolonii koupit, údajně nemá dost peněz na obnovu památky.

Košíře - Zamítnutí se dočkal zájem Sdruženi Buďánka pro budoucnost o koupi této bývalé dělnické kolonie. Hrozí tedy, že chátrající památka, o kterou se již dlouho vedou spory, bude chátrat dále.

Místostarosta Prahy 5 Milan Jančík potvrdil; že sdružení mělo pozitivní a velmi jasný záměr zřídit konferenční a kulturní středisko. Radu však odradil způsob financování, který zástupci sdružení předložili.

"Sdružení uvedlo, že chce část peněz čerpat z půjčky, další část ze zvláštních příjmů a poslední stěžejní ve výši sto milionů z grantů a dotací, což nás trochu vyděsilo," přiznal Jančík. Sdělil, že v předložené nabídce chyběl základní údaj o tom, jaký je startovací kapitál sdružení. "Jsme ochotni prodat Buďánka klidně za symbolickou jednu korunu, ale tomu, kdo bude mít na jejich obnovu dostatek peněz", dodal Jančík.

Peníze zapotřebí budou, protože jen na vyklizení odpadků a zbourání poškozených domů v Bud'ánkách vynaložila městská část šest a půl milionu korun. Nemohou prý si dovolit, aby někdo osadu rozestavěl a pro nedostatek financí od svého záměru odstoupil. Potřebný startovací kapitál na počáteční práce odhadují radní na deset až dvacet milionů korun.

Protože Sdružení Bud'ánka . pro budoucnost bylo jediným účastníkem veřejné soutěže, budou jeho zástupci příští týden pozváni na jednání, při kterém se bude hledat řešení, jak jejich žádosti vyhovět. Pokud se cesta nenajde, pravděpodobně po 15. září městská část vyhlásí novou veřejnou soutěž.

"Oslovili bychom širokou škálu investorů, ale máme obavu, že v rámci povodní zůstanou Bud'ánka na vedlejší koleji a nebude o ně zájem,"vyslovil Jančík pro bývalou dělnickou kolonii nepříznivou prognózu.

"Městská část samozřejmě zaopatří nezbytné práce a zajištění lokality tak, aby nechátraly další objekty. Postaráme se o nejhůř staticky ohrožené domy, " přislíbil Jančík.


Název: Osud kolonie Buďánka určí soutěž
Zdroj: Právo
Datum vydání: 21.5.2002
Autor: Petr Janiš
Rubrika: PRAHA - Střední Čechy, Strana: 10

Známá zchátralá kolonie dělnických domků Buďánka na pomezí Smíchova a Košíř se dočká veřejné obchodní soutěže. Praha 5 ji vypíše v poslední květnové dekádě, nejspíš však ve středu 22. května, informoval mluvčí městské části Vít Drbal. Původně chtěla radnice vypsat soutěž do konce dubna.

O dělnickou kolonii se již déle ucházejí dva vážní zájemci: Walfdorská škola a sdružení Buďánka pro budoucnost. "Nikdo další se zatím neozval, nikdo se dopředu nejspíš chlubit nebude," řekl Právu v pondělí Drbal.

Praha 5 chce totiž kolonii kromě jediného soukromého domku (o další se má starat radnice) prodat. "Samotný prodej nemovitostí bude podle již schválených pravidel vázán na revitalizaci celé lokality," doplnil Drbal. Jak to bude s pozemky, mluvčí neuvedl. Místostarosta Milan Jančík (ODS) odhadl náklady na revitalizaci na nejméně 200 miliónů korun.

Zmíněné sdružení - tvoří ho Ekumenická akademie Praha, Centrum pro dopravu a energetiku, Diakonie českobratrské církve evangelické, Středisko ekonomicko-sociálních aktivit Most, Hnutí Duha a Pravoslavná akademie Vilémov - je připraveno zhruba tolik prostředků investovat. "Odhadovaná návratnost by mohla činit 15 až 20 let," říká projekt Buďánek pro budoucnost. Provoz v novém kulturním a vzdělávacím centru s knihovnou, obchody restaurací či zahradami totiž má být soběstačný. Sdružení hodlá využít recyklovaných materiálů, revitalizaci financovat z grantů a příspěvků Rozvojové banky Rady Evropy a využít i dobrovolnickou práci.

"Do konce druhé srpnové dekády bych chtěl radě předložit ke schválení vítěze celé soutěže," konstatoval Jančík. Drbal zdůraznil, že letos se v osadě, jíž si v 19. století postavili dělníci z blízkých pískovcových lomů, pracovalo. Nejprve místní v březnu odklidili trosky domu, z něhož vítr shodil střechu. Pak následoval z iniciativy radnice velký úklid, kdy se z Buďánek odvezly snad stovky kubíků odpadu.Název: Do dělnické kolonie vstoupila demoliční četa
Zdroj: Metro
Datum vydání: 25.4.2002
Autor: Zuzana Pitrová

Lopaty a krumpáče vévodí v těchto dnech kolonii Buďánka v pátém obvodě.

