Buďánka v tisku
(v letech 2001)

Která kolonie přežije?
06.01.01 Mladá fronta DNES str. 08 Region Praha RADEK KEDROŇ
Metropole přichází o mnohá romantická zákoutí - Staré Střešovice, Buďánka a Rybáře - kolonie drobných domků s křivolakými uličkami, v nichž v hlavním městě na přelomu devatenáctého a dvacátého století žili dělníci. Památkáři je nazývají vesnicemi ve městě a cení si je pro jejich jedinečný ráz. Ochranáři historické Prahy zároveň zdůrazňují, že za pár let by osady mohly být obdobou turisty vyhledávané Zlaté uličky na Pražském hradě. Pokud ovšem jejich osud dříve nezpečetí radlice buldozerů. Tomuto údělu pravděpodobně neuniknou košířská Buďánka, o budoucnosti Starých Střešovic, z nichž zbylo už jenom několik domků, se nyní jedná, naopak poslední rybářská osada v Troji má takřka vyhráno. "Tyto kouzelné enklávy, tvořené malými domky a několika drobnými uličkami, jsou vlastně jakési vesnice v centru Prahy," uvedl nedávno Zdeněk Lukeš, člen poradního sboru primátora pro urbanismus. "Stavby jsou to maličké a nejde jistě o žádné poklady pozdně barokní nebo klasicistní architektury, nicméně ve své nepravidelnosti a roztomilosti tvoří jedinečné soubory," dodal Lukeš. Jeho kolegové se vesměs shodují, že zdemolovat tyto čtvrti by byla chyba. "Takovou pitoresknost a přirozenost, jež navrstvil čas, už nikdy nedostaneme," míní šéfredaktor architektonického časopisu Zlatý řez Michal Kohout a dodává: "Bydlení v těchto domech může být velmi cenné, protože nabízí autenticitu. Je to pro lidi, kteří tíhnou k věcem, které jsou opravdové, neobvyklé." Pražské kolonie jsou však zdevastované, zástupci vedení města tvrdí, že na jejich opravy nejsou finance. V jiných městech, například v Brně, na jejich záchranu peníze našli. V Kamenné kolonii, která vznikla v roce 1926 jako nouzové sídliště chudiny na dně vytěženého kamenolomu poblíž centra moravské metropole, nyní bydlí v desítkách domů především kumštýři - výtvarníci, herci či hudebníci. "Jako jedna z mála slumových kolonií nebyla v padesátých letech zlikvidována, naopak byla - jako doklad městského folkloru - povýšena na kulturní památku," shrnul důležitou historii "Kamenky" její obyvatel, fotograf a publicista Ladislav Plch. "Lidé všech věkových skupin se mezi sebou - třeba ve zdejší hospodě - opravdově baví," popsal nedávno Plch.

Historie dělnických osad
06.01.01 Mladá fronta DNES str. 08 Region Praha (rak)
P r a h a - Nebýt listopadové revoluce v roce 1989, na místě trojice dělnických osad z devatenáctého století by se tyčily moderní panelové budovy. Řemeslnickou kolonii staré Střešovice, která vznikla na konci 18. a 19. století z iniciativy strahovského kláštera, měl nahradit areál mongolské ambasády s několika panelovými domy. Domky byly postupně od sedmdesátých let minulého století bourány, obyvatelé stěhováni na sídliště. Ničení naštěstí zastavil politický převrat v roce 1989. Desítky objektů zůstaly prázdné, některé z nich vyrabovali a zničili vandalové. Ve druhé polovině 19. století byly Střešovice sídlištěm s nejvyšším procentem dělnického obyvatelstva z celé Prahy a okolí. Obdobnou historii lze nalézt i u přízemních a patrových stavení většinou ze druhé poloviny osmnáctého století v osadě Rybáře v Troji - na sklonku minulého režimu byl už na všechny domky vypracován demoliční výměr a měla tu vzniknout diplomatická čtvrť. V komplexu Buďánka v Praze 5 se čtyřiadvaceti domy v 19. století bydleli zejména dělníci z pískovcových lomů a blízkých továren. Zhruba před dvaceti lety úřady plánovaly, že osadu na svahu zbourají a na jejím místě postaví mnohopodlažní dům. Od té doby domky chátrají a bydlí v nich squatteři a bezdomovci.

Buďánka čeká bourání
06.01.01 Mladá fronta DNES str. 08 Region Praha (rak)
K o š í ř e - Památkovou ochranu zchátralých domů na svahu v Košířích připomíná jen cedule, na níž stojí: Buďánka jsou památková zóna, poškození se trestá." To ovšem brzy nebude pravda. Smíchovská radnice požádala o sejmutí památkové ochrany a poté čeká bývalou dělnickou kolonii demolice. "Do půlky prosince jsme se měli vyjádřit k vyhlášce města, jež navrhuje zbourání kolonie. Naše vyjádření je kladné," řekl starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud. "Není jiné řešení, prostě nejsou peníze," doplnil starosta. Ze čtrnácti domků zůstanou asi jenom tři. "Možná zůstane zachována bývalá hospoda a další dva domy," dodal místostarosta pátého obvodu Petr Horák. Vzhled stráně s křivolakými uličkami a miniaturními zahradami poté navždy změní investor svým projektem. Vedení smíchovské radnice ovšem tvrdí, že dosud žádného vážného zájemce o pozemky v Buďánkách nemá. Přitom již před několika lety smíchovská radnice stála před rozhodnutím, jak s kolonií naloží. Nápad, aby se domky přetvořily v dílny umělců a řemeslníků, kteří by je za přispění městské části opravili, přitom odmítla. "Je to hudba minulosti. Dříve by bylo zapotřebí šedesát milionů korun na záchranu, dnes by to bylo asi tři sta," řekl nedávno místostarosta obvodu Milan Jančík. V komplexu budov, které mají zničené střechy, chybějí jim okna či dveře, přebývají již několik let squatteři a bezdomovci. "Odpovědnost za současný stav kolonie je rozptýlená. Mohou za to například smíchovští zastupitelé, kteří v roce 1991 požadovali, aby Buďánka byla chráněnou oblastí, aniž by se zabývali tím, kde se vezmou peníze na opravu," uvedl Škaloud s tím, že do opravy nechtěly soukromé firmy investovat kvůli tvrdým omezením při opravách ze strany památkářů. FOTO 06.01.01 Mladá fronta DNES str. 08 Region Praha STŘEŠOVICE: Ulici Nad Hradním vodojemem tvoří dnes spíše proluky než původní budovy. Buldozery zatím ušetřily zanedbaný dům, v němž byla dříve restaurace.

Konec dělnické kolonie Buďánka?
17.01.01 prazskenoviny.cz str. 00 pražské zprávy Pražské noviny - xev PRAHA 5 Košíře 17.ledna (PN) - Celkem osm z patnácti objektů dnes stále ještě památkové zóny Buďánka v Praze 5 má být v letošním roce zbouráno. Zachovat by se měly objekty s čísly popisnými 120, 132, 136 a 145. Čtyři domy by pak měly být zrekonstruovány do původní podoby, jeden dům je v soukromém vlastnictví a osud dalších dvou je zatím nejasný. Zchátralou Buďánku by měl revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. PN o tom dnes informoval zástupce starosty Prahy 5 Milan Jančík. "V polovině prosince jsme obdrželi stanovisko magistrátního odboru památkové péče, v němž doporučuje sejmout z kolonie Buďánka památkovou zónu. Tou kolonii před devíti lety vyhlásil magistrát," uvedl Jančík. Podle sdělení radní Jaroslavy Kroupové však od 1. ledna letošního roku veškeré vyhlášky přecházejí do kompetence ministerstva kultury. "To znamená, že magistrát již vyhlášku nemůže zrušit, i když ji sám vydal," prohlásila radní. Pokud by totiž ke zrušení došlo, radnice pětky by kromě jiného snadněji hledala investory. K jakému účelu budou opravené budovy sloužit, bude záležet především na investorovi, dodal Jančík. Jak uvedl, radní páté městské části už uvolnili 15.000 korun na vypracování urbanistické studie. Mají už také firmu, která bude hledat vhodné investory. Odhadované náklady na rekonstrukci budou podle Jančíka okolo 300 miliónů korun. "S bouráním vytipovaných objektů by se mělo začít po obdržení demoličního výměru. Počítáme s tím, že by to mohlo být v první polovině roku," prozradil Jančík. Podle něj demolice přijde radnici na zhruba dva až tři milióny korun. Buďánka vznikla v polovině minulého století a bydleli tam dělníci z pískovcových lomů. Postupem času zcela zchátrala a nyní je útočištěm bezdomovců. Pátá městská část v minulosti vypsala na opravu kolonie dvě soutěže, vhodného investora se však najít nepodařilo. http://www.prazskenoviny.cz/view-id.php4?id=20010117F04162

Buďánka srovnají buldozery
18.01.01 Blesk str. 03 Praha (moh)
KOŠÍŘE - Kolonie Buďánka bude zčásti zbourána ještě letos. Po letech dohadů se Praha 5 domluvila s památkáři na asanaci části dnes zdevastované dělnické osady. Čtyři objekty budou zrekonstruovány, dva domy vystavěny jako repliky, čtyři nenávratně zničeny a nad dalšími čtyřmi ještě visí otazník. "Demolice vybraných objektů proběhne ještě v první polovině letošního roku. Jen co dostaneme demoliční výměr," uvedl místostarosta Prahy 5 Milan Jančík a dodal: "Pokud půjde všechno dobře, investora, který se celé kolonie ujme, bychom měli znát koncem června. Pokud by se však nikdo nenašel, museli bychom řešení situace hledat společně s magistrátem. Tak velká investice, kterou si Buďánka vyžaduje, by pro městskou část byla totiž smrtící." Podle odhadů musí investor počítat s náklady kolem 300 miliónů korun. Demolice, kterou platí městská část, přijde na zhruba tři milióny korun. "U čtyř domů jsme se s památkáři ještě neshodli. Mezi těmi, které se zrekonstruují do historické podoby, je i zdejší hostinec," dodal Jančík.

Památkáři povolili zbourat čtyři domy kolonie Buďánka
18.01.01 Právo str. 10 PRAHA - Střední Čechy Lucie Fialová Po několika měsících jednání s památkáři zná Praha 5 jejich stanovisko k demolici zdevastované dělnické kolonie Buďánka v Košířích. Ti povolili zbourat čtyři objekty. Další čtyři čeká oprava do původní podoby a dvě nahradí replika. Ve středu o tom informoval místostarosta Milan Jančík (ODS). O osudu dalších čtyř domků zatím není rozhodnuto. Zůstat by měl například bývalý hostinec a sousední dům. "Je to krok, který nás posouvá dál. Vše budoucí je lepší než současný stav," míní. Osada je v katastrofálním stavu a ruiny hrozí zřícením. Možného nebezpečí nedbají squatteři, kteří se i přes četná upozornění od strážníků, na Buďánkách zdržují. Demolici zaplatí podle Jančíka obec. Měla by se uskutečnit v první půli roku a z rozpočtu obce odčerpá dva až tři milióny korun. Opravu odhadovanou na 300 miliónů korun uhradí investor, který vzejde z výběrového řízení. Soutěž bude organizovat firma, jíž si radnice pro tento účel najala. Pokud vše půjde dobře, výběrové řízení proběhne do června. "Když se nikdo nepřihlásí, budeme si muset sednout s magistrátem a dohodnout se, co dál. Nejsme schopni nést na svých bedrech náklady na rekonstrukci," řekl Jančík. Budoucí využití opravených objektů nechá radnice na investorovi. Toho se městská část už několikrát snažila najít. Ani v jednom případě však neuspěla. Lokalita se čtrnácti domky, které obývali dělníci z místního kamenolomu, byla v roce 1991 vyhlášena památkovou zónou. V současné době se jedná o sejmutí památkové ochrany.

Památkáři povolili zbourat Buďánku
18.01.01 Metro str. 04 Praha (Metro) KOŠÍŘE Předběžné povolení začít pracovat na záchraně bývalé dělnické kolonie Buďánka obdržela MČ Praha 5. "Čtyři objekty projdou rekonstrukcí, další dva budou zbourány a na jejich místě vystavěny repliky. Zbytek bude nejspíš zlikvidován," upřesnil místostarosta Milan Jančík. METROFAKTA/ CO SE STANE S KOLONIÍ * Náklady na rekonstrukci a vystavění replik kolonie se odhadují na 300 milionů korun. * V současnosti se připravuje veřejná soutěž na rekonstrukci kolonie. Budoucí využití Buďánky nechá radnice s největší pravděpodobností na investorovi. Zdroj: MPČ 5

Demoliční výměr na kolonii Buďánka
19.01.01 ČT 1 str. 09 18:00 Večerníky Vendula MOUCHOVÁ, moderátorka -------------------- V nejbližších týdnech by měli radní městské části Prahy 5 obdržet demoliční výměr na část zchátralé kolonie Buďánka. Několika domům tam totiž hrozí zřícení. Domy stále obývají především bezdomovci a squatteři. Petr SOJKA, redaktor -------------------- Okamžitá likvidace se bude týkat žlutě označených domků a v brzké době by měla padnout i hnědě zakreslená stavení. Bývalá dělnická kolonie Buďánka byla vystěhována už v polovině 90. let, od té doby začala její devastace. Michal JANČÍK, místostarosta OÚ MČ Praha 9 -------------------- Byl u toho Úřad památkové péče, který stanovil takové podmínky, že v důsledku potom nebyly ze strany jak městské části, tak eventuálních zájemců, investorů, splnitelné. Petr SOJKA, redaktor -------------------- Právě sejmutí památkové ochrany je podle názorů radních paradoxně jedinou možností jak se může část domků ještě zachránit. Nicméně některým objektům už není pomoci. Michal JANČÍK, místostarosta OÚ MČ Praha 9 -------------------- Většina těch objektů tam vykazuje známky obecného ohrožení, denně to stojí čas městskou policii i Policii České republiky, která tam zajíždí a upozorňuje squattery a osoby, které se tam pohybují, že je to velmi nebezpečné a může dojít ke zhroucení. Konec konců nedávný požár jednoho z těch objektů je toho důkazem. Petr SOJKA, redaktor -------------------- Na opravu zchátralé kolonie odmítá vydat peníze i pražský magistrát. Rekonstrukce a dostavby se proto ujme soukromý investor, současní obyvatelé tak brzo přijdou o zdánlivě idylické bydlení. osoba, obyvatel Buďánek -------------------- Spíš o strach, to vám řeknu. Třeba včera se propadl kousek stropu, naštěstí ne tam, kde bydlíme, protože toto bydlení nemá pevnou statiku. Petr SOJKA, redaktor -------------------- Prostor pro panelák zaměstnanců ministerstva vnitra tu buldozery měly vytvořit už na konci 80. let. S přibližně 15letým zpožděním sem nakonec těžká technika skutečně dorazí a to už za několik týdnů.

Osud bývalé dělnické kolonie se pomalu začíná naplňovat
20.01.01 Večerník Praha str. 03 Z OBVODŮ EVA POSPÍŠILOVÁ STANOVISKO / Ze čtrnácti zdevastovaných domků na Buďánkách budou opraveny čtyři. PRAHA 5 - Pomalu naplňovat se zřejmě začíná osud dnes velmi zdevastované bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze 5. Podle stanoviska odboru památkové péče pražského Magistrátu by se zde totiž ze čtrnácti objektů měly v budoucnu do původní podoby vrátit pouhé čtyři. Na místě ostatních by pak měly vyrůst repliky nebo zcela nové budovy. "Do původní podoby by se měl navrátit hostinec, jehož číslo popisné je 145, a dále pak okolní domy s č. p. 132, 136, 120," uvedl Milan Jančík, místostarosta Prahy 5, která má bývalou kolonii zčásti od roku 1996 a plně pak od roku 1997 pod svou správou. Z deseti zbylých objektů byly přitom se souhlasem památkářů určeny čtyři, které jsou vhodné k demolici, a dva, z nichž by se po rekonstrukci měly stát repliky. "V rámci demolice předpokládáme, že bude odstraněno celkem osm objektů s tím, že u zbylých čtyřech domů se ještě neví, zda z nich budou repliky či zda budou nahrazeny novými objekty," upřesnil místostarosta, podle kterého by demolice měla proběhnout ještě v průběhu první poloviny tohoto roku a městskou část Praha 5 by měla přijít na 2 - 3 miliony korun. Do konce letošního června by pak měla trvat i soutěž na soukromého investora, který by měl dnes zdevastované území revitalizovat. Aby se však demolice mohla vůbec uskutečnit, bude muset být zřejmě z bývalé dělnické kolonie sejmuta ochranná památková zóna, o jejíž zrušení na základě značně zdevastované lokality usiluje radnice Prahy 5. Případné problémy by se však neměly vyskytnout ani zde, neboť už v loňském roce nebyla rada památkové péče proti demolici i v této lokalitě. Žádost o zrušení památkové ochrany se však v této době nachází na ministerstvu kultury. Vzhledem k této skutečnosti chce proto radnice pětky co nejrychleji zahájit jednání. Kolonie Buďánka byla vyhlášena památkovou zónou před devíti lety a možnosti jakékoliv přestavby jsou proto nyní omezené. A to i přes to, že v chráněné zóně už není ani jediný dům, který by si památkovou ochranu zasloužil. Téměř všechny jsou totiž značně poničené, zchátralé a polorozpadlé.

Konec kolonie Buďánka
24.01.01 TV Nova str. 03 17:45 Právě teď Ivana FRIČOVÁ, moderátor -------------------- Někdejší dělnická kolonie Buďánka v Košířích hrozí zánik. Státem chráněná památka postupem časem zchátrala do té míry, že o ni nejeví zájem žádný bohatý investor. Ten by podle mínění radnice na Praze 5 mohl nynější místo squatterů a bezdomovců proměnit v řemeslné dílny, pekárnu a učebny, nezájem nejspíš Buďánku odsoudí k rychlému zániku.

Buďánka - nekonečný příběh o bezradnosti
25.01.01 Mladá fronta DNES str. 03 Region Praha (kla) K o š í ř e - V dělnické kolonii Buďánka, o kterou bohatí investoři nemají zájem, protože jde o drobné domky neskýtající finanční efekt, by mohly být řemeslné dílny, pekárna a učebny pro děti. S tímto nápadem, jak zachránit košířskou kolonii a odvrátit tak hrozící demolici, přišla v závěru loňského roku waldorfská škola J. A. Komenského. Ta chce domky zpřístupnit také veřejnosti a otevřít tam kavárnu. Pátá městská část však pro takový záměr nejeví porozumění a snaží se najít bohatého investora. Tím škola podle jejich názoru není. "Pokud jsou solventní, není žádný problém. Ale pochybuji, že škola dá dohromady tři sta milionů, které Buďánka potřebují. Chybí tam kanalizace, proud, plyn a jen infrastruktura vyjde na padesát milionů korun," uvedl místostarosta páté městské části Milan Jančík. Zástupci waldorfské školy však předpokládají, že revitalizace kolonie se dá pořídit i levněji. "Domky bychom opravovali postupně, částečně sami. A další peníze bychom chtěli sehnat z grantů a sponzorských darů, protože při škole pracuje nadace JAK," podotkla Monika Kočová, která školu zastupuje při jednáních s úřady. Vysvětluje přitom, že škola se specializuje na děti s poruchami učení či jiným handicapem a domky by jí vyhovovaly jako řezbářská, keramická, kovářská a tkalcovská dílna. "Přes nesmírnou náročnost takovéto vize doufáme, že by unikátní lokalita Buďánka nemusela v budoucnosti skončit v rozvalinách," podotkla Kočová. Smíchovská radnice ale počítá s tím, že už v březnu začne některé domky bourat a že v červnu vypíše soutěž na nájem a investora rekonstrukce. Po rekonstrukci by investorovi Buďánka prodala. Využití lokality usměrňovat nebude. Investor naopak musí respektovat požadavek památkářů čtyři domky zachovat a tři postavit po demolici znovu podle původního stavu. "Postupnou opravu nechceme v žádném případě, to nic neřeší. Nepůjdeme ani cestou drobných soukromých investorů," vysvětlil postoj radnice Jančík. Reagoval tak na to, že pátá městská část v minulosti odmítla představy poradního sboru primátora. Tato vize počítala s tím, že jednotlivé domky by si pronajali a na své náklady opravili umělci, čímž by Buďánka dostala ráz pražského Montmartru. Smíchovská radnice už v minulých letech dvakrát vypsala výběrové řízení na investora, zájem byl však minimální. V té době Buďánka byla památkovou zónou, což investory mohlo odradit. V současnosti se uvažuje o sejmutí této formy památkové ochrany. Smíchovský místostarosta připustil, že celý případ může dopadnout tak, že vleklá jednání budou trvat tak dlouho, až se domky samy rozpadnou. O jejich budoucnosti se diskutuje už deset let od chvíle, kdy v této lokalitě chtěl magistrát postavit panelový dům. Radnice nechá zbourat část bývalé kolonie 26.01.01 České slovo str. 14 Praha a okolí Monika Fibírová Některé domy v bývalé dělnické kolonii Buďánky v Praze 5 se budou bourat. Po několika letech jednání městské části s památkáři se obě strany dohodly na kompromisu. Praha - Několik domů v bývalé dělnické kolonii Buďánky v Praze 5 demoliční firma zbourá. Deset let se názory radních a památkářů na bourání domků, které leží v památkové zóně, lišily. Nyní se alespoň částečně dohodli. "Jsme rádi, že se tam konečně začne něco dělat. Myslím, že by se měly zbourat všechny a postavit něco nového," řekl tiskový mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. Domy na Buďánkách kromě jednoho, který je v soukromém vlastnictví, patří od roku 1996 městské části. K asanaci architekti určili osm domů a čtyři investor zrekonstruuje na repliky nebo je využije k jiným účelům. Je však možné, že při bourání se poškodí i domy, které k demolici určené nejsou. Cílem radních je, aby magistrát zrušil památkovou zónu, protože ani jeden z domů není památkově chráněný. Odhadované náklady na rekonstrukci přesáhnou tři sta milionů korun. "Částku musí zaplatit investor, ale radnice je ochotna mu pomoci sumou do padesáti milionů korun na zavedení plynu, vody a elektřiny. Demolice radnici bude stát zhruba tři miliony," řekl Drbal. Výběrové řízení na firmu, která se Buďánek ujme, se uskuteční do konce letošního června. "Bourání má začít v únoru, až dostaneme od stavebního úřadu demoliční výměr," řekl místostarosta Prahy 5 Milan Jančík. Na vítězi veřejné soutěže bude záležet, co tam postaví, ale jeho návrhy bude posuzovat jak městská část Praha 5, tak památkáři. "Buďánky patří do památkové zóny od devadesátých let, kdy jim hrozila demolice kvůli výstavbě obytného domu. Pro zachování kolonie je magistrát zařadil mezi památky. Trváme na zachování alepoň čtyř domů včetně bývalého hostince, ostatní by měly být volně dostavěny, aby kopírovaly původní podobu. Jestliže magistrát vyčlení kolonii z památkové zóny, tak bude patřit do ochranného pásma pražské památkové rezervace. Proto se budeme k dalším stavebním úpravám vyjadřovat minimálně formou doporučení," uvedl Lubomír Sochor z pražského Státního památkového ústavu. Jiří Musálek z odboru památkové péče pražského magistrátu uvedl, že problémem se zabývá komise pro památkové zóny. "Ta podá návrh a zastupitelstvo rozhodne, zda památkovou zónu zrušit. Já každopádně pro zrušení hlasovat nebudu," řekl Musálek. V případě, že Praha 5 nenajde vhodného investora, bude nové řešení hledat ve spolupráci s magistrátem. Jedním ze zájemců je Základní škola Waldorfská, té však radní příliš nevěří. "Nechceme Buďánky dát malým investorům, protože nebudou mít peníze na celou rekonstrukci a některé domy budou dál chátrat," uvedl Jančík. Domky dělníků z pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničené střechy a chybějí jim okna i dveře. V domech z poloviny 19. století přespávají bezdomovci a narkomani. Po vystěhování statku Ladronka v Praze 6 se tam stáhli i někteří squatteři, které chodí dvakrát denně kontrolovat městská policie. Asi před půlrokem někdo z nevítaných nájemníků dokonce jeden z domů zapálil. Snímek hostince v kolonii Buďánky z roku 1908. Repro archiv Bývalá dělnická kolonie Buďánky v Praze 5, která již mnoho let chátrá. Foto cpa Robert Sedmík Radnice nechá zbourat část bývalé kolonie 26.01.01 Zemské noviny str. 14 Praha a okolí Monika Fibírová Některé domy v bývalé dělnické kolonii Buďánky v Praze 5 se budou bourat. Po několika letech jednání městské části s památkáři se obě strany dohodly na kompromisu. Praha - Několik domů v bývalé dělnické kolonii Buďánky v Praze 5 demoliční firma zbourá. Deset let se názory radních a památkářů na bourání domků, které leží v památkové zóně, lišily. Nyní se alespoň částečně dohodli. "Jsme rádi, že se tam konečně začne něco dělat. Myslím, že by se měly zbourat všechny a postavit něco nového," řekl tiskový mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. Domy na Buďánkách kromě jednoho, který je v soukromém vlastnictví, patří od roku 1996 městské části. K asanaci architekti určili osm domů a čtyři investor zrekonstruuje na repliky nebo je využije k jiným účelům. Je však možné, že při bourání se poškodí i domy, které k demolici určené nejsou. Cílem radních je, aby magistrát zrušil památkovou zónu, protože ani jeden z domů není památkově chráněný. Odhadované náklady na rekonstrukci přesáhnou tři sta milionů korun. "Částku musí zaplatit investor, ale radnice je ochotna mu pomoci sumou do padesáti milionů korun na zavedení plynu, vody a elektřiny. Demolice radnici bude stát zhruba tři miliony," řekl Drbal. Výběrové řízení na firmu, která se Buďánek ujme, se uskuteční do konce letošního června. "Bourání má začít v únoru, až dostaneme od stavebního úřadu demoliční výměr," řekl místostarosta Prahy 5 Milan Jančík. Na vítězi veřejné soutěže bude záležet, co tam postaví, ale jeho návrhy bude posuzovat jak městská část Praha 5, tak památkáři. "Buďánky patří do památkové zóny od devadesátých let, kdy jim hrozila demolice kvůli výstavbě obytného domu. Pro zachování kolonie je magistrát zařadil mezi památky. Trváme na zachování alepoň čtyř domů včetně bývalého hostince, ostatní by měly být volně dostavěny, aby kopírovaly původní podobu. Jestliže magistrát vyčlení kolonii z památkové zóny, tak bude patřit do ochranného pásma pražské památkové rezervace. Proto se budeme k dalším stavebním úpravám vyjadřovat minimálně formou doporučení," uvedl Lubomír Sochor z pražského Státního památkového ústavu. Jiří Musálek z odboru památkové péče pražského magistrátu uvedl, že problémem se zabývá komise pro památkové zóny. "Ta podá návrh a zastupitelstvo rozhodne, zda památkovou zónu zrušit. Já každopádně pro zrušení hlasovat nebudu," řekl Musálek. V případě, že Praha 5 nenajde vhodného investora, bude nové řešení hledat ve spolupráci s magistrátem. Jedním ze zájemců je Základní škola Waldorfská, té však radní příliš nevěří. "Nechceme Buďánky dát malým investorům, protože nebudou mít peníze na celou rekonstrukci a některé domy budou dál chátrat," uvedl Jančík. Domky dělníků z pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničené střechy a chybějí jim okna i dveře. V domech z poloviny 19. století přespávají bezdomovci a narkomani. Po vystěhování statku Ladronka v Praze 6 se tam stáhli i někteří squatteři, které chodí dvakrát denně kontrolovat městská policie. Asi před půlrokem někdo z nevítaných nájemníků dokonce jeden z domů zapálil. Snímek hostince v kolonii Buďánky z roku 1908. Repro archiv Bývalá dělnická kolonie Buďánky v Praze 5, která již mnoho let chátrá. Foto cpa Robert Sedmík

Buďánka jsou načasovanou bombou
31.01.01 Večerník Praha str. 03 Z obvodů Ing.Vít Drbal PROBLÉM / Dělnická kolonie je v zoufalém stavu. Její obnova přijde na 300 milionů korun. Stále se zhoršující stav ruiny bývalé dělnické kolonie Buďánka je dostatečně známý nejen jejímu blízkému okolí, ale i radnici Prahy 5, která již dlouhou dobu usiluje o revitalizaci tohoto nešťastného místa. Po několikaletých dohadech MČ Praha 5 s památkáři o rozsahu a formě obnovy lokality to nyní vypadá, že se přece jenom věci pohnou z místa. Na řadu zanedlouho přijdou demolice a hledání investora. Je totiž nejvyšší čas. Feťáci, bezdomovci a squatteři z trosek domů a cestiček mezi mimi vytvořili nevábnou směs odpadků a výkalů, které s přibývajícím teplejším počasím začínají zapáchat a kvasit. Je jen otázkou, kdy puch, zdivočelá zvířata, potkani a další havět rozšíří případné infekční nemoci za pomyslné hradby tohoto území. Nynější návštěva Buďánek je i pro otrlé povahy dost těžkým soustem. V současné době probíhá řada intenzivních jednání ohledně demolice některých objektů. Původní představa radnice na celoplošnou asanaci lokality totiž neprošla kvůli nekompromisně odmítavému stanovisku Odboru památkové péče MHMP (OPP) a především Pražského ústavu památkové péče (PÚPP). O bývalé dělnické kolonii Buďánka jednalo loni i Ministerstvo kultury ČR a odmítlo návrh na její prohlášení kulturní památkou. Nakonec je tedy lokalita jen památkovou zónou, o které rozhodl již v roce 1991 pražský magistrát. Vzhledem k tomu, že návrh na sejmutí památkové zóny loni magistrát nestihl projednat, přešla tato kompetence od počátku letošního roku na ministerstvo kultury. V současné době běží žádosti o povolení demolice zhruba čtyř objektů a o dalších se jedná. Na prvotní demoliční práce objektů, které již vykazují známky obecného ohrožení, počítá radnice s částkou okolo 3 milionů korun a proběhnout by mohly již v první polovině roku. Jistou komplikací je zde pozastavení řízení na zrušení vodohospodářských děl (část kanalizace a vodovodu) ze strany Odboru výstavby MHMP a fakt, že se zde mezi asi patnácti objekty nacházejí dvě soukromé stavby a jeden pozemek. Odhady na finanční náklady celkové revitalizace Buďánek se liší, často však bývá zmiňována částka okolo 300 milionů korun, což jsou zhruba dvě třetiny ročního rozpočtu Prahy 5. Radnice je ochotna se podílet na nákladech na zavedení nové kanalizace, elektřiny, plynu a vody, které nohou jít až k50 milionům korun.

Buďánka ponechána svému stavu
09.02.01 TV Nova str. 01 17:45 Právě teď Ivana FRIČOVÁ, moderátorka -------------------- Někdejší dělnická kolonie Buďánka v Košířích stále chátrá. Chráněnou památkovou zónu ovšem radnice v Praze 5 odmítá prodat a rekonstruovat po částech, ale čeká na bohatého investora, který ovšem nepřichází. Miroslav ŠKALOUD, starosta Prahy 5 -------------------- Já se domnívám, že by to nebylo výhodnější, protože kapitálu je relativně dost, brousí po celé Evropě a věřím tomu, že pakliže budou stanoveny přesně podmínky, za kterých je možné rekonstruovat tuto oblast, tak investor se najde velice snadno. Jiné alternativy: pronajímat to po jednotlivých malých objektech, a to ještě subjektům, který peníze nemají a které nám nabízejí, že je nějak seženou s nějakou pomocí, tak to se mi nezdá efektivní.

Úřad vydá povolení k demolici části kolonie Buďánka v červnu
21.05.01 Zpravodajství ČTK str. 00 dce sta MBC PRAHA 21. května (ČTK) - Stavební úřad Prahy 5 vydá povolení k demolici deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka v červnu. ČTK to dnes řekla vedoucí úřadu Dana Nacházelová. Kolonii spravuje radnice páté městské části, podle jejíchž plánů tam mají zůstat jen čtyři budovy. Zchátralá Buďánka má poté revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. Žádost dostal stavební úřad už před delší dobou. Projekt demolice má však podle Nacházelové drobné nedostatky: Neprokazuje, že při bourání nevzniknou škody na soukromých objektech. Projektant proto podle ní musí plány doplnit. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. Radnice už vypsala dvě soutěže na investora oprav, vhodného ale nenašla. Podle zástupců radnice proto, že existovaly jen omezené možnosti přestavby území. Kolonie totiž byla před deseti lety vyhlášena jako památková zóna, ačkoli tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí si vyžádá podle odhadů desítky miliónů korun. Michal Burian kar

Úřad vydá povolení k demolici části kolonie Buďánka v červnu
21.05.01 ceskenoviny.cz str. 00 domácí ČTK - Michal Burian kar PRAHA 21. května (ČTK) - Stavební úřad Prahy 5 vydá povolení k demolici deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka v červnu. ČTK to dnes řekla vedoucí úřadu Dana Nacházelová. Kolonii spravuje radnice páté městské části, podle jejíchž plánů tam mají zůstat jen čtyři budovy. Zchátralá Buďánka má poté revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. Žádost dostal stavební úřad už před delší dobou. Projekt demolice má však podle Nacházelové drobné nedostatky: Neprokazuje, že při bourání nevzniknou škody na soukromých objektech. Projektant proto podle ní musí plány doplnit. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. Radnice už vypsala dvě soutěže na investora oprav, vhodného ale nenašla. Podle zástupců radnice proto, že existovaly jen omezené možnosti přestavby území. Kolonie totiž byla před deseti lety vyhlášena jako památková zóna, ačkoli tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí si vyžádá podle odhadů desítky miliónů korun. http://www.ceskenoviny.cz/view-id.php4?id=20010521F01090

Buďánka se budou demolovat
22.05.01 Blesk str. 03 Praha (ktn) SMÍCHOV - Demolici deseti domků z bývalé dělnické kolonie Buďánka na Smíchově povolil Stavební úřad Prahy 5. Domy mají narušenou statiku, děravé střechy a jsou bez oken a dveří. V posledních letech se do těchto ruin začali stahovat bezdomovci. Také proto souhlasili se zbouráním i památkáři. Kolonie totiž leží na území památkové zóny. Demolice je naplánovaná na červen letošního roku a s ní zmizí i pověstný výkřik na střeše jednoho z domů. Znovuzrození tohoto území vyjde na desítky miliónů korun.

Buďánky se zbourají
22.05.01 TV Nova str. 02 17:45 Právě teď Ivana FRIČOVÁ, moderátorka -------------------- Kdysi památná kolonie Buďánka v Košířích má osud zpečetěn. S výjimkou čtyř nejcennějších objektů bude zbourána. Skončí tak několikaleté dohady a pokusy oživit tuto historickou památku, která ovšem léty a nulovou péčí zchátrala do té míry, že většina domků má narušenou statiku a ohrožuje tak okolí. Vybrané objekty zrekonstruuje soukromý investor s nákladem zhruba tří set milionů korun.

Buďánka: vjedou tam buldozery
22.05.01 Mladá fronta DNES str. 01 Praha (kla) Bránit kolonii vlastními těly nebudeme, říkají členové občanských sdružení K o š í ř e - Jedna z nejznámějších pražských památkových zón, košířská kolonie Buďánka, kterou se před lety Pražané snažili zachránit nápisem na střeše "Koukale, padá na tvou hlavu", bude z valné části zbourána. Smíchovský stavební úřad vydá podle agentury ČTK v červnu povolení k demolici osmi až deseti ze čtrnácti drobných dělnických domků z devatenáctého století. Občanská sdružení bojující za památky to rmoutí, ale bránit Buďánka tělem podobně jako ekologičtí aktivisté přírodní krásy nehodlají. "Lehat si před buldozery, to dělat nebudeme. To není náš styl," uvedla předsedkyně Klubu za starou Prahu Kateřina Bečková. "Ale něco by se s tím udělat mělo, i když teď už je asi pozdě. Je to strašně smutné," dodala. Domky slepené k sobě jak vlaštovčí hnízda, které si kdysi postavili dělníci z nedalekých pískovcových lomů, jsou dnes v zoufalém stavu. Mají vesměs narušenou statiku, zatéká do nich, některé nemají okna a dveře. "Nepochybuji o tom, že je to na havarijní výměr a že ten stav je katastrofální. To ale neznamená, že mi to není líto a že se tomu nedalo zabránit," konstatoval rektor AVU Jiří T. Kotalík. "Po Mrázovce, která padla za oběť tunelu, tak odchází předposlední zajímavá autentická část staré Prahy. Zbývají už jen staré Střešovice a ty jsou také napůl ohrožené. To je tedy bilance," dodal rektor. Podle primátora Jana Kasla bylo pro záchranu Buďánek pozdě už před pěti lety. "Nemělo se to vystěhovat. Když necháte domy prázdné, pak jejich degradace postupuje velmi rychle. Je to bláhovost chtít to nyní na poslední chvíli zachránit. Jak, pro co a pro koho?" klade si otázky primátor, jehož poradní sbor se několikrát košířskou kolonií zabýval. Většinu domků nyní obývají bezdomovci a squatteři. Jeden z objektů je dosud v soukromých rukou. Buďánka v budoucnu získá soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. To bude vypsáno až po demolici. Počet domů určených ke zbourání není definitivní. "Na zachování čtyř domků trvají památkáři, o dvou dalších jednáme. Jeden z nich je v nejlepším technickém stavu ze všech, druhý je soukromý," podotkl mluvčí páté městské části Vít Drbal. Smíchovská radnice v minulosti vypsala dvě výběrová řízení, ale investora nenašla. Pokud se jí to stane i potřetí, má připravena alternativní řešení. "Poslední možností je vrátit to magistrátu. Anebo přistoupit na návrh, že domky využije waldorfská škola. To však uvádíme spíš jako humorné řešení, protože teprve začínají shánět investora," poznamenal mluvčí.

Povolení k demolici části Buďánky bude v červnu
22.05.01 Právo str. 10 PRAHA - Střední Čechy (ČTK) PRAHA - Stavební úřad Prahy 5 vydá povolení k demolici deseti zdevastovaných domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka v červnu. Řekla to vedoucí úřadu Dana Nacházelová. Kolonii spravuje radnice páté části, podle jejíchž plánů tam mají zůstat jen čtyři budovy. Zchátralou Buďánku má poté revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. Žádost dostal stavební úřad už před delší dobou. Projekt demolice má však podle Nacházelové drobné nedostatky: Neprokazuje, že při bourání nevzniknou škody na soukromých objektech. Projektant proto podle ní musí plány doplnit.

Buďánka se budou bourat
22.05.01 České slovo str. 10 Praha a okolí (čtk) Praha - Stavební úřad Prahy 5 vydá povolení k demolici deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka v červnu. Vedoucí úřadu Dana Nacházelová uvedla, že v kolonii, kterou spravuje radnice páté městské části, mají zůstat jen čtyři domy. Zchátralou kolonii má poté revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řícení. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničené střechy a chybějí jim okna a dveře. Radnice už vypsala dvě soutěže na investora oprav, vhodného ale nenašla. Kolonie byla před deseti laty vyhlášena jako památková zóna, ačkoli tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí si vyžádá desítky milionů korun.

Kolonie Buďánka půjde do demolice
22.05.01 Večerník Praha str. 04 Z OBVODŮ VÁCLAV RAUFER ZÁNIK / Budovy způsobují obecné ohrožení.
KOŠÍŘE - Buďánka podlehne v červnu demolici. Stavební úřad Prahy 5 je připraven vydat povolení ke stržení budov, které svým stavem způsobují obecné ohrožení. Státu by měly zůstat čtyři historicky cenné budovy. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. "Žádost o demolici jsme obdrželi už před časem," uvedla včera Dana Nacházelová ze stavebního úřadu. "K demolici jsou určeny domy, které jsou obecně ohrožující. Po demolici bude vysáno výběrové řízení, které by mělo určit investora na revitalizaci území, " řekl včera Večerníku Praha tiskový mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. Některé další budovy by podle původních plánů měly být zrekonstruovány do původní podoby, jeden dům je v soukromém vlastnictví. Osud těch zbývajících je zatím nejasný. Buďánku vyčištěnou od zřícenin by měl revitalizovat soukromý investor, na něhož vypsala místní radnice už dvě výběrová řízení. Obě byla neúspěšná, podle zástupců radnice proto, že existovaly jen omezené možnosti přestavby území. Kolonie totiž byla před deseti lety prohlášena za památkovou zónu, ačkoli tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie souhlasili. "Nejsem si jist, že domy, které byly označené za historicky cenné jsou pravé těmi, co ještě půjdou zrekonstruovat," řekl dále Drbal. Celková rekonstrukce kolonie Buďánka si vyžádá investice ve výši 300 milionů korun.