Představitelům zdejší radnice se konečně podařilo získat demoliční výměr na polovinu zdejších budov, které jsou v dezolátním stavu a podle statiků není jejich záchrana možná.

Zbouráno bude šest budov. Zbylých pět objektů včetně bývalého hostince bude opraveno do původní podoby. V této souvislosti včera Zastupitelstvo Prahy 5 vyhlásilo veřejnou soutěž na investora, který zbytky zdevastované památky postaví znovu na nohy. Aby měla radnice jistotu, že budou objekty skutečně opraveny, je budoucí vítěz výběrového řízení omezen podmínkami obce: "Chceme, aby byl hostinec zkolaudován do 3 let, ostatní budovy pak do 6 let," upřesnil místostarosta Milan Jančík. Pozemky pod jednotlivými objekty by měly být po celou dobu oprav ve vlastnictví obvodu, nabídnuty k odprodeji budou teprve po schválené kolaudaci.

Náklady na demolici, kterou hradí Praha 5, se odhadují na 4,2 milionu korun. Jen samotné vyčištění lokality od odpadků, které zde nechali bezdomovci a squatteři, radnici přišlo na 4 miliony. "Hromady odpadků v některých objektech dosahovaly dvoumetrové výšky," potvrzuje Jančík.

Přes veškerou aktivitu obce však osada dosud nebyla vyjmuta z registru památkově chráněných budov a lokalit: odvolání památkářů proti demolici dosud leží na magistrátu, jehož odpovědní pracovníci se k problému nevyjádřili. "Ten papír tam leží již od loňského listopadu. Nikdo na to nemá čas," podotkl Jančík.

Demolice kolonie potrvá do šestého května, o týden později bude vyhlášeno výběrové řízení. Praha 5 má vypracované čtyři studie možné budoucí podoby kolonie Buďánka, z nichž by investor mohl vycházet.Název: Buďánka to má spočítané
Zdroj: Prazžský kurýr
Datum vydání: 17.4.2002
http://www.praha.cz/zpravy/archiv/20020417_3517.htm

Radní Prahy 5 schválili zadání veřejné zakázky na asanaci části lokality Buďánek. Samotná asanace naváže na současné práce na zabezpečování havarijního stavu objektů a vyčištění lokality. Náklady na asanaci odhaduje místostarosta Milan Jančík na tři miliony korun. Současně probíhající vyčištění lokality a stabilizace některých staveb končí a radnice by ráda měla, s ohledem na připravované vyhlášení výběrového řízení na nejvhodnějšího investora lokality, do dvou měsíců území zbavené staveb, na jejichž zachování netrvají památkáři. V rámci asanace lokality zmizí stavby (jejich torza, apod.) s čísly popisnými 126, 133, 135, 144, 195 a 1329, které podle stavebního úřadu svým stavem (prolomené střechy s chybějící krytinou, obvodové zdivo značně narušené trhlinami, propadlé stropy, částečně spálené krovy a další) bezprostředně ohrožují životy osob. Se stavbami zmizí i sutiny a budou zabezpečeny prostory, kde hrozí pád osob či zřícení částí staveb. Většina uvedených staveb bude odstraněna na úroveň terénu při současném zachování těch částí opěrných zdí, které stabilizují svah. Tyto zdi budou podepřeny výdřevou.

Dále rada při svém jednání rozhodla i o schválení zadávací dokumentace pro výběrové řízení na získání nejvhodnějšího investora na revitalizaci území osady Buďánka. Součástí materiálu jsou zastavovací podmínky, vypracování architektonické studie, samotný mechanismus postupného převodu pozemků budoucímu investorovi a další. Výběrové řízení, které pro městskou část připravuje firma B.I.R.T. Consulting, má být vyhlášeno do deseti dnů po ověření zápisu z jednání rady, tedy do konce dubna 2002.Zdroj: Metro
Datum vydání: 21.3.2002
Autor: ČTK
Rubrika: Praha, Strana: 4

Smíchov - Polovina zchátralých domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Pra ze 5 bude v nejbližších dnech zbourána. Svobodova stavební společnost zahájí demolici patrně v dubnu, tedy neprodleně po podepsání smlouvy s radnicí, řek l včera starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud. Stavební úřad nařídil, aby bylo o kamžitě zbouráno šest rozpadlých domků nebo jejich části. (ČTK)