Kolonie Buďánka: už jen demolice
22.05.01 iDNES.cz str. Zprávy z metropole / Regiony - Praha Martina Klapalová, ipd Bourání by mělo začít v létě Praha - Jedna z nejznámějších pražských památkových zón, košířská kolonie Buďánka, kterou se před lety Pražané snažili zachránit nápisem na střeše "Koukale, padám i na tvou hlavu", bude z valné části zbourána. Smíchovský stavební úřad vydá v červnu povolení k demolici osmi až deseti ze čtrnácti drobných dělnických domků z devatenáctého století. Občanská sdružení bojující za památky to rmoutí, ale bránit Buďánka tělem podobně jako ekologičtí aktivisté přírodní krásy nehodlají. "Lehat si před buldozery, to dělat nebudeme. To není náš styl," uvedla předsedkyně Klubu za starou Prahu Kateřina Bečková. "Ale něco by se s tím udělat mělo, i když teď už je asi pozdě. Je to strašně smutné," dodala. Domky slepené k sobě jak vlaštovčí hnízda, které si kdysi postavili dělníci z nedalekých pískovcových lomů, jsou dnes v zoufalém stavu. Mají vesměs narušenou statiku, zatéká do nich, některé nemají okna a dveře. "Nepochybuji o tom, že je to na havarijní výměr a že ten stav je katastrofální. To ale neznamená, že mi to není líto a že se tomu nedalo zabránit," konstatoval rektor AVU Jiří T. Kotalík. "Po Mrázovce, která padla za oběť tunelu, tak odchází předposlední zajímavá autentická část staré Prahy. Zbývají už jen staré Střešovice a ty jsou také napůl ohrožené. To je tedy bilance," uvedl rektor. Podle primátora Jana Kasla bylo pro záchranu Buďánek pozdě už před pěti lety. "Nemělo se to vystěhovat. Když necháte domy prázdné, pak jejich degradace postupuje velmi rychle. Je to bláhovost chtít to nyní na poslední chvíli zachránit. Jak, pro co a pro koho?" klade si otázky primátor, jehož poradní sbor se několikrát košířskou kolonií zabýval. Většinu domků nyní obývají bezdomovci a squatteři. Jeden z objektů je dosud v soukromých rukou. Buďánka v budoucnu získá soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. To bude vypsáno až po demolici. Počet domů určených ke zbourání není definitivní. "Na zachování čtyř domků trvají památkáři, o dvou dalších jednáme. Jeden z nich je v nejlepším technickém stavu ze všech, druhý je soukromý," podotkl mluvčí páté městské části Vít Drbal. Smíchovská radnice v minulosti vypsala dvě výběrová řízení, ale investora nenašla. Pokud se jí to stane i potřetí, má připravena alternativní řešení. "Poslední možností je vrátit to magistrátu. Anebo přistoupit na návrh, že domky využije waldorfská škola. To však uvádíme spíš jako humorné řešení, protože teprve začínají shánět investora," poznamenal mluvčí. http://praha.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A010522_082724_praha_lin&l=1&t=A010522_082724_praha_lin&r2=praha

Buďánka se budou bourat
22.05.01 Zemské noviny str. 10 Praha a okolí (čtk) Praha - Stavební úřad Prahy 5 vydá povolení k demolici deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka v červnu. Vedoucí úřadu Dana Nacházelová uvedla, že v kolonii, kterou spravuje radnice páté městské části, mají zůstat jen čtyři domy. Zchátralou kolonii má poté revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řícení. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničené střechy a chybějí jim okna a dveře. Radnice už vypsala dvě soutěže na investora oprav, vhodného ale nenašla. Kolonie byla před deseti laty vyhlášena jako památková zóna, ačkoli tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí si vyžádá desítky milionů korun.

Kolonii Buďánka bude možné zbořit až po zrušení památkové zóny
23.05.01 Zpravodajství ČTK str. 00 dce for HAN PRAHA 23. května (ČTK) - Radnice páté městské části počítá s s demolicí deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka už během letních prázdnin. Stále jí ale chybí souhlas ministerstva kultury se zrušením statutu památkové zóny platným pro tuto kolonii, bez kterého demolici nelze provést. Novinářům to dnes řekl starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud. Kolonie byla před deseti lety vyhlášena jako památková zóna, ač tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí si vyžádá podle odhadů desítky miliónů korun. Jen obnova technologických sítí je propočtena na 30 až 50 miliónů korun. Starosta připustil, že zájem případných investorů o území, na němž bude povolena jen nízká zástavba, je velmi malý; přihlásily se jen dvě organizace. "Jedna je snad církevní a druhou je občanské sdružení, které by zde chtělo zřídit waldorfskou školu, ale nemá žádné finanční prostředky, ani představu, kde je získat," uvedl. Stavební úřad Prahy 5 vydá povolení k demolici v červnu. Kolonii spravuje radnice páté městské části, podle jejíchž plánů tam mají zůstat jen čtyři budovy. Zchátralá Buďánka má pak revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. Radnice je už nyní téměř rozhodnuta, že území budoucímu investorovi hned neprodá, ale pouze pronajme. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. Radnice už vypsala dvě soutěže na investora oprav, vhodného ale nenašla. Podle zástupců radnice proto, že existovaly jen omezené možnosti přestavby území. Libuše Hanzalová kš

Kolonii Buďánka bude možné zbořit až po zrušení památkové zóny
23.05.01 prazskenoviny.cz str. 00 kultura ČTK PRAHA 23. května (ČTK) - Radnice páté městské části počítá s s demolicí deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka už během letních prázdnin. Stále jí ale chybí souhlas ministerstva kultury se zrušením statutu památkové zóny platným pro tuto kolonii, bez kterého demolici nelze provést. Novinářům to dnes řekl starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud. Kolonie byla před deseti lety vyhlášena jako památková zóna, ač tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí si vyžádá podle odhadů desítky miliónů korun. Jen obnova technologických sítí je propočtena na 30 až 50 miliónů korun. Starosta připustil, že zájem případných investorů o území, na němž bude povolena jen nízká zástavba, je velmi malý; přihlásily se jen dvě organizace. "Jedna je snad církevní a druhou je občanské sdružení, které by zde chtělo zřídit waldorfskou školu, ale nemá žádné finanční prostředky, ani představu, kde je získat," uvedl. Stavební úřad Prahy 5 vydá povolení k demolici v červnu. Kolonii spravuje radnice páté městské části, podle jejíchž plánů tam mají zůstat jen čtyři budovy. Zchátralá Buďánka má pak revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. Radnice je už nyní téměř rozhodnuta, že území budoucímu investorovi hned neprodá, ale pouze pronajme. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. Radnice už vypsala dvě soutěže na investora oprav, vhodného ale nenašla. Podle zástupců radnice proto, že existovaly jen omezené možnosti přestavby území. http://www.prazskenoviny.cz/view-id.php4?id=20010523E03535

Buďánku čeká demolice, ale co dál?
23.05.01 prazskenoviny.cz str. 00 pražské zprávy PN - Eva Vítková PRAHA 23. května (PN) - Pravděpodobně v červnu vydá stavební úřad Prahy 5 povolení k demolici deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka. K vlastnímu zbourání by pak mohlo dojít během prázdninových měsíců, řekl dnes novinářům tiskový mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. "Nejprve se musí provést vyčišťovací práce a pak se teprve může začít s bouráním," poznamenal Drbal. Akci provede formy, která vzešla z výběrového řízení. Podle plánů radnice páté městské části, která nyní kolonii spravuje, tam mají zůstat jen čtyři budovy. Zchátralá Buďánka bude poté revitalizovat soukromý investor, který opět vzejde z výběrového řízení. Radnice už vypsala dvě soutěže na investora oprav, vhodného ale nenašla. "Zatím jsme obdrželi dvě žádosti. Prvním zájemcem byla ekumenická rada církve, druhým občanské sdružení, které by zde chtělo provozovat waldorfskou školu. Problém je v tom, že sdružení se evidentně bude potýkat s financemi nutnými na opravu," upřesnil Drbal. Podle odhadů odborníků si obnova lokality vyžádá okolo 300 miliónů korun. Jak upozornil starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud, památková ochrana nebyla z Buďánek doposud sejmuta. Radnice však o její zrušení požádala. "Není tam jediný objekt, který by si zasloužil památkovou ochranu," ujistil Škaloud. Budoucí investor se tedy bude muset přizpůsobit omezením vyplývajícím z územního plánu hlavního města. "Musí tam být nízká zástavba a dodržen poměr mezi zastavěnou plochou a zelení," doplnil starosta. Jak naznačil Drbal, radnice možná zkusí pozemek nejprve pronajmout. "Pokud bychom celou lokalitu prodali, náš vliv na to, aby Buďánka byla skutečně opravena, by byl nepatrný," mínil. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. Kolonie totiž byla před deseti lety vyhlášena jako památková zóna, ačkoli tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. http://www.prazskenoviny.cz/view-id.php4?id=20010523E02068

Zrušení památkové oblasti Buďánka
24.05.01 Prima TV str. 03 17:50 Minuty regionu Jiří ROD, moderátor -------------------- Pražský magistrát a ministerstvo kultury se přou o to, která z institucí může zrušit památkovou ochranu dělnické kolonie Buďánka. Zdevastované domy v Košířích by chtěla radnice Prahy 5 zbourat. To ale nemůže udělat, pokud bude kolonie památkově chráněná. Jakub VRÁNA, redaktor -------------------- Buďánku vyhlásil památkovou zónou před deseti lety pražský magistrát. Kvůli novému zákonu však od Nového roku nemá pravomoci na to, aby zónu opět zrušil. Bez tohoto kroku ale nemůže stavební úřad vydat povolení k demolici. Jan KASL, pražský primátor -------------------- Taková mrtvá sezóna. My jsme vyhlásili podle zákona a dnes nemůžeme rušit ani vyhlašovat, tudíž je to pro mě na vyšším stupni, a to je ministerstvo kultury. Dita FUCHSOVÁ, mluvčí ministerstva kultury -------------------- Ministerstvo kultury z právního hlediska nemůže zrušit městskou památkovou zónu, notabene tato městská památková zóna byla vyhlášena magistrátem. Jakub VRÁNA, redaktor -------------------- Domky v bývalé dělnické kolonii mají bez výjimky narušenou statiku a hrozí, že se mohou kdykoliv zřítit. Protože by ale náklady na rekonstrukci přesáhly stovky milionů korun, bude podle radnice Prahy 5 výhodnější Buďánku zbourat a pozemek opět zastavět. Jan KASL, pražský primátor -------------------- Dnes tam není šance udělat nic, než tam stavět objekty objemově obdobné tomu, co tam bylo. Jakub VRÁNA, redaktor -------------------- Pokud se Buďánka opět opravdu zbourá, zatím není jasné, co by na tomto místě mělo stát dál. Do výběrového řízení se totiž přihlásily pouze dvě firmy. Z toho jedna nemá peníze.

Buďánka se zboří po zrušení památkové zóny
24.05.01 Mladá fronta DNES str. 02 Region Praha (ČTK) P r a h a - Radnice páté městské části počítá s demolicí deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka už během letních prázdnin. Stále jí však chybí souhlas ministerstva kultury se zrušením statutu památkové zóny platným pro tuto kolonii, bez kterého demolici nelze provést. Prohlásil to včera starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud. Kolonie byla před deseti lety vyhlášena jako památková zóna, ač tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie souhlasili.

Magistrát a resort kultury se nemohou dohodnout o kolonii Buďánka
25.05.01 Zpravodajství ČTK str. 00 dce for HAN PRAHA 25. května (ČTK) - Ministerstvo kultury a pražský magistrát se nemohou dohodnout, kdo z nich může zrušit památkovou zónu bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze 5. Podle magistrátu je k tomu ze zákona zmocněno výhradně ministerstvo kultury. Ministerstvo však trvá na tom, že může na požádání odboru památkové péče magistrátu předložit jen stanovisko k této městské památkové zóně. Radnice páté městské části počítá s demolicí deseti domků v kolonii už během letních prázdnin. Podle starosty Prahy 5 Miroslava Škalouda jí ale chybí souhlas ministerstva se zrušením statutu památkové zóny, bez něhož demolici nelze provést. "Ministerstvo kultury ze zákona nemůže zrušit městskou památkovou zónu Buďánka, nemá k tomu zmocnění," oznámila dnes ČTK tisková mluvčí ministerstva Dita Fuchsová. Připomněla, že tuto památkovou zónu vyhlásil magistrát počátkem 90. let. "Od 1.ledna je to plně v kompetenci ministerstva kultury," řekl dnes ČTK vedoucí právního oddělení odboru památkové péče magistrátu Robert Hejčík. Hlavní město, jak si ověřil u legislativců magistrátu, už nemá od stejného data žádné zákonné zmocnění prohlásit či zrušit památkovou zónu anebo určovat podmínky ochrany. Pokud ministerstvo kultury bude chtít zrušit památkovou zónu Buďánka, mělo by vydat vyhlášku o zrušení zóny, kterou novelizuje původní vyhlášku magistrátu o vyhlášení zóny, tlumočil Hejčík stanovisko magistrátu. Má-li ministerstvo pochybnosti, mělo by se obrátit s žádostí o výklad zákona na příslušné orgány, dodal. Zchátralá kolonie Buďánka byla vyhlášena památkovou zónou, ač tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí si vyžádá podle odhadů desítky miliónů korun. Jen obnova technologických sítí je propočtena na 30 až 50 miliónů korun. Stavební úřad Prahy 5 chce vydat povolení k demolici v červnu. Libuše Hanzalová kš Zrušení dělnické kolonie Buďánka 25.05.01 Prima TV str. 04 17:51 Minuty regionu Jiří ROD, moderátor -------------------- Jak jsme vás už včera informovali, ministerstvo kultury se pře s pražským magistrátem o to, která z institucí by měla zrušit památkovou ochranu bývalé dělnické kolonie Buďánka. Praha 5, která lokalitu spravuje, ale nehodlá čekat na výsledek a Buďánku chce zbourat co nejdříve. Jakub VRÁNA, redaktor -------------------- Bývalá dělnická kolonie je už několik let v katastrofální stavu a pátá městská část plánuje její demolici. Protože je ale Buďánka památkovou zónou, nemůže být za normálních okolností stržena bez toho, aniž by některá instituce památkovou ochranu zrušila. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- To sice chápu, ale je tam velký problém obecného ohrožení a dále není možné tento stav tolerovat, tudíž jsme přistoupili k tomuto návrhu na demolici. Jakub VRÁNA, redaktor -------------------- "Za současný stav Buďánky mohou bývalá vedení města," tvrdí pražský primátor. Rekonstrukce měla podle něj proběhnout už v roce 1991. Jan KASL, pražský primátor -------------------- Škoda, že se vůbec kdy někdo vystěhoval, nebo byl vystěhován z té lokality. Jakub VRÁNA, redaktor -------------------- Praha 5 očekává, že tamní stavební úřad vydá povolení k demolici během června. Co bude stát na místě zbourané kolonie, potom určí výběrové řízení.

Ministerstvo má zrušit památkovou zónu Buďánka
25.05.01 České slovo str. 13 Praha a okolí (čtk) Praha - Radnice páté městské části počítá s demolicí deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka už během letních prázdnin. Stále jí však chybí souhlas ministerstva kultury se zrušením statutu památkové zóny pro tuto kolonii, bez kterého demolici nelze provést. Kolonie byla před deseti lety vyhlášena památkovou zónou, ač tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí přijde na desítky milionů korun. Jen obnova technologických sítí má stát 30 až 50 milionů korun. Starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud připustil, že zájem investorů o území, na němž bude povolena jen nízká zástavba, je velmi malý - přihlásily se jen dvě organizace. "Jedna je snad církevní a druhou je občanské sdružení, které by zde chtělo zřídit waldorfskou školu, ale nemá žádné peníze ani představu, kde je získat," uvedl. Stavební úřad Prahy 5 vydá povolení k demolici v červnu. Kolonii spravuje radnice Prahy 5, podle jejíchž plánů tam mají zůstat jen čtyři budovy. Zchátralou Buďánku má pak revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. Radnice už vypsala dvě soutěže na investora oprav, vhodného ale nenašla.

Ministerstvo se pře s magistrátem o Buďánka
25.05.01 iDNES.cz str. Zprávy z metropole / Regiony - Praha Martina Klapalová, ipd Magistrát ani ministerstvo neví, kdo může zrušit památkovou zónu Praha - Jedna z nejznámějších pražských památkových zón, košířská kolonie Buďánka, kterou se před lety Pražané snažili zachránit nápisem na střeše "Koukale, padám i na tvou hlavu", bude z valné části zbourána. Smíchovský stavební úřad však může vydat povolení k demolici, až bude zrušena v Buďánce památková zońa. Magistrát se však nemůže dohodnout s ministerstvem kultury, kdo tuto zónu může zrušit. Podle magistrátu je k tomu ze zákona zmocněno výhradně ministerstvo kultury. Ministerstvo však trvá na tom, že může na požádání odboru památkové péče magistrátu předložit jen stanovisko k této městské památkové zóně. Radnice páté městské části počítá s demolicí deseti domků v kolonii už během letních prázdnin. Podle starosty Prahy 5 Miroslava Škalouda jí ale chybí souhlas ministerstva se zrušením statutu památkové zóny, bez něhož demolici nelze provést. "Ministerstvo kultury ze zákona nemůže zrušit městskou památkovou zónu Buďánka, nemá k tomu zmocnění," oznámila tisková mluvčí ministerstva Dita Fuchsová. Připomněla, že tuto památkovou zónu vyhlásil magistrát počátkem 90. let. "Od 1.ledna je to plně v kompetenci ministerstva kultury," řekl vedoucí právního oddělení odboru památkové péče magistrátu Robert Hejčík. Hlavní město, jak si ověřil u legislativců magistrátu, už nemá od stejného data žádné zákonné zmocnění prohlásit či zrušit památkovou zónu anebo určovat podmínky ochrany. Pokud ministerstvo kultury bude chtít zrušit památkovou zónu Buďánka, mělo by vydat vyhlášku o zrušení zóny, kterou novelizuje původní vyhlášku magistrátu o vyhlášení zóny, tlumočil Hejčík stanovisko magistrátu. Má-li ministerstvo pochybnosti, mělo by se obrátit s žádostí o výklad zákona na příslušné orgány, dodal. Buďánka: už jen demolice Smíchovský stavební úřad vydá v červnu povolení k demolici osmi až deseti ze čtrnácti drobných dělnických domků z devatenáctého století. Občanská sdružení bojující za památky to rmoutí, ale bránit Buďánka tělem podobně jako ekologičtí aktivisté přírodní krásy nehodlají. "Lehat si před buldozery, to dělat nebudeme. To není náš styl," uvedla předsedkyně Klubu za starou Prahu Kateřina Bečková. "Ale něco by se s tím udělat mělo, i když teď už je asi pozdě. Je to strašně smutné," dodala. Domky slepené k sobě jak vlaštovčí hnízda, které si kdysi postavili dělníci z nedalekých pískovcových lomů, jsou dnes v zoufalém stavu. Mají vesměs narušenou statiku, zatéká do nich, některé nemají okna a dveře. "Nepochybuji o tom, že je to na havarijní výměr a že ten stav je katastrofální. To ale neznamená, že mi to není líto a že se tomu nedalo zabránit," konstatoval rektor AVU Jiří T. Kotalík. "Po Mrázovce, která padla za oběť tunelu, tak odchází předposlední zajímavá autentická část staré Prahy. Zbývají už jen staré Střešovice a ty jsou také napůl ohrožené. To je tedy bilance," uvedl rektor. Podle primátora Jana Kasla bylo pro záchranu Buďánek pozdě už před pěti lety. "Nemělo se to vystěhovat. Když necháte domy prázdné, pak jejich degradace postupuje velmi rychle. Je to bláhovost chtít to nyní na poslední chvíli zachránit. Jak, pro co a pro koho?" klade si otázky primátor, jehož poradní sbor se několikrát košířskou kolonií zabýval. Většinu domků nyní obývají bezdomovci a squatteři. Jeden z objektů je dosud v soukromých rukou. Buďánka v budoucnu získá soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. To bude vypsáno až po demolici. Počet domů určených ke zbourání není definitivní. "Na zachování čtyř domků trvají památkáři, o dvou dalších jednáme. Jeden z nich je v nejlepším technickém stavu ze všech, druhý je soukromý," podotkl mluvčí páté městské části Vít Drbal. Smíchovská radnice v minulosti vypsala dvě výběrová řízení, ale investora nenašla. Pokud se jí to stane i potřetí, má připravena alternativní řešení. "Poslední možností je vrátit to magistrátu. Anebo přistoupit na návrh, že domky využije waldorfská škola. To však uvádíme spíš jako humorné řešení, protože teprve začínají shánět investora," poznamenal mluvčí. http://praha.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A010522_082724_praha_lin&l=1&t=A010522_082724_praha_lin&r2=praha

Magistrát a resort kultury se nemohou dohodnout o Buďánce
25.05.01 prazskenoviny.cz str. 00 kultura ČTK - Libuše Hanzalová kš PRAHA 25. května (ČTK) - Ministerstvo kultury a pražský magistrát se nemohou dohodnout, kdo z nich může zrušit památkovou zónu bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze 5. Podle magistrátu je k tomu ze zákona zmocněno výhradně ministerstvo kultury. Ministerstvo však trvá na tom, že může na požádání odboru památkové péče magistrátu předložit jen stanovisko k této městské památkové zóně. Radnice páté městské části počítá s demolicí deseti domků v kolonii už během letních prázdnin. Podle starosty Prahy 5 Miroslava Škalouda jí ale chybí souhlas ministerstva se zrušením statutu památkové zóny, bez něhož demolici nelze provést. "Ministerstvo kultury ze zákona nemůže zrušit městskou památkovou zónu Buďánka, nemá k tomu zmocnění," oznámila tisková mluvčí ministerstva Dita Fuchsová. Připomněla, že tuto památkovou zónu vyhlásil magistrát počátkem 90. let. "Od 1.ledna je to plně v kompetenci ministerstva kultury," řekl vedoucí právního oddělení odboru památkové péče magistrátu Robert Hejčík. Hlavní město, jak si ověřil u legislativců magistrátu, už nemá od stejného data žádné zákonné zmocnění prohlásit či zrušit památkovou zónu anebo určovat podmínky ochrany. Pokud ministerstvo kultury bude chtít zrušit památkovou zónu Buďánka, mělo by vydat vyhlášku o zrušení zóny, kterou novelizuje původní vyhlášku magistrátu o vyhlášení zóny, tlumočil Hejčík stanovisko magistrátu. Má-li ministerstvo pochybnosti, mělo by se obrátit s žádostí o výklad zákona na příslušné orgány, dodal. Zchátralá kolonie Buďánka byla vyhlášena památkovou zónou, ač tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí si vyžádá podle odhadů desítky miliónů korun. Jen obnova technologických sítí je propočtena na 30 až 50 miliónů korun. Stavební úřad Prahy 5 chce vydat povolení k demolici v červnu. http://www.prazskenoviny.cz/view-id.php4?id=20010525E04069

Ministerstvo má zrušit památkovou zónu Buďánka
25.05.01 Zemské noviny str. 13 Praha a okolí (čtk) Praha - Radnice páté městské části počítá s demolicí deseti domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka už během letních prázdnin. Stále jí však chybí souhlas ministerstva kultury se zrušením statutu památkové zóny pro tuto kolonii, bez kterého demolici nelze provést. Kolonie byla před deseti lety vyhlášena památkovou zónou, ač tam podle vedení městské části nebyl žádný památkově chráněný dům. Památkáři nakonec se zbouráním části kolonie, která se stala útočištěm bezdomovců, souhlasili. Oživení území nad Plzeňskou ulicí přijde na desítky milionů korun. Jen obnova technologických sítí má stát 30 až 50 milionů korun. Starosta Prahy 5 Miroslav Škaloud připustil, že zájem investorů o území, na němž bude povolena jen nízká zástavba, je velmi malý - přihlásily se jen dvě organizace. "Jedna je snad církevní a druhou je občanské sdružení, které by zde chtělo zřídit waldorfskou školu, ale nemá žádné peníze ani představu, kde je získat," uvedl. Stavební úřad Prahy 5 vydá povolení k demolici v červnu. Kolonii spravuje radnice Prahy 5, podle jejíchž plánů tam mají zůstat jen čtyři budovy. Zchátralou Buďánku má pak revitalizovat soukromý investor, který vzejde z výběrového řízení. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. Radnice už vypsala dvě soutěže na investora oprav, vhodného ale nenašla.

Poslední pražská dělnická kolonie zřejmě zmizí
26.05.01 Právo str. 15 Zpravodajství z Čech Lucie Fialová Většinu z patnácti zdevastovaných domků bývalé dělnické kolonie Buďánka chce smíchovská radnice o prázdninách srovnat se zemí. Kolem polorozpadlých objektů v Plzeňské ulici, které vesměs vyrostly v první půli 19. století, musí projet všichni řidiči směřující do centra metropole od dálnice D 5. Domky obývali dělníci z místního kamenolomu. V roce 1903 popisoval Buďánku Jakub Arbes ve své knize Rváč jako nejhrůznější a nejnebezpečnější část Smíchova. To platí dodnes. Musela by být zrušena městská památková zóna Aby se mohla demolice uskutečnit, musí být zrušen statut městské památkové zóny, jenž v roce 1991 vyhlásil pražský magistrát. V tuto chvíli ale není jasné, kdo tento krok obstará. "Ministerstvo kultury z právního hlediska nemůže zrušit městskou památkovou zónu Buďánka. To může ten, kdo ji vyhlásil, tedy magistrát," řekla Právu mluvčí Dostálova úřadu Dita Fuchsová. Ministerstvo podle ní jedině může vypracovat stanovisko, pokud o něj příslušný památkový odbor radnice požádá. "Zatím se k nám oficiální cestou nic nedostalo," uvedla. Podle Roberta Hejčíka z odboru památkové péče magistrátu zákon o státní památkové péči hovoří jen o prohlášení památkové zóny a určení podmínek její ochrany, nikoli o zrušení. "Pokud já vím, není to nikde upravené. Nelze vyloučit, že v platném právním řádu není upraveno zrušení prohlášení památkových zón. A protože zákon o tom nehovoří, jsou dvě možnosti: buď to nelze, nebo lze," míní. Soudí, že rozhodnout by mělo ministerstvo. "Je na nich, aby se mezi sebou vypořádali," reagovala radní Prahy 5 Jaroslava Kroupová (US). Proběhne-li vše hladce, bude vypsáno výběrové řízení, z něhož vzejde investor, který místo oživí. Podle starosty Prahy 5 Miroslava Škalouda (ODS) se o Buďánku zatím zajímaly dvě organizace. "Jedna je snad církevní a druhou je občanské sdružení, které by zde chtělo zřídit waldorfskou školu, ale nemá žádné finanční prostředky, ani představu, kde je získat," uvedl. Územní plán počítá s nízkou zástavbou Územní plán počítá s nízkou zástavbou. "Nepřichází v úvahu žádné vysoké domy, které tu dříve zamýšlely některé firmy," upozornil Škaloud. Památkáři rozhodli, že musí zůstat stát a být uvedeny do původního stavu čtyři domy: bývalá hospoda, jež je nejméně poškozena, dům v ulici Nad Zámečnicí a někdejší obchod a obytný dům. Co nakonec místo dělnické kolonie vznikne, nechá obec na investorovi. "Rozhodně ale nechceme žádnou uličku lásky, o které se kdysi hovořilo," poznamenal mluvčí úřadu Vít Drbal. Jde o stamilióny Odhady na obnovu dosahují 300 až 350 miliónů korun. Jen oprava sítí spolkne 30-50 miliónů korun. Radnice uvažuje o tom, že Buďánku vítězi soutěže pronajme a pozemky prodá až po skončení rekonstrukce. "Chceme mít kontrolu," uvedl Drbal. Investora se městská část snažila najít několikrát. Ani v jednom případě neuspěla. Dlouho se nedařilo najít společnou řeč mezi památkáři, městskou částí a případným investorem, jehož odrazovala výrazná omezení týkající se budoucího využití a možných stavebních zásahů. V roce 1988 bylo vydáno územní rozhodnutí na stavbu vysokopodlažního domu. Nájemníci se postupně stěhovali pryč a do té doby celkem snadno opravitelné domy rychle chátraly. Když lidé odešli, začalo rabování zbylého vybavení domů. Poslední člověk se odstěhoval v listopadu 1991. Díky vyhlášce o chráněné zóně byl investor nucen od svého záměru ustoupit. Lokalita přešla na obvod v červnu 1996.

Buďánka končí. Bagr srovná památku se zemí
28.05.01 Večerník Praha str. 01 Titulní strana VÁCLAV RAUFER DEMOLICE / Podle úředníků nemá přežít žádný ze starých domů. KOŠÍŘE - Praha zchudne o další raritu. Unikátní dělnická kolonie Buďánka zmizí ze světa. Jednu z posledních autentických částí Prahy srovnají bagry se zemí. Smíchov- ská radnice čeká na povolení k demolici. Ta má začít už v létě. Dnes se úředníci hádají, kdo má bourání posvětit. "Ministerstvo kultury ze zákona nemůže zrušit městskou památkovou zónu Buďánka, nemá k tomu zmocnění," tvrdí mluvčí ministerstva Dita Fuchsová. Památkovou zónu vyhlásil magistrát počátkem devadesátých let. "Od l.ledna je to plně v kompetenci ministerstva kultury," oponuje vedoucí právního oddělení odboru památkové péče magistrátu Robert Hejčík. Pokud ministerstvo bude chtít zrušit památkovou zónu, mělo by podle jeho slov vydat vyhlášku o zrušení zóny, která novelizuje původní vyhlášku magistrátu o vyhlášení zóny. Podle starosty Prahy 5 Miroslava Škalouda bez souhlasu ministerstva či magistrátu se zrušením statutu památkové zóny demolici nelze provést. Smíchovská radnice však očekává, že v červnu povolení mít určitě bude. Hned poté mají začít demoliční práce. Co nahradí dělnické domky, vzejde z výběrového řízení, které městská část hodlá vyhlásit po zbourání kolonie. Kolonie Buďánky je v katastrofálním stavu. "Všechno dřevěné, co bylo v budovách, zmizelo. Domy jsou bez oken, dveří a nosných střešních trámů. Není tam žádný objekt, který by měl být chráněn.. Některé domky jsou však stále zařazeny do památkové zóny, bourat se tedy nemohou," uvedl tiskový mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. "Nevěříme, že na demolici dojde. Mluví se o tom už dlouho a pořád nic," řekl Petr, jeden z posledních obyvatel bývalého sídliště dělníků z nedalekých pískovcových lomů. Své příjmení nechtěl zveřejnit. O celá Buďánka projevila v závěru loňského roku zájem waldorfská škola J. A. Komenského. Ta chtěla domky zpřístupnit také veřejnosti a otevřít v nich kavárnu. Pátá městská část však tento záměr odmítla a snažila se najít bohatého investora. To se jí ale nepovedlo. Památkáři počítali s tím, že ruiny by mohly být zrestaurovány, a to ve stylu, v jakém byly na počátku 19. století domy vybudovány. Rekonstrukce by stála okolo 300 milionů korun. Fotografie: Jeden z posledních obyvatel Buďánky nevěří, že unikátní zástavba bude vymazána z mapy Prahy. Jak se žije v bývalé dělnické kolonii a jaká je její historie, čtěte na straně 3.

Buďánka obývá poslední šestice
28.05.01 Večerník Praha str. 03 Téma VÁCLAV RAUFER SQUAT / Zbylí legální obyvatelé bývalé dělnické čtvrti v Košířích se nechtějí smířit s tím, že se pravděpodobně budou muset stěhovat. KOŠÍŘE - Šest lidí, tři psi a několik koček. To jsou poslední obyvatelé bývalé dělnické čtvrti v Praze 5. S tím, že se budou muset ze "svých" Buďánek zřejmě už brzy odstěhovat, se zatím nikdo z nich nechce smířit. "Je to tady naprostá pohoda. Večer ohýnek na zahradě, psí mají výběh, jsme tu naprosto spokojení. Jestli to tady skončí, bude to obrovská škoda. Už se to nikdy nedá vrátit zpátky, vypráví o životě v rozpadající se kolonii mladík, který se představil jako Petr. "Kdybych nedělal, tak je mi to jedno, ale teď tam radši celé moje jméno nepiš. Jsem rád, že mám prácí, lidi už takhle těžce vydýchávají moji vizáž. Kdyby ještě věděli, že bydlím ve squattu, nemuselo by to dělat dobrotu ve kšeftě, "vysvětluje důvody, proč chce zůstat v anonymitě. Petr má ruce poletované uměleckými ornamenty a kovový šperk na bradě. V Buďánkách bydlí pátým rokem a třetí měsíc pracuje v čajovně v centru Prahy. I když je rád, že si něco vydělá, na dlouho to stejně nevidí. "Mám radši volnost. Tady v čajově je to otročina, i když prostředí je tady super a vyhovuje mojí filozofii. Chvíli to vydržím a půjdu o dům dál," říká, pak zapaluje tyčinku a odnáší podnos s čajem dvojici Američanů. Ti kouří vodní dýmku a bosi si hoví na koberečkách Čajovny. "Takováhle atmosféra panuje i v Buďánkach. Taky tam někteří z nás rádi meditují," říká Petr. Přednosu bydlení v Buďánkách vidí Petr v tom, že nemusí platit velké nájemné. "Znám lidi, co vydělávají osm tisíc a za nájem platí čtyrku. Tomy jsme naprosto v pohodě," pochvaluje si. "Dřív jsme tady pořádali zahradní house party. Občas přijeli policajti, řekli jenom, abychom si to ztlumili a zase odjeti. Začalo se tady sházet čím dál víc lidí a pomalu jsme přicházeli o soukromí. Nikoho jsme sice nevyhazovali, ale začalo nám to lézt na nervy. Tak jsme s tím přestali." Za vetřelce tito squatteři považují bezdomovce a narkomany, kteří se scházejí ve vedlejších objektech. "Chodí sem ale taky bohatí. Nechtěli jsme, aby se naštřelovali na jehlu tady u nás, tak jsme si domek oplotili. V zimě v okolí různě přežívá až třicet lidí. Dělají tady z toho skládku a rozebírají to, co se ještě rozebrat dá, pálí všechno dřevěný. My si dřevo necháváme vozit," stěžuje si Petr na nezvané sousedy. Všech šest posledních obyvatel Buďánek se snaží udržovat domek v obyvatelném stavu. Není to prý vůbec snadné, ale zatím se to jakž takž daří. Jak dlouho ještě? Historie dělnické kolonie Buďánka - první domky v Budánkách se začaly stavět na začátku 19. století obývali je dělníci z nedalekého pískovcového lomu - úpadek kolonie začal už před l. světovou válkou, kdy byla část lomu zavřena a dělníci odcházeli za prací pryč z Buďánek - za II. světové války si jednotky SS vybudovaly kryt ve sklepě tamního hostince a kolonie dále chátrala - za socialismu měla být Buďánka srovnána se zemí a na jejím místě měly stát paneláky, dříve však přišla sametová revoluce - úřady mamě hledaly peníze na obnovu, až se rozhodly starou kolonii zbourat - k ráznému řešení vyzývali jednotliví obyvatelé i spolky a sdružení už minulé vedení města. Tomu dávali za vinu i to, v jakém stavu se kolonie nalézá. Na střeše jednoho z domů se objevil nápis Koukale, padám i na tvou hlavu. Jan Koukal byl primátorem od roku 1993 do roku 1998. Co je na kolonii zajímavého - kolonii drobných domků s křivolakými uličkami památkou nazývají vesnicí ve městě jedinečného rázu - mohla být obdobou turisty vyhledávané Zlaté uličky na Pražském hradě - v Kamenné kolonii v Brně, která vznikla roku 1926 jako nouzové sídliště chudiny na dně vytěženého kamenolomu, dnes bydlí především výtvarníci, herci či hudebníci Fotografie: Majitel, který squatterům pronajímá domek v kolonii, si pochvaluje, že z ruiny udělali nejzachovalejší budovu v kolonii. Fotografie: Squatteři zůstávají posledními legálními obyvateli bývalé dělnické kolonie Buďánka. vesměs nevěří, že úřady nechají celou kolonii srovnat se zemí. Fotografie: J. SATORIOVÁ

Památka není proto, aby se bourala
28.05.01 Večerník Praha str. 03 Téma raf Rozhovor KOŠÍŘE - Jediný soukromý vlastník jednoho domku v Buďánkách, Ludvík Hradilek, je přesvědčen, že k demolici se schylovalo už několik let. Nemuselo, kdyby podle něj úředníci dělali svou práci řádně. * Kde se stala chyba? Pokud vím, tak za stav svěřeného objektu odpovídá vždycky správce. Magistrátem pověřeným vlastníkem Buďánek je Městská část Praha 5. Tím, že dopustili jejich totální úpadek, nesplnili svoje povinnosti. * Smíchovská radnice marně hledala investora. A nenašla jej. To svědčí o špatné práci. Nevím, jestli je důvodem neschopnost úředníků nebo ještě hůře - jejich lenost. * Nepřipouštíte možnost, že by zájemce o Buďánka neexistoval? Vždyť existoval! Waldorfská škola J. A. Komenského měla zájem udržovat budovy alespoň ve stávajícím stavu a svépomocí je dávat dohromady. Pořád by to bylo lepší řešení než demolice. Já svůj domek pronajímám squatterům. Když se nastěhovali, byl tento objekt v nejhorším technickém stavu. Dnes je tam daleko nejzachovalejší. * Co by se s kolonií dalo dělat dnes? Dnes už mě nic nenapadá. Jedno vím ale jistě. Do památkové zóny nebyly objekty začleněny proto, aby se pak zbouraly. * Úředníci byli vázáni rozhodnutím památkářů. Váš domek ale do památkové zóny nepatří. Já jsem teoreticky nebyl vázán ničím. Čekal jsem, co se bude dít, abych se případně chytil jejich záměru. Oni po těch letech přišli na bourání. Můj domek je nalepen na obecni. Jestli je zbourají, spadne i ten můj. Je to smutný konec tohoto dříve jedinečného místa Prahy. * Jste tedy stále proti demolici? Nechápu, proč bude město vynakládat další prostředky. Proč chce vypisovat výběrové řízení, až to bude zbourané. Vždyť to může dát do výběrového řízení v nynějším stavu. Ať náklady na demolici uhradí nový majitel. Jsem pro zbourání, ale až bude jasné, kdo a co tam bude chtít dělat.

Co zboří příště?
28.05.01 Večerník Praha str. 07 Editorial Marek Stoniš KOMENTÁŘ Stará a unikátní dělnická kolonie Buďánka už nebude. Prostě ji zboří. Měla tu smůlu, že stojí na atraktivním pozemku. Radní ji nejprve vyjmou ze seznamu kulturních památek, a když takto "zobyčejní", nečiní už jim problém nechat Buďánku sprovodit z povrchu zemského. Nejsem zrovna fanatický odpůrce jakékoliv nové výstavby v historické zástavbě Prahy - pokud ovšem ctí prostor a ducha místa. Kdybychom totiž fanatickým způsobem ctili historické zástavby a bránili bychom rekonstrukcím či vyplňování proluk novými stavbami, žili bychom dodnes ve městě s hliněnou dlažbu a splašky bychom vylévali z oken. Ale na druhou stranu je evidentní, že Buďánka být zatracena neměla. Někdo může sice namítat, že nějaká dělnická kolonie není gotická katedrála a že jenom hyzdí prostor, na kterém se rozkládá. Tento přístup lze ovšem označit za poněkud cynický - ona kolonie byla totiž unikátní v tom, že byla jenom jedna. A nejen u nás. K historii Prahy patří stejně jako mnohem starší a jistěže i architektonicky monumentálnější památky. Zcela falešný je rovněž argument, že zbourání je levnější než rekonstrukce - ten přístup (zcela opačný, než výše zmíněný historický fanatismus) známe z doby nedávno minulé, která kdyby pokračovala ještě pár let, možná bychom procházeli na Staroměstském náměstí kolem paneláků. Vzpomeňme jen "veliký třesk", kterým komunističtí architektoničtí plánovači v osmdesátých letech zničili neopakovatelný ráz velké části Žižkova. Jeden odpudivý panelák vedle druhého. Destruktivní přístup pražských radních k Buďánce je nezodpovědný i z dalšího důvodu - uvědomíme-li si, do čeho všeho se investují.městské peníze, pak se zdá být neuvěřitelné, že by se těch několik "směšných" milionů na opravu staré kulturní památky nenašlo. Spíše to svědčí o tom, že se najít nechtělo. Nebo další možnost - co kdybychom někde ušetřili? Nestačilo by třeba o něco ztlumit noční osvětlení Pražského hradu? Já vím, to je naivní. A navíc pozdě, Buďánka právě mizí. Nechodil jsem jí každý den obdivovat, nicméně vědomí, že existuje a někdo se o ni stará, by mi stačilo. Škoda.

Co zboří příště?
30.05.01 Střední Čechy str. 07 Čtenářský servis Marek Stoniš KOMENTÁŘ Stará a unikátní dělnická kolonie Buďánka už nebude. Prostě ji zboří. Měla tu smůlu, že stojí na atraktivním pozemku. Radní ji nejprve vyjmou ze seznamu kulturních památek, a když ji takto "z obyčejní", nečiní už jim problém nechat Buďánku sprovodit z povrchu zemského. Nejsem zrovna fanatický odpůrce jakékoliv nové výstavby v historické zástavbě Prahy - pokud ovšem ctí prostor a ducha místa. Kdybychom totiž fanatickým způsobem ctili historické zástavby a bránili bychom rekonstrukcím či vyplňování proluk novými stavbami, žili bychom dodnes ve městě s hliněnou dlažbu a splašky bychom vylévali z oken. Ale na druhou stranu je evidentní, že Buďánka být zatracena neměla. Někdo může sice namítat, že nějaká dělnická kolonie není gotická katedrála a že jenom hyzdí prostor, na kterém se rozkládá. Tento přístup lze ovšem označit za poněkud cynický - ona kolonie byla totiž unikátní vtom, že byla jenom jedna. A nejen u nás. K historii Prahy patří stejně jako mnohem starší a jistěže i architektonicky monumentálnější památky. Zcela falešný je rovněž argument, že zbourání je levnější než rekonstrukce - ten přístup (zcela opačný než výše zmíněný historický fanatismus) známe zdoby nedávno minulé, která kdyby pokračovala ještě pár let, možná bychom procházeli na Staroměstském náměstí kolem paneláků. Vzpomeňme jen "veliký třesk", kterým komunističtí architektoničtí plánovači v osmdesátých letech zničili neopakovatelný ráz velké části Žižkova. Jeden odpudivý panelák vedle druhého. Destruktivní přístup pražských radních k Buďánce je nezodpovědný i z dalšího důvodu - uvědomíme-li si, do čeho všeho se investují městské peníze, pak se zdá být neuvěřitelné, že by se těch několik "směšných" milionů na opravu staré kulturní památky nenašlo. Spíše to svědčí o tom, že se najít nechtělo. Nebo další možnost - co kdybychom někde ušetřili? Nestačilo by třeba o něco ztlumit noční osvětlení Pražského hradu? Já vím, to je naivní. A navíc pozdě, Buďánka právě mizí. Nechodil jsem ji každý den obdivovat, nicméně vědomí, že existuje a někdo se oni stará, by mi stačilo. Škoda. Marek Stoniš Čtenáři, máte slovo 31.05.01 Večerník Praha str. 07 Editorial@vecerka.cz red Naše anketa Jeho Veličenstvo Úřad Ztotožňuji se s komentářem Marka Stoniše

Co zboří příště?
(VP, 28. 5.) v souvislosti s dělnickou kolonií Buďánka v Praze 5, na niž dopadl Damoklův meč. Považuji rozhodnutí radních za nemravné a skandální. Buďánka neměla být zatracena, ale uchována pro příští generace, tak jako řada jiných památek v našem hlavním městě. Jsem přesvědčena, že v pozadí celé této záležitosti stojí cizí zájmy a o peníze jde v tomto případě, jako vždy, až v první řadě. Ale nikoliv pro Buďánku! S. Dražilová, Praha 5

Jiří Bigas o zničení další pražské památky
02.06.01 České slovo str. 09 Praha a okolí Jiří Bigas REGIONÁLNÍ KOMENTÁŘ Kolonie Buďánka přijde ke zbourání. Už se sama rozpadá, a není divu. Radnice Prahy 5 ji nejprve nechala zchátrat, a teď, když se domky rozpadají, žádá zrušení její památkové ochrany. Až toho dosáhne, přijedou buldozery. Buďánka je pražská památka, sice není ani zdaleka tak významná jako Staré Město nebo Malá Strana, ale je to přece součást pražské historie. Jejím zbouráním ztratí celá Praha i městská část Praha 5 další osobité zákoutí. Ani v Praze 5, ani v celé Praze jich určitě není nazbyt. Zbořili by si Pařížané Montmartre? Určitě ne. Jistě, takové srovnání dost kulhá, ale konec konců Praha není Paříž. A Montmartre - to konec konců také bývala čtvrť spíše chudých Pařížanů, ti bohatí bydleli a stavěli jinde. Paříž ale není výjimkou, chudé domky koželuhů jsou dnes turistický lákadlem Štrasburku. Nic neobstojí argument radnice Prahy 5, že ani jeden dům kolonky nemá památkovou hodnotu. Pochopitelně že nemá. Vždyť si je stavěli dělníci z lomů. Hodnota kolonie není v jednotlivých stavbách, je v jejím celku. Nejde o cenné stavby, jde o zvláštní atmosféru místa v nevzhledné zástavbě průmyslové čtvrti. A že jsou dnes z kolonie ruiny? Aby ne, vždyť domky celá léta nikdo neopravuje, nikdo do nich neinvestuje. Ani nemůže. Je to řízený zánik. O to horší, že dodnes není nikomu jasné, co vlastně na místě zbořené Buďánky bude.

Buďánka zřejmé spadnou
12.06.01 Večerník Praha str. 04 Z obvodů VÁCLAV RAUFER SANACE/ Demolice bývalé dělnické kolonie se přesune pravděpodobně na konec prázdnin. KOŠÍŘE - Buďánka se zatím bourat nebudou. Důvodem jsou tahanice mezi úřady. Demoliční firma věří, že asanaci bývalé dělnické kolonie bude moci zahájit koncem prázdnin. Donedávna stál asanaci v cestě fakt, že magistrát objekty začlenil do městské památkové zóny. Dnes jsou domky v dezolátním stavu a hrozí, že se zřítí na některého z bezdomovců nebo narkomanů, kteří v nich nacházejí útočiště. Přestože zákon dovoluje zbourat i kulturní památku, pokud ohrožuje bezpečnost lidí, úřady podnikají další administrativní kroky, které demolici oddalují. Nejjednodušší by bylo, . kdyby kompetentní úřady sejmuly z Buďánek cejch památkové zóny. K tomu však ještě nikdy v historii nedošlo. Po novém roce se navíc přesunuly některé kompetence z magistrátu na ministerstvo kultury. Tyto instance se dnes nemohou shodnout na tom, kdo je oprávněn k vyjmuti objektů z památkové zóny. "Můžeme pouze předat stanovisko, pokud o to budeme požádáni," uvedla Dita , Fuchsová, tisková mluvčí ministerstva kultury. "My žádný podnět dávat nebudeme, " kontrovala Jana Stejskalová, architektka z magistrátu. Přes vyjmutí Buďánek z památkové zóny cesia k jejich asanaci nevedla. Proto magistrát vyrukoval s tím, že jsou objekty na spadnutí a musí se zbourat v zájmu bezpečnosti veřejnosti. Firma zaslala magistrátu upřesňující projektovou dokumentaci. "Snažili jsme se splnit požadavky odboru památkové péče magistrátu. Nebude se totiž provádět plošná demolice, ale částečná asanace," řekla Blanka Keimová z firmy Restio. K samotnému bourání by prý mohlo dojít koncem prázdnin. Specifické budovy ze Staré Prahy zchátraly zejména po vystěhování v roce 1989. Rekonstrukce bývalých dělnických domků by za současného stavu představovala nenávratnou investici. Zákon dovoluje zbourat i kulturní památku, Jestliže ohrožuje bezpečnost Fotografie: Obyvatelé dělnické kolonie pravděpodobně tráví v rozpadlých domech poslední týdny. Fotografie: J. SATORIOVÁ

Osud kolonie Buďánky
14.06.01 ČT 1 str. 01 19:37 Tady a teď redaktorky: Nora Nováková Markéta Dobiášová redaktorka -------------------- Zhruba takto žily chudé dělnické rodiny na pražském Smíchově od první poloviny 19. století, dělníci z nedalekých pískovcových lomů tu postavili domky slepené k sobě jako vlaštovčí hnízda, postavili chudinskou kolonii Buďánka. V roce 1903 ji Jakub Arbes v knize Rváč popsal jako nejhrůznější a nejnebezpečnější část pražského Smíchova, po roce 1989 se z Buďánek stala státem chráněná památková zóna. Lubomír SOCHAR, Státní památkový ústav v Praze -------------------- Má především hodnotu urbanistickou, že prezentuje vlastně jeden z posledních reliktů autentické dobové domkářské kolonie na území velké Prahy, je to ojedinělá enkláva obytná, kterou má málokterá evropská metropole na evropském kontinentě. redaktorka -------------------- Unikátní pražskou kolonii Buďánka ale čeká neblahý osud, toto už tři století přežívající místo chce Praha 5 v létě zlikvidovat. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- Proč demolice, já si myslím, že každý, kdo navštívil lokalitu Buďánka v současnosti, ví, jaký je její stav, většina objektů z těch čtrnácti, které tam jsou, vykazují známky obecného ohrožení. redaktorka -------------------- Praha 5, která je majitelem jedinečné kolonie, nemá na její rekonstrukci peníze, není divu, v Buďánkách, kde v současné době bydlí bezdomovci a squatteři, není zavedená infrastruktura, většina domků je v troskách a znovuoživení kolonie by vyšlo na tři sta milionů korun. Richard BIEGL, Klub za starou Prahu -------------------- Celá ta dnešní tragédie vlastně začala na konci osmdesátých let, kdy byla většina těch obyvatel vystěhována, byla nuceně vystěhována, aby tady vznikl panelák. Jan KASL, pražský primátor -------------------- /Nesrozumitelné/ způsobil to, že se ta lokalita vystěhovala, že se začala degenerace toho území, totální. redaktorka -------------------- "Jak už jsme se zmínili, památka je ve špatném stavu, nejsou na ni peníze, a tak nezbývá než ji zbourat," říká Praha 5. Kolonii ale šlo zachránit, v devadesátých letech se totiž přihlásilo několik zájemců, kteří chtěli na Buďánkách bydlet a o tehdy ještě ne tak zchátralé domky se starat, jejich nabídce nebylo vyhověno. Lubomír SOCHAR, Státní památkový ústav v Praze -------------------- Dotazovali se jako v zájmu, že by některé objekty rádi, buďto odkoupili, případně najali, pronajali a upravili a rekonstruovali pro své potřeby, dejme tomu, pracovních ateliérů, dílen, a tak dále. Richard BIEGL, Klub za starou Prahu -------------------- Další zájemci, kteří by tady i třeba měli zájem bydlet, vlastně nedostali podmínky, které by jim to umožnily a rok od roku byl stav těch domečků horší a horší, až je tady z toho to, co vidíme dnes. Jan KASL, pražský primátor -------------------- Pak můžeme říkat, že to bylo neuvážené, možná krátkozraké rozhodování na Praze 5, jestli to tak bylo skutečně, nevím, s vizí jakéhosi velkého investora, velké přestavby, zajištění, to se ukázalo, že je naprosto nereálné. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- To se musíte zeptat těch, kteří seděli na radnici v té době, buď zde, nebo na hlavním městě, já se tímto úkolem zabývám od roku 1998. redaktorka -------------------- Buďánka tedy zaniknou, obdobná kolonie existuje dodnes v centru Brna, ale osud má mnohem šťastnější. Slámová kolonie Kaménka vznikla v roce 1926 jako nouzové sídliště na dně vytěženého kamenolomu pro nezaměstnané dělníky, takzvaný lumpenproletariát. Ti postupně domky vylepšovali, většinou nakradeným stavebním materiálem. V desítkách unikátních domů nyní bydlí hlavně kumštýři, výtvarníci, herci a hudebníci. Petr VÍT, kytarista -------------------- /Nesrozumitelné/ neměli kde bydlet v Brně, tohle bylo jediný místo, který se trošku podobalo, my jsme žili dřív ve Španělsku, tak se to podobalo, to zní komicky, španělské vesnici. Jan ŠKRDLÍK, violoncellista -------------------- My jsme to koupili v roce 1991, byla to v podstatě úplně ruina, která už byla na spadnutí, ale protože jsme takové s manželkou romantické povahy, tak jsme to tak nějak dali do kupy. redaktorka -------------------- Obdobně jako brněnská kolonie měla dopadnout i pražská Buďánka, Praha 5 ale pro kolonii chtěla jen velkého investora, ze dvou výběrových řízení nakonec žádný nevzešel. Většinu domků na lukrativním pozemku na stráni chce proto nyní radnice Prahy 5 zbourat, a pak znovu nabídnout do veřejné soutěže. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- Zůstane pět objektů, které budou, buď vystavěny jako repliky, nebo budou rekonstruovány do původního stavu. Dle zastavovacích podmínek bude možné vystavět něco, co by bylo eventuálně podobné. redaktorka -------------------- Otázkou ale zůstává, zda budoucí investor skutečně bude mít zájem zbývající domky Buďánek zachovat, kdyby ne, nechá památku ještě pár let v současném stavu a pak, pak třeba dostane havarijní výměr a zbylé domky z Buďánek zbourá. Vám osobně není líto, že ta původní Buďánka zmizí? Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- Musím na to odpovědět? redaktorka -------------------- Ano. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- Neřeknu lítost, ale myslím si, že vše, co nastane do budoucna, je lepší než současný stav, takto vám odpovím. Richard BIEGL, Klub za starou Prahu -------------------- Při troše štěstí to tady mohlo dopadnout třeba jako v pařížském Montmartru, což je taková známá umělecká čtvrť, kde taky je spoustu malých domečků, a která, kde dřív bydleli malíři a dneska se proměnila ve velké turistické centrum. Škoda.

Obyvatelé osady Buďánka napsali na střechu domu další nápis
08.07.01 Zpravodajství ČTK str. 00 dce spl HRM PRAHA 8. července (ČTK) - Nápis Obvodní úřad - náš hospodář napsali dnes na střechu jednoho z domů v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Praze 5 jeho obyvatelé. Dnešní akcí chtěli obyvatelé posledního obývaného domku v osadě upozornit na jednání Obvodního úřadu v Praze 5, který podle nich bývalou kolonii zničil. "Myslím si, že ironie je skutečně na místě. Jestliže jediné, co s tím obvodní úřad dokáže udělat, je zbourat to, tak to dokáže kdejaká parta bezdomovců," komentoval pro ČTK postoj úřadů Ludvík Hradílek, který se svými přáteli v domě bydlí. Jedna z nejznámějších pražských památkových zón, kterou se před lety Pražané snažili zachránit nápisem na střeše "Koukale, padá na tvou hlavu", by měla být podle rozhodnutí obvodního úřadu zbourána. Radnice počítá s demolicí deseti domků už během letních prázdnin. Demolice se však nemůže uskutečnit, neboť kolonie byla před deseti lety prohlášena památkovou zónou. Nyní však památkáři se zbouráním kolonie souhlasí, požadují zachování pouze čtyř domků. Ministerstvo kultury a pražský magistrát se však nemohou dohodnout, kdo z nich může památkovou zónu zrušit. Podle magistrátu je k tomu ze zákona zmocněno výhradně ministerstvo kultury. Ministerstvo však trvá na tom, že může na požádání odboru památkové péče magistrátu předložit jen stanovisko k této městské památkové zóně. V komplexu Buďánka bydleli v 19. století dělníci z blízkých továren a pískovcových lomů. Zhruba před dvaceti lety úřady plánovaly, že osadu zbourají a na jejím místě postaví mnohopodlažní dům. Od té doby domky chátrají, bydlí v nich squatteři a bezdomovci, jen jeden z objektů je dosud v soukromých rukou. Památkáři městské kolonie drobných domků v křivolakých uličkách nazývají vesnicemi ve městě a cení si je pro jejich jedinečný ráz. Markéta Horešovská kš Lidé z Buďánky se opět bouří 08.07.01 TV 3 str. 07 19:00 Metropolitní Expres redaktorka -------------------- Lidé z posledního obytného domu v bývalé dělnické kolonii Buďánka se opět bouří. Střechu svého domu ozdobili nápisem "Obvodní úřad - náš hospodář". Ironicky tak označují městský úřad za viníka, který nechal památkovou zónu zchátrat. Buďánku teď ještě během léta čeká na příkaz radních demolice. Zůstat stát mají jen čtyři staré domy.

Obyvatelé osady Buďánka napsali na střechu domu další nápis
08.07.01 prazskenoviny.cz str. 00 kultura ČTK PRAHA 8. července (ČTK) - Nápis Obvodní úřad - náš hospodář napsali dnes na střechu jednoho z domů v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Praze 5 jeho obyvatelé. Dnešní akcí chtěli obyvatelé posledního obývaného domku v osadě upozornit na jednání Obvodního úřadu v Praze 5, který podle nich bývalou kolonii zničil. "Myslím si, že ironie je skutečně na místě. Jestliže jediné, co s tím obvodní úřad dokáže udělat, je zbourat to, tak to dokáže kdejaká parta bezdomovců," komentoval pro ČTK postoj úřadů Ludvík Hradílek, který se svými přáteli v domě bydlí. Jedna z nejznámějších pražských památkových zón, kterou se před lety Pražané snažili zachránit nápisem na střeše "Koukale, padá na tvou hlavu", by měla být podle rozhodnutí obvodního úřadu zbourána. Radnice počítá s demolicí deseti domků už během letních prázdnin. Demolice se však nemůže uskutečnit, neboť kolonie byla před deseti lety prohlášena památkovou zónou. Nyní však památkáři se zbouráním kolonie souhlasí, požadují zachování pouze čtyř domků. Ministerstvo kultury a pražský magistrát se však nemohou dohodnout, kdo z nich může památkovou zónu zrušit. Podle magistrátu je k tomu ze zákona zmocněno výhradně ministerstvo kultury. Ministerstvo však trvá na tom, že může na požádání odboru památkové péče magistrátu předložit jen stanovisko k této městské památkové zóně. V komplexu Buďánka bydleli v 19. století dělníci z blízkých továren a pískovcových lomů. Zhruba před dvaceti lety úřady plánovaly, že osadu zbourají a na jejím místě postaví mnohopodlažní dům. Od té doby domky chátrají, bydlí v nich squatteři a bezdomovci, jen jeden z objektů je dosud v soukromých rukou. Památkáři městské kolonie drobných domků v křivolakých uličkách nazývají vesnicemi ve městě a cení si je pro jejich jedinečný ráz. http://www.prazskenoviny.cz/view-id.php4?id=20010708E00789

Co s bude s Buďánkou
09.07.01 TV Nova str. 01 17:45 Právě teď Zbyšek HORÁK, moderátor -------------------- Když si cestou pozorně prohlédnete kolonii Buďánka v Praze 5, uvidíte na střeše jednoho z domků novotou zářící nápis: "Obvodní úřad, náš hospodář", vytvořili ho tam poslední legální obyvatelé osady. osoba, Petr, obyvatel osady Buďánka -------------------- Zdá se nám ,že hospodaření obecního úřadu by nemělo končit tak, že prostě to tady jako srovná se zemí. Se jako s touhle památkou mohlo něco dělat, proto jsme tam dali ten nápis. Zbyšek HORÁK, moderátor -------------------- Úřad městské části Praha 5 totiž navrhl zbourání deseti z celkem patnácti domků kolonie. Otázka je prostá: Co s osadou Buďánka dál? Vít DRBAL, mluvčí Prahy 5 -------------------- Padli tady i dotazy, zda by tam mohl být vykřičený dům, tak to v žádném případě, tady jistá omezení jsou, ale jinak investora nechceme nějakým způsobem příliš omezovat, samozřejmě ty prostorové dispozice čtyř baráků plus eventuelně, co tam bude postaveno, už nějakým způsobem omezovat bude.

Střechu domu v osadě Buďánka ozdobil ironický nápis
09.07.01 Super str. 09 Regiony žan / P R A H A / Ironický nápis Obvodní úřad ­ náš hospodář", poukazující na nečinnost úředníků Prahy 5, napsali včera dopoledne poslední legální obyvatelé osady Buďánka na střechu svého domu. Obvodní úřad totiž ani po pěti letech nenašel způsob, jak bývalou dělnickou kolonii zachránit. Navrhuje jediné: Zbourat většinu domů. Zbourat to dovede každý. To nebude mít žádný efekt. Úřad se ale chová tak, jako by ani nechtěl najít investora, který by osadu zachránil. Novému investorovi by město mělo spíš pomoct, a ne od něj chtít ještě peníze. V posledním výběrovém řízení zazněly jen tvrdé památkářské a finanční podmínky. Nelze se tedy divit, že se dosud nenašel žádný investor. Já bych navrhoval vykašlat se na bourání. Jsou to jen vyhozené peníze," řekl včera deníku Super Ludvík Hradílek, majitel jednoho z patnácti domů. Zbylých čtrnáct budov patří obvodnímu úřadu. Radnice hodlá většinu domů zbourat a ponechat jen čtyři z nich. Radní věří, že pak bude zbytek domů revitalizovat soukromý investor. Oživení území nad Plzeňskou ulicí si však podle odhadů vyžádá desítky miliónů korun. Jen obnova technologických sítí je propočtena na 30 až 50 miliónů.

Lidé z Buďánky napsali na střechu nápis
09.07.01 Střední Čechy str. 22 PRAHA A STŘEDNÍ ČECHY čtk Praha (čtk) - Nápis Obvodní úřad - náš hospodář napsali včera na střechu jednoho z domů v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Praze 5 jeho obyvatelé. Akcí chtěli obyvatelé posledního obývaného domku v osadě upozornit na jednání úřadu v Praze 5, který podle nich bývalou kolonii zničil. "Myslím si, že ironie je skutečné na místě. Jestliže jediné, co s tím obvodní úřad dokáže udělat, je zbourat to, tak to dokáže kdejaká parta bezdomovců," komentoval postoj úřadů Ludvík Hradílek, který s přáteli v domě bydlí. Jedna z nejznámějších pražských památkových zón, kterou se před lety Pražané snažili zachránit nápisem na střeše "Koukale, padá na tvou hlavu," má být podle rozhodnutí obvodního úřadu zbourána. Radnice počítá s demolicí deseti domků už během letních prázdnin. Demolice se však nemůže uskutečnit, neboť kolonie byla před deseti lety prohlášena památkovou zónou. Nyní památkáři se zbouráním kolonie souhlasí, požadují zachování pouze čtyř domků. Ministerstvo kultury a magistrát se však nemohou dohodnout, kdo z nich může památkovou zónu zrušit.

Na Buďánkách září nový nápis 09.07.01 Metro str. 04 Praha (Metro) KOŠÍŘE Kolonie Buďánka v Košířích, o níž více než 15 let žádný z úřadů neví, jak s ní naložit, ožila včera novým nápisem ve žluté barvě: Obvodní úřad - náš hospodář. Obvodní úřad v Praze 5 totiž navrhl, aby se deset z 15 domků zbouralo, ale zatím není známo, jak s celým územím naloží. "Úřad již propásl dobu, kdy mohlo dojít k jednoduchému řešení, například že si skupina pražských výtvarníků zdevastované historické domky opraví," upozornil majitel jednoho z domů Ludvík Hradílek. Do 14 dnů by se k návrhu likvidace deseti domů měl vyjádřit jak on, tak památkáři.

METROFAKTA/ OSUDY BUĎÁNEK * Na počátku 80. let se měla kolonie bourat, plánovala se výstavba bazénu a ubytovny. * V polovině 80. let tu mělo být postaveno 144 bytů pro ministerstvo vnitra. * Projekt byl zrušen a na počátku 90. let píší aktivisté za záchranu Buďánek nápis: Koukale, padá i na tvou hlavu. Lidé napsali na střechu nový nápis 09.07.01 České slovo str. 09 Praha a okolí (čtk) Praha - Nápis Obvodní úřad - náš hospodář napsali včera na střechu jednoho z domů v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Praze 5 jeho obyvatelé. Akcí chtěli lidé z posledního obývaného domku v osadě upozornit na jednání úřadu v Praze 5, který podle nich bývalou kolonii zničil. "Myslím si, že ironie je skutečně na místě. Jestliže jediné, co s tím obvodní úřad dokáže udělat, je zbourat to, tak to dokáže kdejaká parta bezdomovců," komentoval postoj úřadů Ludvík Hradílek, který s přáteli v domě bydlí. Jedna z nejznámějších pražských památkových zón, kterou se před lety Pražané snažili zachránit nápisem na střeše "Koukale, padá na tvou hlavu," má být podle rozhodnutí obvodního úřadu zbourána. Radnice počítá s demolicí deseti domků už během letních prázdnin. Demolice se však nemůže usk utečnit, neboť kolonie byla před deseti lety prohlášena památkovou zónou. Nyní památkáři se zbouráním kolonie souhlasí, požadují zachování pouze čtyř domků. Ministerstvo kultury a magistrát se však nemohou dohodnout, kdo z nich může památkovou zónu zrušit.

Buďánku zdobí nový nápis
09.07.01 Večerník Praha str. 04 Z obvodů KOŠÍŘE - Nápis Obvodní úřad - náš hospodář napsali na střechu jednoho z domů v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Praze 5 jeho obyvatelé. Obyvatelé posledního obývaného domku v osadě chtějí upozornit na jednání Obvodního úřadu v Praze 5, který podle nich kolonii zničil. "Myslím si, že ironie je skutečně na místě. Jestliže jediné, co s tím obvodní úřad dokáže udělat, je zbourat to, tak to dokáže kdejaká parta bezdomovců." komentoval postoj úřadů Ludvík Hradílek, který se svými přáteli v domě bydlí. Jedna z nejznámějších pražských památkových zón, kterou se před lety Pražané snažili zachránit nápisem na střeše Koukale, padá na tvou hlavu, by měla být podle rozhodnutí obvodního úřadu zbourána. Radnice počítá s demolicí deseti domků o letních prázdninách. Demolice se však nemůže uskutečnit, neboť kolonie byla před deseti lety prohlášena památkovou zónou. Nyní však památkáři se zbouráním kolonie souhlasí, požadují zachování pouze čtyř domků. Ministerstvo kultury a pražský magistrát se však nemohou dohodnout, kdo z nich může památkovou zónu zrušit.

Lidé z Buďánek se bouří proti demolici
09.07.01 iDNES.cz str. Zprávy z metropole / Regiony - Praha Bibiana Beňová Poslední dělnická kolonie v Praze zanikne Košíře - Obvodní úřad - náš hospodář. Tento nápis od včerejška svítí ze střechy jednoho z domů v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Praze 5. Zbylí legální obyvatelé košířské kolonie se nechtějí smířit s tím, že Obvodní úřad páté městské části zničil svým jednáním toto unikátní místo. "Ironie je skutečně na místě, jestliže jediným dokladem péče obvodního úřadu je, že to zbourá. To dokáže kdejaká parta bezdomovců," ohodnotil jednání úřadů Petr Husar, který dům obývá z pěti přáteli, třema kočkami a několika psi."Když se v okurkové sezóně v bulvárním tisku objeví fotka, jak někdo natírá nápis na střechu, tak je to přece jasná objednávka," komentoval ironický nápis mluvčí radnice Prahy 5 Vít Drbal. Buďánka jsou poslední autentickou dobovou domkářskou kolonií na území velké Prahy. Podle památkářů má podobnou obytnou enklávu jen málokterá evropská metropole. Přesto většinu z patnácti domků kolonie chce smíchovská radnice o prázdninách srovnat se zemí. "Většina objektů je v troskách a vykazují známky obecného ohrožení, takže je možné zbourat je, i když kolonie byla před deseti lety prohlášena památkovou zónou," zdůvodňuje postoj páté městské části Vít Drbal. Památkáři rozhodli, že musí zůstat stát a být uvedeny do původního stavu pouze čtyři domy. Ministerstvo kultury a pražský magistrát se stále dohadují, kdo z nich může památkovou zónu zrušit. Podle magistrátu je k tomu ze zákona zmocněno výhradně ministerstvo kultury. Ministerstvo trvá na tom, že může na požádání odboru památkové péče magistrátu předložit jen stanovisko k této městské památkové zóně. "Motá se tam spousta podivuhodných lidí - bezdomovců a squatterů, chybí kanalizace, proud, plyn. Jen vybudování infrastruktury by vyšlo na třicet až padesát milionů korun," řekl Drbal. Praha 5 nemá na rekonstrukci peníze, ze dvou výběrových řízení nevzešel žádný investor. Proto se rozhodla pro demolici a lukrativní pozemek na stráni pak chce radnice znovu nabídnout do veřejné soutěže. Využití lokality usměrňovat nebude. Přitom nápadů, jak zachránit jedinečnou kolonii, přišlo v poslední době hned několik. Waldorfská škola J. A. Komenského chtěla v domcích zřídit řemeslné dílny, pekárnu a učebny pro handicapované děti. Pátá městská část však pro takový záměr nemá pochopení, jelikož škola nenabídla žádné garance. Radnice odmítla i představy poradního sboru primátora, aby si jednotlivé domky by si pronajali a na své náklady opravili umělci. "Z magistrátu přišel dopis podepsaný mimo jiné panem Knížákem, který požadoval, aby obec na své náklady postavila umělcům pražský Montmartr. Nežijeme ale v socialismu," tvrdí mluvčí obvodního úřadu. Obdobná kolonie existuje dodnes v centru Brna.V slámové kolonii Kaménka, která vznikla v roce 1926 na dně vytěženého kamenolomu jako nouzové sídliště pro tzv. lumpenproletariát teď bydlí hlavně kumštýři, výtvarníci, herci a hudebníci. Praha 5 ale pro Buďánky chce jen velkého investora. Historie dělnické kolonie Buďánka - první domky v Budánkách postavili na začátku 19. století dělníci z nedalekého pískovcového lomu. V roce 1903 ji Jakub Arbes v knize Rváč popsal jako nejhrůznější a nejnebezpečnější část pražského Smíchova - úpadek kolonie začal už před l. světovou válkou, kdy byla část lomu zavřena, za II. světové války si jednotky SS vybudovaly kryt ve sklepě tamního hostince a kolonie dále chátrala - na konci osmdesátých let, kdy byla většina obyvatel Buďánek nuceně vystěhována, aby tady mohli vzniknout paneláky. - po roce 1989 se z Buďánek stala státem chráněná památková zóna - k ráznému řešení vyzývali jednotliví obyvatelé i spolky a sdružení už minulé vedení města, které vinili ze špatného stavu kolonie. Na střeše jednoho z domů se objevil nápis Koukale, padám i na tvou hlavu. Jan Koukal byl primátorem od roku 1993 do roku 1998 - lokalita přešla na obvod v červnu 1996. Úřady mamě hledaly peníze na obnovu, až se rozhodly starou kolonii zbourat http://praha.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A010709_191401_praha_pek&l=1&t=A010709_191401_praha_pek&r2=praha

Lidé napsali na střechu nový nápis
09.07.01 Zemské noviny str. 09 Praha a okolí (čtk) Praha - Nápis Obvodní úřad - náš hospodář napsali včera na střechu jednoho z domů v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Praze 5 jeho obyvatelé. Akcí chtěli lidé z posledního obývaného domku v osadě upozornit na jednání úřadu v Praze 5, který podle nich bývalou kolonii zničil. "Myslím si, že ironie je skutečně na místě. Jestliže jediné, co s tím obvodní úřad dokáže udělat, je zbourat to, tak to dokáže kdejaká parta bezdomovců," komentoval postoj úřadů Ludvík Hradílek, který s přáteli v domě bydlí. Jedna z nejznámějších pražských památkových zón, kterou se před lety Pražané snažili zachránit nápisem na střeše "Koukale, padá na tvou hlavu," má být podle rozhodnutí obvodního úřadu zbourána. Radnice počítá s demolicí deseti domků už během letních prázdnin. Demolice se však nemůže usk utečnit, neboť kolonie byla před deseti lety prohlášena památkovou zónou. Nyní památkáři se zbouráním kolonie souhlasí, požadují zachování pouze čtyř domků. Ministerstvo kultury a magistrát se však nemohou dohodnout, kdo z nich může památkovou zónu zrušit.

Lidé z Buďánek se bouří proti demolici
10.07.01 Mladá fronta DNES str. 01 Praha BIBIANA BEŇOVÁ Nápis na střeše poukazuje na nezájem úředníků Poslední pražská dělnická kolonie zanikne. Velký investor schopný enklávu obnovit se nenašel a jiná řešení nejsou pro obvodní úřad zajímavá. Buďánka - "Košíře - Obvodní úřad - náš hospodář". Tento nápis od včerejška svítí ze střechy jednoho z domů v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Praze 5. Zbylí legální obyvatelé košířské kolonie se nechtějí smířit s tím, že obvodní úřad páté městské části zničil svým jednáním toto unikátní místo. "Ironie je skutečně na místě, jestliže jediným dokladem péče obvodního úřadu je, že to zbourá. To dokáže kdejaká parta bezdomovců," ohodnotil jednání úřadů Petr Husar, který dům obývá s pěti přáteli, třemi kočkami a několika psy. "Když se v okurkové sezoně v bulvárním tisku objeví fotka, jak někdo natírá nápis na střechu, tak je to přece jasná objednávka," komentoval ironický nápis mluvčí radnice Prahy 5 Vít Drbal. Buďánka jsou poslední autentickou dobovou domkářskou kolonií na území velké Prahy. Podle památkářů má podobnou obytnou enklávu jen málokterá evropská metropole. Přesto většinu z patnácti domků kolonie chce smíchovská radnice o prázdninách srovnat se zemí. "Většina objektů je v troskách a vykazují známky obecného ohrožení, takže je možné zbourat je, i když kolonie byla před deseti lety prohlášena památkovou zónou," zdůvodňuje postoj páté městské části Vít Drbal. Památkáři rozhodli, že musí zůstat stát a být uvedeny do původního stavu pouze čtyři domy. Ministerstvo kultury a pražský magistrát se stále dohadují, kdo z nich může památkovou zónu zrušit. Podle magistrátu je k tomu ze zákona zmocněno výhradně ministerstvo kultury. Ministerstvo trvá na tom, že může na požádání odboru památkové péče magistrátu předložit jen stanovisko k této městské památkové zóně. "Motá se tam spousta podivuhodných lidí - bezdomovců a squatterů, chybí kanalizace, proud, plyn. Jen vybudování infrastruktury by vyšlo na třicet až padesát milionů korun," řekl Drbal. Praha 5 nemá na rekonstrukci peníze, ze dvou výběrových řízení nevzešel žádný investor. Proto se rozhodla pro demolici a lukrativní pozemek na stráni pak chce radnice znovu nabídnout do veřejné soutěže. Využití lokality usměrňovat nebude. Přitom nápadů, jak zachránit jedinečnou kolonii, přišlo v poslední době hned několik. Waldorfská škola J. A. Komenského chtěla v domcích zřídit řemeslné dílny, pekárnu a učebny pro handicapované děti. Pátá městská část však pro takový záměr nemá pochopení, jelikož škola nenabídla žádné garance. Radnice odmítla i představy poradního sboru primátora, aby si jednotlivé domky pronajali a na své náklady opravili umělci. "Z magistrátu přišel dopis podepsaný mimo jiné panem Knížákem, který požadoval, aby obec na své náklady postavila umělcům pražský Montmartre. Nežijeme ale v socialismu," tvrdí mluvčí obvodního úřadu. Obdobná kolonie existuje dodnes v centru Brna. Ve slumové kolonii Kaménka, která vznikla v roce 1926 na dně vytěženého kamenolomu jako nouzové sídliště pro tzv. lumpenproletariát, teď bydlí hlavně kumštýři, výtvarníci, herci a hudebníci. Praha 5 však pro Buďánky chce jen velkého investora. Historie kolonie * první domky v Buďánkách postavili na začátku 19. století dělníci z nedalekého lomu. * úpadek kolonie začal už před první světovou válkou, kdy byla část lomu zavřena, za druhé světové války si jednotky SS vybudovaly kryt ve sklepě tamního hostince a kolonie dále chátrala * na konci osmdesátých let byla většina obyvatel Buďánek nuceně vystěhována, aby tady mohly vzniknout paneláky. * po roce 1989 se z Buďánek stala památková zóna * k ráznému řešení vyzývali jednotliví obyvatelé i spolky a sdružení už minulé vedení města, které vinili ze špatného stavu kolonie. Na střeše jednoho z domů se objevil nápis Koukale, padám i na tvou hlavu. Jan Koukal byl primátorem v letech 1993-1998. * lokalita přešla na obvod v červnu 1996. Úřady mamě hledaly peníze na obnovu, až se rozhodly starou kolonii zbourat.

Nápisem na domě protestují proti demolici kolonie
10.07.01 Právo str. 11 PRAHA - Střední Čechy Petr Janiš, Lucie Fialová Nápis na střeše jednoho z domků v bývalé dělnické kolonii Buďánka, který patří manželům Hradílkovým, od neděle hlásá: Obvodní úřad - náš hospodář. Poslední legální obyvatelé osady u Plzeňské ulice se jím snaží upozornit na jednání radnice Prahy 5, jež chce rozbořené objekty srovnat se zemí. "Ironie je na místě, když po pěti letech nepřijdou na nic jiného, než osadu zbourat," reagoval pro Právo Ludvík Hradílek. "Zatím jsme dělali vše, co bylo možné," reagoval mluvčí městské části Vít Drbal. Obec je podle něj z velké části bez viny na tom, jak dnes domy vypadají. "Nápisy nikdy nic nevyřešily. Tento je o to humornější, že si jej napsali na soukromý dům," podotkl. Radnice chce bourat Smíchovská radnice chce většinu z patnácti totálně zdevastovaných budov, z nichž většina ohrožuje okolí, zbourat. Aby se mohla demolice uskutečnit, musí být zrušen statut městské památkové zóny, již v roce 1991 vyhlásil pražský magistrát. Zatím není jasné, kdo tento krok učiní, protože ministersvo a magistrát se na tom nedokázaly domluvit. "Není nic nového," popsal současný stav Drbal. Pátá část, která kolonii získala v roce 1996, věří, že se ruiny podaří odstranit během letních prázdnin. "Nemusíme čekat na památkáře, pokud domy ohrožují okolí," vysvětlil Drbal. Dodal, že o konkrétním datu rozhodne stavební úřad Prahy 5. Hledání investora, který území oživí Proběhne-li vše hladce, bude pak vypsáno výběrové řízení, z něhož vzejde investor, který místo oživí. Územní plán počítá s nízkou zástavbou. V minulosti proběhly dvě soutěže, ale pokaždé bez úspěchu. Obě výběrová řízení byla podle Hradílka pochybná. "První nebylo regulérní, při druhém byly stanoveny neúnosné regulační podmínky a vysoká cena. Investor, který se přihlásil, by zde musel postavit další domy, aby se projekt rekonstrukce rentoval. To ale ztroskotalo na památkářích," objasnil Právu Hradílek. Podle něj zůstává otázkou, zda vů bec bylo skutečným cílem výběrových řízení investora nalézt. "Nevím, proč se operuje vysokými, slyšel jsem třistamiliónovými, náklady na opravu. Obnova patnácti domků si přece žádá desetinu té částky a na to by se investor jistě našel. Ovšem postup, kdy samospráva nechá kulturní památku zchátrat, a pak se má rozhodnout o jejím nákladném zbourání, je opravdu příkladný," uzavřel Hradílek, na jehož domku před několika lety velkými písmeny stálo: Koukale, padá i na tvou hlavu!Primátor Jan Kasl (ODS) se již k problému několikrát vyjádřil v tom smyslu, že demolice osady je asi jediným východiskem.

Hádka o Buďánka pokračuje
10.07.01 Večerník Praha str. 04 Z obvodů Václav Raufer Demolice deseti domků se odkládá / Lidi čekají další měsíce nejistoty Další nápis, který se objevil na střeše jednoho z posledních domů kolonie Buďánka, je radnici patrně pro legraci. Obyvatelé přitom stále žijí v nejistotě, kdy se kvůli plánované demolici dělnické kolonie budou muset vystěhovat. KOŠÍŘE - Stále v nejistotě žijí poslední obyvatelé dělnické kolonie Buďánka. Provokativní nápis, který v neděli namalovali na střechu jednoho z domů, je úředníkům z radnice páté městské části zřejmě jen pro smích. K tomu, aby na střechu napsali barvou slogan Obvodní úřad -náš hospodář, ponoukl obyvatele jediného soukromého domu v kolonii jeho majitel Ludvík Hradílek. Demolice domků, původně plánovaná do konce června, je totiž nadále v nedohlednu. Poslední obyvatelé proto stále nevědí, jestli se budou muset stěhovat. Ať si klidně píše Hradílek řekl, že nápisem chtěl znovu ironicky upozornit na laxní činnost představitelů radnice Prahy 5. "Za celou dobu svého působení nedokázali vymyslet nic jiného než demolici," tvrdí Hradílek. Představitelé úřadu naopak zlehčuji Hradílkovo gesto. "Kdo si chce psát na svůj domek, ať si klidně píše. Pokud ale chtěl vytvořit ochranný nátěr střechy, evidentně měl málo barvy," řekl mluvčí úřadu Prahy 5 Vít Drbal. Ten tvrdí, že stav Buďánek nezpůsobili úředníci, ale období bez údržby, které se táhne už od počátku století. Demolice je zřejmě jediným řešením. Stavební úřad Prahy 5 sliboval zbourat deset domků do června, teď přesunul termín na konec prázdnin. Demolice se nemůže uskutečnit, neboť kolonie je památkovou zónou. Ministerstvo kultury a magistrát se nemohou dohodnout, kdo z nich může zónu zrušit. K demolici musí dát souhlas i majitel soukromého domu. "Budu souhlasit s demolicí sousedních domů teprve, až budu znát investora a jeho podnikatelský záměr,"řekl Hradílek. Jednu z nejznámějších památkových zón se lidé už jednou snažili zachránit nápisem na střeše. Slogan tehdy zněl: Koukale, padá na tvou hlavu.
Příklad, jakých naštěstí přibývá
17.07.01 Mladá fronta DNES str. 04 Praha MILOŠ SOLAŘ, Autor je spolupracovníkem redakce Obnova památek Rekonstrukce budovy čp. 41/V v Maiselově ulici, která je jedním z mála památkově chráněných měšťanských domů v této části Prahy, se docela povedla. Přesto i tady lze najít určité chyby. Pražská židovská osada je v pramenech připomínána dávno předtím, než bylo založeno Staré Město. Po jeho založení byla sice zahrnuto do okrsku hradeb, ale od Starého Města ji oddělovala zeď. Fyzická i právní. Vzniklo židovské ghetto. Tento stav přetrval až do poloviny devatenáctého století, kdy se židovské ghetto nazvané na počest Josefa II. Josefovem stalo regulérní pražskou čtvrtí. Vzhledem k předchozí mnohasetleté izolaci ovšem Josefov zůstal změtí křivolakých úzkých uliček a přelidněných domů. Mnoho staveb vykazovalo stavební poruchy. Hygienické podmínky byly závadné i v měřítku předminulého století. Město se rozhodlo řešit situaci radikálně. V roce 1885 městská rada navrhla plošnou demolici. I když se týkala více lokalit, asanace židovského ghetta je nejznámější a provázely ji nejostřejší spory. Přes protesty kulturní veřejnosti se totiž opravdu bouralo plošně, což mělo za následek zbytečné zničení řady velmi kvalitních staveb a úplný zánik pozoruhodné středověké atmosféry. Demolice začaly v roce1895 a nová výstavba byla dokončena zhruba do první světové války. Buržoazní nevkus? Nové činžovní domy si po svém vzniku mnoho přízně neužily. Byly spojovány s bolestně pociťovaným zničením ghetta. Architektura přelomu století se navíc brzy dočkala odmítnutí ze všech stran. Názor, že vývoj stavebního umění končí barokem a architektura období historizujících slohů je projevem výtvarného úpadku, je ostatně mezi staršími generacemi historiků umění ještě živý. Z úplně opačného konce, ale neméně razantně, vystoupili pod proti činžákům funkcionalisté. Po válce přibylo ke všem negativním nálepkám ještě třídní hledisko. Projev buržoazního nevkusu přece nezasluhuje žádné ohledy. Překonané názory Takové hodnocení snad již patří minulosti. Ne že by středověké podoby pražského ghetta nebyla škoda, ale bezohledné zničení svérázné pražské čtvrti je důvod k poučení, nikoliv k přehlížení kvalit nové zástavby. Mimochodem to poučení je bohužel stále velmi aktuální. Vzpomeňme na Buďánka nebo Staré Střešovice. Zdá se, že městská rada si dosud nepovšimla, že názory devatenáctého století na asanaci měst jsou již v ledasčems překonané. K nejlepším příkladům nové asanační výstavby patří činžovní dům číslo popisné 41/V v Maiselově ulici 21. Jeho uliční průčelí je orientováno do volného prostranství vedle Staronové synagogy. Postaven byl v letech 1910 až 1911 podle návrhu Richarda Klenky rytíře z Vlastimilu a Františka Weyra. Jako jeden z mála nájemních domů Josefova je chráněn jako kulturní památka. Přispěla k tomu mimo jiné i jeho bohatá umělecká výzdoba a skvělé prvky uměleckého řemesla. Za všechny uveďme alespoň krásnou mříž domovního výtahu. Týmová práce Dům je ve správě Městské části Praha 1. V loňském roce byl velmi zdařile opraven vnější plášť. Stejně jako v podobných případech je úspěch výsledkem týmové práce, přičemž zvláštní ocenění zasluhuje investor. Potěšitelné je, že odpovídající příprava, včetně průzkumu a zajištění kvalitních restaurátorů, přestává být při obnově fasád výjimkou a takových dobrých příkladů přibývá. Restaurátorské práce prováděla společnost Pracom. Za všechny zúčastněné restaurátory připomeňme alespoň akademickou sochařku Sylvii Munzarovou. Řada jejích pražských prací představuje již úctyhodný soubor. Plastické prvky na atice musely být vzhledem k svému špatnému stavu nahrazeny kopiemi. Fasáda se čistila a retušovala, chybějící detaily se doplnily. Na základě průzkumů se v souladu s originálním řešením některé výtvarné prvky znovu pozlatily. Do výčtu řemesel patří i oprava sgrafita a restaurování četných kovových prvků. Původní okna byla zachována a opravena. Je třeba konečně ocenit i to, že obnova průčelí nebyla pojata jako Potěmkinova vesnice, ale došlo i na dvorní fasády. Skončeno a podtrženo: Obnova fasád se mimořádně povedla. Zbytečné chyby Nebyli bychom ovšem v Praze, kdyby na péči o nějakou památku šlo pět pouze chválu. Nejinak je tomu v tomto případě. Při jiných stavebních úpravách bylo rozbito mramorové obložení ve vestibulu. Ačkoliv je to několik let, k nápravě se nikdo nemá. Při dřívější rekonstrukci stoupaček stavební firma rozmlátila mozaikové dlažby na podestách a díry zalila betonem. Opět se nic neděje. Ale dít by se mělo. S takovým vandalismem se nelze smiřovat. Poškozený vestibul a schodiště je třeba co nejrychleji opravit. Městská část Praha 1 by mohla začít třeba tím, že u předmětné stavební firmy uplatní náhradu škody. Tolerovat dodavateli, že nekvalifikovaným provedením něco zničí a způsobí nezanedbatelnou škodu, bylo v dobách OPBH běžné. Zrovna toto však není tradice, kterou bychom měli - na rozdíl od historických staveb - předat budoucím generacím neporušenou.

Podaří se zachránit Buďánka?
24.07.01 iDNES.cz str. Zprávy z metropole / Regiony - Praha Bibiana Beňová Waldorfská škola J. A. Komenského chce v kolonii vybudovat školu Košíře - Jednou z mála skupinek lidí, kteří ještě věří v záchranu Buďánek, jsou zástupci waldorfské školy J.A.Komenského, která má téměř sto žáků a jako jediná ze sedmi škol tohoto typu v zemi se věnuje postiženým dětem. Škola má už připravené i čtyři projekty na využité kolonie, které zpracovali studenti architektury ČVUT a měli by je brzy vystavit na magistrátu."Chtěli bychom, aby v domcích vznikly vedle školních tříd také chráněné dílny, kde by našlo uplatnění osmnáct až třicet tři absolventů," sdělila Michaela Kočová, která školu zastupuje. Zároveň poukázala na to, že by rádi získali jedno stálé místo, kde by působili. "V průběhu naší desetileté existence jsme se stěhovali osmkrát, učili jsme často během stavebních prací. V současnosti máme prostory rozestrkané na třech místech po Praze," podotkla. Vedle vyřešení problémů s prostory si Kočová od projektu slibuje i vzájemné sbližování postižených a zdravých. Zrekonstruovaná kolonie by se totiž měla stát centrem volného času pro zájemce z okolí. O protestech občanů proti demolici Buďánek čtěte ZDE "Jsme ochotni zapojit se při řešení romské problematiky, nabídnout spoustu netradičních zájmových kroužků pro děti z okolí nebo programy matkám na mateřské dovolené," řekla Kočová. Jejich projekt také počítá s vybudováním obchodů s výrobky z dílen, otevřením kavárny, čajovny či pekárny, nebo zřízením turistické ubytovny v období letních prázdnin. Tento alternativní návrh však není pro radnici Prahy 5 zajímavý. Na jeho realizaci totiž chybí vysoké sumy peněz. "Poprvé jsem se dozvěděl o snahách waldorfské školy získat Buďánka až z tisku. Počátkem roku jsme pak od nich obdrželi návrh na využití lokality - byly to tři stránky ve smyslu: dejte nám Buďánka, my si je postupně začneme sami opravovat," tvrdí mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. Radnice však hledá podle jeho vyjádření velkého investora, který by situaci řešil jako celek. Cestou několika drobných investorů či postupné obnovy po etapách nechtějí představitelé místní části jít. "Jen vybudování infrastruktury by vyšlo na třicet až padesát milionů korun, otázkou dalších milionů je i případná demolice," upozorňuje Drbal. Pokud by se měl uskutečnit projekt waldorfské školy, bylo by potřeba téměř dvě stě milionů korun. A ty škola nemá. "Jedinou cestu vidíme v tom, aby se daly dohromady státní, veřejné a soukromé peníze. Rozeslali jsme desítky žádostí," řekla Monika Kočová. Času nazbyt však už škola nemá. Do konce prázdnin by podle plánů radnice Prahy 5 měly do Buďánek vjet buldozery. http://praha.idnes.cz/praha.asp?r=praha&c=A010724_193728_praha_pek&l=1&t=A010724_193728_praha_pek&r2=praha

Chtějí zachránit Buďánka
25.07.01 Mladá fronta DNES str. 03 Praha Waldorfská škola J. A. Komenského má projekt na vybudování školy v dělnické kolonii Historicky cennou dělnickou čtvrť Buďánka, kterou chce zbořit smíchovská radnice, zřejmě už nic nezachrání. Zájemci o ni existují, nemají však peníze. Košíře - Jednou z mála skupinek lidí, kteří ještě věří v záchranu Buďánek, jsou zástupci Waldorfské školy J. A. Komenského, která má téměř sto žáků a jako jediná ze sedmi škol tohoto typu v zemi se věnuje postiženým dětem. Škola má už připravené čtyři projekty na využití kolonie, které zpracovali studenti architektury ČVUT a měli by je brzy vystavit na magistrátu. "Chtěli bychom, aby v domcích vznikly vedle školních tříd také chráněné dílny, kde by našlo uplatnění osmnáct až třiatřicet absolventů," sdělila Michaela Kočová, která školu zastupuje. Zároveň poukázala na to, že by rádi získali jedno stálé místo, kde by působili. "V průběhu naší desetileté existence jsme se stěhovali osmkrát, učili jsme často během stavebních prací. V současnosti máme prostory rozestrkané na třech místech po Praze," podotkla. Vedle vyřešení problémů s prostory si Kočová od projektu slibuje i vzájemné sbližování postižených a zdravých. Zrekonstruovaná kolonie by se totiž měla stát centrem volného času pro zájemce z okolí. "Jsme ochotni zapojit se při řešení romské problematiky, nabídnout spoustu netradičních zájmových kroužků pro děti z okolí nebo programy matkám na mateřské dovolené," řekla Kočová. Jejich projekt také počítá s vybudováním obchodů s výrobky z dílen, otevřením kavárny, čajovny či pekárny, nebo zřízením turistické ubytovny v období letních prázdnin. Tento alternativní návrh však není pro radnici Prahy 5 zajímavý. Na jeho realizaci totiž chybějí velké sumy peněz. "Poprvé jsem se dozvěděl o snahách waldorfské školy získat Buďánka až z tisku. Počátkem roku jsme pak od nich obdrželi návrh na využití lokality - byly to tři stránky ve smyslu: dejte nám Buďánka, my si je postupně začneme sami opravovat," tvrdí mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. Radnice však hledá podle jeho vyjádření velkého investora, který by situaci řešil jako celek. Cestou několika drobných investorů či postupné obnovy po etapách nechtějí představitelé místní části jít. "Jen vybudování infrastruktury by vyšlo na třicet až padesát milionů korun, otázkou dalších milionů je i případná demolice," upozorňuje Drbal. Pokud by se měl uskutečnit projekt waldorfské školy, bylo by potřeba téměř dvě stě milionů korun. A ty škola nemá. "Jedinou cestu vidíme v tom, aby se daly dohromady státní, veřejné a soukromé peníze. Rozeslali jsme desítky žádostí ," řekla Monika Kočová. Času nazbyt však už škola nemá. Do konce prázdnin by podle plánů radnice Prahy 5 měly do Buďánek vjet buldozery.

Buďánka se zatím bourat nebudou
02.08.01 Super str. 08 Regiony Michal Rathan Jednou to je památková zóna a ta musí spadnout sama /PRAHA/ S jednou z nejznámějších pražských památkových zón, Buďánka si nikdo neví rady. Pátá městská část rozhodla, že by měla být zbourána. Původně počítala s demolicí deseti domků už o letošních prázdninách. Zatím se však Buďánka stala noční můrou pro místostarostu Milana Jančíka. Demolice se nemůže uskutečnit, neboť kolonie byla před deseti lety prohlášena památkovou zónou. "Ministerstvo kultury a pražský magistrát se však nemohou dohodnout, kdo z nich může památkovou zónu zrušit. Podle magistrátu je k tomu ze zákona zmocněno výhradně ministerstvo kultury. Ministerstvo však trvá na tom, že může na požádání odboru památkové péče magistrátu předložit jen stanovisko k této městské památkové zóně. A tak vlastně spolu hrají jakýsi ping-pong," řekl deníku Super místostarosta Jančík. "Bohužel my se nyní potácíme mezi jednotlivými orgány památkové péče, které nejsou schopny se jednoznačně vyjádřit. Nicméně bourat se zatím nebude, dokud nebudeme mít jednoznačné vyjádření památkářů. Pravděpodobně také vyhlásíme veřejnou obchodní soutěž na investora, protože radnice preferuje jednoho silného investora. Kdyby se nám ho však nepodařilo získat, tak budeme rozhodovat o jiných variantách," dodal Jančík. V komplexu Buďánka bydleli v 19. století dělníci z blízkých továren a pískovcových lomů. Asi před dvaceti lety úřady plánovaly, že osadu zbourají a na jejím místě postaví mnohopodlažní dům. Od té doby domky chátrají, bydlí v nich squatteři a bezdomovci, jen jeden z objektů je dosud v soukromých rukou. Památkáři městské kolonie drobných domků v křivolakých uličkách nazývají vesnicemi ve městě a cení si je pro jejich jedinečný ráz, nezdá se však, že by do lokality byli ochotni dát nějaké investice.

Buďánka je jako horká brambora
02.08.01 Metro str. 04 Praha ZUZANA PITROVÁ Jako diváci pingpongového utkání si podle svých slov posledních pár týdnů připadají představitelé smíchovské radnice. Osada Buďánka, kterou nedávno památkáři kvůli nezbytné demolici zbavili označení památková zóna, totiž jen tak zbourána nebude. "Cítíme se jako kašpaři. Žádost o demolici jsme poslali magistrátu, podle úředníků byla ale celá věc převedena na ministerstvo kultury," říká místostarosta Prahy 5 Milan Jančík. Ministerští úředníci ale vzápětí na Smíchov vzkázali, že otázka demolice Buďánek stále spadá do kompetence magistrátu. "Už jsme zoufalí. Orgány si to mezi sebou přehazují jak horkou bramboru," uvedl Jančík. Bourat se zatím nebude Smíchovská radnice bez platného povolení Buďánka bourat nesmí. Praha 5 tedy nyní zřejmě zahájí výběrové řízení na dodavatele nových Buďánek. "Do té doby se to snad vyřeší," doufá místostarosta.

Kazisvěti sobě
30.08.01 Lidové noviny str. 10 Názory Jana Machalická GLOSA Některé památkáře v poslední době mnohem méně vzrušuje chátrání a třeba i demolice určitého objektu než jeho oprava, pokud se do puntíku neřídí leckdy rigidními regulemi. Vznikl kdy pořádný povyk kolem dělnické kolonie Buďánka v pražských Košířích? Občas se někdo pohoršil, ale "padala na hlavu Koukalovi", jak někdo napsal na střechu jednoho domku. Teprve teď za Kasla - spadne definitivně. Demoliční výměr už je na cestě. A co Šlechtova restaurace ve Stromovce, zbourání Špačkova domu a jeho nahrazení nezajímavou architekturou? Zasvé vzal skoro celý starý Smíchov včetně Ringhoferky - a ticho po pěšině. Údajně byla zamořená olejem. Jenže ve světě se průmyslová architektura běžně renovuje a vznikají v ní třeba prostory pro kulturu. Odpor proti skleněné krychli, jež zajímavě oživuje eklektickou stavbu pražských Sovových mlýnů, které navíc byly léta v havarijním stavu, doprovází nebývalá hysterie a tragicky apelativní výroky, že UNESCO odebere Praze status památkové rezervace. Bez obav, prkotinami se UNESCO nezabývá. Zatím jsme si dokázali sebrat, zničit a pokazit všechno sami.

Spor o Buďánky
24.09.01 Prima TV str. 03 17:51 Minuty regionu Dana MAKRLÍKOVÁ, moderátorka -------------------- Osud zdevastované kolonie Buďánka v Praze 5 je stále nejasný. Radnice páté městské části chce větší část kolonie zbourat. Na pražském magistrátu se ale v současné době pracuje na novém stanovisku k této věci. Úředníci Prahy 5 i nadále vyčkávají. Štěpánka DUCHKOVÁ, redaktorka -------------------- Bývalá dělnická kolonie Buďánka patří k nejzdevastovanějším částem Prahy. Domky obývané bezdomovci roky chátrají. Radnice Prahy 5 chce větší část kolonie zbourat. Demolice se ale dosud nemohla uskutečnit, protože před deseti lety památkáři kolonii prohlásili za památkovou zónu. O jejím zrušení se stále jedná. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- Máme stanovisko na pět objektů zachovat a ostatní můžeme zbourat. Údajně se prý vypracovává nové stanovisko, o kterém nic nevíme, že snad by demolice měla být zastavena. Štěpánka DUCHKOVÁ, redaktorka -------------------- Pracovnice odboru památkové péče pražského magistrátu odmítla mluvit na kameru. Potvrdila nám ale, že nové stanovisko k Buďánce skutečně existuje, jeho obsah je ale zatím tajný. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- Trošičku si už připadám, i členové rady, jako v Jiříkově vidění. Filip DVOŘÁK, pražský radní -------------------- Dělají se rozhodnutí za každou cenu, tzn. nepovolíme vůbec nic a potom to dopadá jako s Buďánkami. Štěpánka DUCHKOVÁ, redaktorka -------------------- Nové stanovisko magistrátu má být zveřejněno příští týden.

Osud bývalé kolonie Buďánka v Praze 5 je stále nejasný
03.10.01 Zpravodajství ČTK str. 00 dce kul MBC (ČTK vydává k této zprávě foto) PRAHA 3. října (ČTK) - Osud bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze 5 stále není jasný. Stavební úřad páté městské části sice povolil na žádost smíchovské radnice zbourat deset zchátralých domků, proti rozhodnutí se však odvolali památkáři. "Čekáme, jak celá záležitost dopadne," řekl dnes novinářům místostarosta Prahy 5 Milan Jančík. Podle představ radnice by mělo v kolonii zůstat pět domků a území by měl revitalizovat soukromý investor. Památkáři se podle Jančíka proti demoličnímu výměru odvolali i přesto, že podle jejich stanoviska z loňského prosince s postupem městské části souhlasili. "Připadáme si jako v začarovaném kruhu. Buďánka padají a akát roste. Domníváme se, že tu není co chránit," řekl Jančík. Buďánka leží v památkové zóně, ačkoli ani jedna budova není chráněná. Čtvrť se podle Jančíka stává pro radnici noční můrou. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. Přespávají v nich squatteři a bezdomovci. Regenerace území by přišla podle odhadů na 350 miliónů korun. Situaci podle místostarosty komplikuje i to, že se magistrát a ministerstvo kultury nemohou dohodnout na tom, který úřad může památkovou zónu zrušit. "Možná se obrátíme na Ústavní soud, aby vydal stanovisko," poznamenal místostarosta. Bez památkové zóny by měl totiž podle něj měl budoucí investor více prostoru pro svou činnost. Stejně jako v minulosti i dnes kontrolovali domky strážníci, které Jančík přivolal. Ze zchátralých budov bez elektřiny, vody a kanalizace vystěhovali několik nelegálních obyvatel. Michal Burian hj

Buďánka bude srovnána se zemí
03.10.01 ČT 1 str. 03 17:50 Večerníky Kateřina BLECHOVÁ, moderátorka -------------------- Starou pražskou dělnickou kolonii Buďánka srovnají se zemi buldozery. Tímto verdiktem končí deset let trvající snaha o její záchranu. Za tu dobu většina staveb zchátrala natolik, že se jejich současní legální i nelegální obyvatelé ocitli v permanentím ohrožení. Petr SOJKA, redaktor -------------------- Smutný osud Buďánek se podařilo pouze oddálit. Už před rokem 1989 byla nařízená jejich demolice a na uvolněném prostoru měl vyrůst panelový bytový dům pro zaměstnance vnitra. Poté, co si v devadesátých letech jako horký brambor přehazovaly památkově chráněnou kolonii město Praha a 5. městská část, vyřkly úřady staronový ortel. V rozpadlé kolonii žije nyní několik desítek lidí. osoba, obyvatelka domu v sousedství Buďánek -------------------- Tady je to samý bezdomovec, vandrák a takhle to zničili. Michal JANČÍK, místostarosta OÚ MČ Praha 5 -------------------- Naši pracovníci sem pravidelně dochází, upozorňují tyto lidi, že tu nemohou bydlet, že ty objekty vykazují známky obecného ohrožení. Dochází sem městská policie. strážník městské policie -------------------- My kontrolujeme, jestli ty osoby, co se tady zdržují, nejsou hledaný, a vykazujeme je tady z těch objektů. To je taková nekonečná práce. Petr SOJKA, redaktor -------------------- Stavby patří 5. městské části s jedinou výjimkou. Tou je domek rodiny Hradílků. Právě on bude jedním z těch, které demolici přežijí. Radnice už má připravené výběrové řízení na zbudování replik domků, ovšem ještě dnes v poledne její představitelé nevěděli o změně stanoviska památkového odboru pražského magistrátu. Ten původně bourání zamítl. Michal JANČÍK, místostarosta OÚ MČ Praha 5 -------------------- Odvolal se odbor památkové péče magistrátu, konkrétně je pod tím podepsán pan Musálek. Bohuslava FUXOVÁ, odbor památkové péče pražského magistrátu -------------------- Z deseti objektů navržených k odstranění odbor doporučil ponechání dvou objektů, které zvažuje rekonstruovat a renovovat. S odstraněním ostatních objektů odbor souhlasí. Petr SOJKA, redaktor -------------------- Toto několik hodin staré rozhodnutí znamená, že v toto chvíli patrně už nic nestojí cestě buldozerům, které většinu chátrající kolonie srovnají se zemí. Co bude s Buďánky? 03.10.01 TV Nova str. 02 17:45 Právě teď Ivana FRIČOVÁ, moderátor -------------------- Čáru přes rozpočet obrazně i doslova udělali památkáři v Praze 5. Zdejší stavební úřad povolil zbourat část bývalé dělnické kolonie Buďánka a otevřít tak cestu novému investorovi, který tuhle zchátralou lokalitu obývanou squattery zrenovuje. Proti povolení se však ohradili památkáři. Osud polorozpadlých trosek plných odpadků je tedy v nedohlednu. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- Máme plán asanace, máme předběžně ve čtyřech studiích, co by tu eventuálně mohlo vyrůst, a orgány památkové péče nám neustále komplikují situaci. Odstraňování objektů v Praze

5 03.10.01 Prima TV str. 04 17:51 Minuty regionu Jiří ROD, moderátor -------------------- Původně památkově chráněná kolonie Buďánka v Praze 5 se bude bourat. Odbor památkové péče pražského magistrátu v pondělí vydal souhlas k demolici některých domů. Radnice Prahy 5, která o zbourání už několik let usiluje, ale oficiálně o ničem ještě neví. Štěpánka DUCHKOVÁ, redaktorka -------------------- Radnice Prahy 5 pozvala na dnešní ráno do kolonie novináře i policii. osoba -------------------- To, co mám na sobě, je můj majetek. Hej, já nebudu útočit. Štěpánka DUCHKOVÁ, redaktorka -------------------- "Jsme jako v začarovaném kruhu," řekl místostarosta Jančík. Praha 5 vydala už před časem na Buďánku demoliční výměr, proti ale byli památkáři z pražského magistrátu. Kolonie mezitím stále více chátrala. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- Zároveň jsem obdržel kopii dopisu o tom, že se odvolávají do správního řízení o asanaci lokality Buďánka. Štěpánka DUCHKOVÁ, redaktorka -------------------- Magistrát ale 1. října vydal nové stanovisko. Bohuslava FUXOVÁ, odbor památkové péče MHMP -------------------- Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy vydal stanovisko k odstranění objektu. Štěpánka DUCHKOVÁ, redaktorka -------------------- Na Prahu 5 toto rozhodnutí zatím nedorazilo. Místní radní plánují pět domů zachovat a deset jich zbourat, magistrát navrhuje něco jiného. osoba -------------------- Z deseti objektů, které byly navrženy k odstranění, odbor doporučil ponechání dvou objektů. Štěpánka DUCHKOVÁ, redaktorka -------------------- Praha 5 chce co nejdříve vypsat veřejnou soutěž na investora. Záležitost kolonie Buďánka

03.10.01 TV 3 str. 05 19:45 Metropolitní Expres David KOLÁČEK, moderátor -------------------- Radnice Prahy 5 uvažuje, že se se záležitostí kolonie Buďánka obrátí na Ústavní soud. Magistrát se stále nedohodl s ministrem kultury, kdo vlastně může památkovou zónu v této oblasti zrušit. redaktorka -------------------- Do polorozpadlých domů se navíc neustále vracejí bezdomovci a squatteři. Těm uvnitř ruin hrozí nebezpečí. Milan JANČÍK, místostarosta Prahy 5 -------------------- Orgány, které rozhodují o památkové zóně, by měly jasně říci svoje stanovisko, abychom mohli dále pokračovat. redaktorka -------------------- Radní Prahy 5 chtějí pět domů zbourat a přestavět a pět nechat investory zrekonstruovat.

Osud bývalé kolonie Buďánka v Praze 5 je stále nejasný
03.10.01 prazskenoviny.cz str. 00 kultura ČTK - Michal Burian hj PRAHA 3. října (ČTK) - Osud bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze 5 stále není jasný. Stavební úřad páté městské části sice povolil na žádost smíchovské radnice zbourat deset zchátralých domků, proti rozhodnutí se však odvolali památkáři. "Čekáme, jak celá záležitost dopadne," řekl dnes novinářům místostarosta Prahy 5 Milan Jančík. Podle představ radnice by mělo v kolonii zůstat pět domků a území by měl revitalizovat soukromý investor. Památkáři se podle Jančíka proti demoličnímu výměru odvolali i přesto, že podle jejich stanoviska z loňského prosince s postupem městské části souhlasili. "Připadáme si jako v začarovaném kruhu. Buďánka padají a akát roste. Domníváme se, že tu není co chránit," řekl Jančík. Buďánka leží v památkové zóně, ačkoli ani jedna budova není chráněná. Čtvrť se podle Jančíka stává pro radnici noční můrou. Domky dělníků z někdejších pískovcových lomů mají bez výjimky narušenou statiku, zničenou střechu a chybějí jim okna a dveře. Přespávají v nich squatteři a bezdomovci. Regenerace území by přišla podle odhadů na 350 miliónů korun. Situaci podle místostarosty komplikuje i to, že se magistrát a ministerstvo kultury nemohou dohodnout na tom, který úřad může památkovou zónu zrušit. "Možná se obrátíme na Ústavní soud, aby vydal stanovisko," poznamenal místostarosta. Bez památkové zóny by měl totiž podle něj měl budoucí investor více prostoru pro svou činnost. Stejně jako v minulosti i dnes kontrolovali domky strážníci, které Jančík přivolal. Ze zchátralých budov bez elektřiny, vody a kanalizace vystěhovali několik nelegálních obyvatel. ROZHODNUTO:

Buďánky už nemají naději
04.10.01 Blesk str. 04 Praha Kateřina Nová Úřady si bývalou dělnickou kolonii přehazují jako horký brambor KOŠÍŘE - Zápach, houština akátů, vlhko a torza domků, která se dál rozpadají. To jsou Buďánky po desetiletích chátrání. Radní Prahy 5 se už léta snaží je zachránit. Jejich snahu však komplikuje ministerstvo kultury i magistrát. Do toho památkáři kladou stále vyšší požadavky na zachování budov. Šance na rekonstrukci tak už téměř neexistuje. Jediný, kdo průtahy vítá, je několik bezdomovců, kteří v ruinách žijí. Jedinými obyvateli ruin jsou squatteři a bezdomovci, kteří se na příkaz policie pravidelně stěhují. Obratem se ale vracejí zpět. Domky jsou bez základů, bez střech, ve zbytcích podmáčených zdí se daří plevelu a plísni. Nevede tu proud ani kanalizace. "Statický posudek z roku 1999 prokázal, že všechny objekty představují obecné ohrožení, a je tedy nutné je zbourat," řekl Milan Jančík, zástupce starosty Prahy 5. Buďánky ale leží v památkové zóně, která zbourání nedovoluje. Naopak opravňuje památkáře, aby pro případnou úpravu kladli stále nesmyslnější podmínky. "Hlavně domy bez střech kvůli vlhku už nemají šanci. Sanační omítky, které by problém vlhkosti řešily, ale památkáři odmítají jako příliš moderní materiál. Jejich ochranářství má úplně opačné důsledky," řekla Jindra Jakešová z investičního odboru Prahy 5. Jedno z posledních rozhodnutí památkářů dovolovalo pět staveb zbourat a nahradit replikami a pět domků jen opravit - to už ale neplatí. "Žádají o záchranu dalších zbytků domů, ale tady už není co chránit," konstatoval Jančík. Řešením by bylo sejmutí památkové zóny. Kdo k tomu má oprávnění, ale není jasné. "Naši žádost si přehazuje ministerstvo kultury s primátorem. Asi se obrátíme na Ústavní soud," řekl Jančík. Obnova Buďánek dnes představuje 350 miliónů korun. Ale nízké a malé stavby chudých dělníků mají minimální využití. Přesto radnice Prahy 5 vlastní čtyři studie, k čemu by mohly sloužit. Investora ale zatím hledá.

Buďánka ještě stále stojí
04.10.01 Mladá fronta DNES str. 01 Praha (bib) Košíře - Osud zdevastované kolonie Buďánka v Praze 5 je stále nejasný, i když původně radnice páté městské části počítala s demolicí deseti domků už o letošních prázdninách. Stavební úřad sice už vydal demoliční výměr, podle tvrzení radních Prahy 5 se však nyní proti tomuto rozhodnutí odvolali památkáři. "Připadáme si jako v začarovaném kruhu. Buďánka padají a akát roste. Domníváme se, že tu není co chránit," řekl místostarosta Prahy 5 Milan Jančík. Podle představ radnice by mělo v kolonii zůstat pět domků a území by měl revitalizovat soukromý investor. "Památkáři svým činem popřeli rok a půl trvající jednání, a tak před zimou znovu vše visí ve vzduchu," poznamenal mluvčí Vít Drbal s tím, že podle stanoviska z loňského prosince památkáři s postupem městské části souhlasili. Památkáři se proti obviněním radnice ohrazují. "Stavební úřad vydal demoliční výměr, aniž měl potřebné vyjádření odboru památkové péče, a proto jsme podali podnět na přezkoumání jeho rozhodnutí. Na samotnou demolici to ale rozhodně nemá vliv." Magistrátní památkáři nyní doporučili, aby z deseti objektů navržených k demolici ponechala radnice dva domky zvážila jejich renovaci. "Je to však pouze doporučení," potvrdil zástupce ředitelky magistrátních památkářů Jiří Musálek. Domky chátrají a bydlí v nich squatteři a bezdomovci. Policie proti těmto nelegálním obyvatelům kolonie včera zakročila. *** KONEC CENNÉ OSADY Strážníci včera vyháněli z kdysi velmi cenné osady Buďánka bezdomovce a squattery, kteří tady bydlí. Po letech sporů o tuto osadu je pravděpodobné, že bude brzy srovnána se zemí. FOTO: ČTK - MICHAL KAMARYT

Osud Buďánky je stále nejasný
04.10.01 Právo str. 07 PRAHA - Střední Čechy Lucie Fialová Proti rozhodnutí o demolici deseti z patnácti zdevastovaných objektů v bývalé dělnické kolonii Buďánka v Košířích, které nedávno získala Praha 5 od odboru výstavby smíchovské radnice, se odvolali magistrátní památkáři. Dokument proto nenabyl právní moci a obec musí dál čekat na definitivní rozhodnutí. Řekl to ve středu místostarosta páté části Milan Jančík (ODS). "Připadáme si jako v Jiříkově vidění," poznamenal v souvislosti s tím, že magistrát původně se zbouráním polorozpadlých domků souhlasil. Bohuslava Fuxová z odboru památkové péče pražské radnice Právu sdělila, že stanovisko bylo vydáno v souladu s odborným vyjádřením Státního památkového ústavu v hl. m. Praze. "Z deseti objektů navržených k demolici odbor doporučil ponechat dva - drobnou stavbu v SZ cípu a obytný dům čp. 135, které zvažuje renovovat. S odstraněním ostatních souhlasíme," uvedla. Další kroky také značně komplikují dohady, který orgán může sejmout statut památkové zóny z kolonie, již v roce 1991 vyhlásil magistrát. Díky tomu by se podstatně změkčily podmínky pro budoucího investora. Podle města je to věc ministerstva kultury. Dostálův úřad se k tomu také nehlásí a vzkazuje, že má rozhodnout magistrát. "Už se tomu začínám smát. Pravděpodobně se obrátíme na Ústavní soud," nastínil další řešení Jančík. Obec se v kauze Buďánka podle něj snaží udělat maximum. Před časem získala firmu, která zorganizuje budoucí výběrové řízení na investora, jenž lokalitu oživí. Územní plán počítá s nízkou zástavbou. Odhady na obnovu dosahují 300 až 350 miliónů korun. V kolonii by mělo zůstat pět domů: bývalá hospoda, jež je nejméně poškozena, dům v ulici Nad Zámečnicí, někdejší obchod a dva obytné domy. Domky, postavené v první půli 19. století, obývali dělníci z místního kamenolomu. V roce 1903 popisoval Buďánku Jakub Arbes ve své knize Rváč jako nejhrůznější a nejnebezpečnější část Smíchova. To platí dodnes.

Buďánka je v bludném kruhu
04.10.01 Metro str. 04 Praha ZUZANA PITROVÁ K čerstvému demoličnímu výměru dostali Smíchovští i další odvolání Po letech vyjednávání s památkáři a čekání na demoliční výměr bývalé dělnické kolonie Buďánka se radnice v Praze 5 dočkala povolení osadu zbourat. Radost však netrvala dlouho. Ačkoliv mezi radnicí a pražskými památkáři panuje již přes rok dohoda o tom, které domy mohou být zbourány a které nikoliv, památkový odbor se proti čerstvě vydanému demoličnímu výměru odvolal, a plánovanou rekonstrukci osady tak opět odsunul na nedohledno. "Je to nečekané a myslím, že to začínáme považovat za podraz," prohlásil mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. Podle místostarosty Milana Jančíka si tropí výše zmíněný odbor ze Smíchovských kašpary. Problémy začaly před lety Buďánka, která je kvůli svému zuboženému stavu již přes rok zbavena ochranné známky památková zóna, je v naprosto kritickém stavu. Odborníci již považují za rizikový i samotný pohyb mezi většinou zdejších domků. Radnice proto již před lety vypracovala plán na obnovu této čtvrtě, jenž počítá s demolicí všech domků až na čtyři (ty by měly být zrekonstruovány) a následnou výstavbou nových, avšak věrných kopií původních domů. Projekt však zdržely dlouhé spory s památkáři. Poté, co památkáři s demolicí souhlasili, zase nastaly problémy s demoličním výměrem, který podle zákona musí odsouhlasit vlastník (pražský magistrát), jenž však celou věc kompetenčně převedl na ministerstvo kultury. "Jsme zoufalí. Nechceme se dočkat dne, kdy domy samy spadnou," dal se slyšet místostarosta Jančík. Opravy za stamiliony Bez platného demoličního výměru radnice bourat nesmí. Samotná demolice má přijít na přibližně tři miliony korun, následná rekonstrukce je pak odhadována až na tři sta milionů korun. Ty by však měl zaplatit soukromý investor.

Osud kolonie je nejasný
04.10.01 Pražské slovo str. 18 Praha a okolí MONIKA FIBÍROVÁ Městská část a památkáři mají rozdílné názory na zachování bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze 5. Polorozpadlé domy v nevábném prostředí obývají squatteři. Praha - Smrad, výkaly, hromady odpadků, polorozpadlé domy a špinaví squatteři se psy. Tak vypadají dnešní Buďánka v Praze 5. Bývalá dělnická kolonie, jež patří do památkové zóny, budí strach a odpor. Smíchovská radnice je se stavem kolonie nespokojena, a proto ji chtěla zbourat. Nemůže ale najít společnou řeč s památkáři. "Náš stavební úřad vydal povolení k demolici zchátralých domů. Proti rozhodnutí se ale odvolali památkáři. Máme k dispozici posudek z roku 99, že statika domů je narušená a hrozí jejich zřícení, proto je nutné je všechny zbourat," řekl místostarosta Prahy 5 Milan Jančík. V pondělí odbor památkové péče magistrátu vydal stanovisko k odstranění objektů. Ty jsou sice v památkové zóně, ale ani jeden není památkově chráněný. "Stanovisko jsme vydali v souladu s odborným vyjádřením Státního památkového ústavu. Z deseti objektů, navržených k odstranění, jsme doporučili ponechat dva, které by se, pokud to bude možné, zrekonstruovaly. S odstraněním ostatních domů souhlasíme," uvedla Bohuslava Fuxová z odboru památkové péče magistrátu. Zástupci městské části tvrdí, že jsou připraveni a vše brzdí památkáři. Radnice má připravené čtyři studie, jež zahrnují budoucí podobu kolonie. Zároveň požádala o sejmutí památkové zóny ze zchátralých domků, čímž by získal budoucí investor více prostoru. Památkáři totiž požadují zachování statiky, výšky okapů, zachování oken a dveří na svých místech. V tom, kdo je oprávněn zónu zrušit, se nedokáže dohodnout ministerstvo kultury s magistrátem. "Nemáme zmocnění k rušení městských památkových zón. Je to magistrátní záležitost. Od 1. 1. 2001 je na ministerstvu kultury vyhlašování památkových zón, nikoli ale jejich rušení. Buďánka jsme nevyhlásili, takže je nemůžeme rušit," řekla mluvčí ministerstva kultury Dita Fuchsová. Přesně opačný názor zastává vedoucí právního oddělení odboru památkové péče magistrátu Robert Hejčík. " Poslali jsme ministerstvu právní rozbor, který udělal náš legislativní a právní odbor. Jednoznačně tvrdíme, že je to v kompetenci ministerstva kultury," uvedl Hejčík. Místní radnice zvažuje, že o vyjasnění věci požádá Ústavní soud, protože neví, na koho se obrátit. Náklady na úpravu kolonie se podle Jančíka vyšplhají na částku okolo 350 milionů korun. Strážníci včera vyhazovali nelegální nájemníky - squattery v jednom z domů v kolonii Buďánka. Učinili tak již poněkolikáté, ale squatteři se většinou do rozpadlých domků vždy vrátí. Foto čtk Michal Kamaryt

Buďánka zůstávají Kocourkovem
04.10.01 Večerník Praha str. 04 Z obvodů raf Představitelé úřadu Prahy 5 zvoní na poplach. Budoucnost kolonie Buďánka v Košířích totiž nadále vidí černě. Nic přitom nenasvědčuje tomu, že by se osud polorozpadlých budov v dohledné době vyjasnil. Radní Prahy 5 chtějí požádat o pomoc vrchní soud. KOŠÍŘE - Smíchovská radnice získala od stavebního úřadu povolení k demolici polorozpadlých budov bývalé dělnické kolonie Buďánka. Proti tomu se však postavili památkáři, a to i přesto, že ani jedna budova není chráněná. Podle nich se kolonie nachází v památkové zóně jako celek. Radnice Prahy 5 usiluje o to, aby kompetentní orgány sňaly z Buďánek podle ní nesmyslný cejch památkové zóny. Magistrát si však přehazuje zodpovědnost s ministerstvem kultury. "Připadáme si jako v bludném kruhu. Nemůžeme dělat vůbec nic. Myslíme si, že tady není co chránit. Pokud se magistrát s ministerstvem kultury nedohodne na tom, kdo může sejmout památkovou zónu, obrátíme se na vrchní soud," uvedl včera místostarosta Prahy 5 Milan Jančík. V domcích žijí bezdomovci Všechny objekty, které jsou v majetku městské části, mají narušenou statiku, chybí jim okna a dveře a některým i střecha. "Pochopil bych, kdyby se měly domky zbourat a podle jejich vzoru postavit nové. Snažit se je chránit je ale podle mne holý nesmysl," řekl Jančík přímo před jedním domkem bez střechy. Zevnitř se ozýval štěkot několika psů. Po chvíli městští strážníci vyvedli z barabizny dva bezdomovce. V celých Buďánkách jich podle odhadů přebývá často i kolem padesáti, zejména v zimě. Výjimkou jsou obyvatelé jediného soukromého domku, kteří majiteli platí nájemné a starají se o údržbu. Tomuto domu by se podle Jančíka demolice okolních budov vyhnula, aniž by jej narušila. Fotografie: Bývalé dělnické domky v kolonii Buďánka se rozpadají a zarůstali akátem. Na snímku jsou strážníci, kteří chvíli předtím z polorozpadlého domu vyvedli dva bezdomovce. Foto: VP/M. Přibyl

Památkáři chtějí Buďánka zachovat
11.10.01 Pražské slovo str. 18 Praha a okolí MONIKA FIBÍROVÁ Praha - Praha 5 se dlouho pře s památkáři o zachování a budoucí podobu bývalé dělnické kolonie Buďánka. Zástupci smíchovské radnice by nechali všechny rozpadlé domky zbourat. Pak by investor postavil nové. Jana Stejskalová z odboru památkové péče magistrátu ale namítá, že kolonii je třeba rekonstruovat a zachovat. Čeho vlastně se demolice Buďánek týká? Městská část nás požádala o stanovisko k demolici deseti objektů. My jsme z těch deseti doporučili ještě další dva zachovat, rekonstruovat a rehabilitovat. Na základě odborného vyjádření Státního památkového ústavu hlavního města ale připouštíme odstranění nevratně poškozených domů. Jak si představujete budoucnost kolonie? Trváme na tom, aby odstraněné objekty byly nahrazeny tak, že se zachová hmotové členění, siluety střech a průčelí. Chceme zachovat charakter památkové zóny. Pochopitelně nevratně poškozené domy, které lze zbourat, bude třeba nahradit novostavbami. Chcete tedy mít na jejich místě repliky? Repliky ne. Chceme zachovat hmotové uspořádání, protože předmětem ochrany v památkových zónách je urbanistické řešení, historický půdorys. Na lokalitě je nejcennější konfigurace zástavby. Místo zchátralých domů chceme vystavět takové, které budou zachovávat půdorys domů, členění fasádních ploch, tvar střechy. Domy jsou teď už bez střech a obvodové zdivo je z větší části silně poškozené. Je ještě možné je rekonstruovat? Jejich stavebně technický stav není takový, aby nebylo možné je do jisté míry zrekonstruovat. Zástupci smíchovské radnice ale tvrdí, že na vybudování novostaveb neseženou investora... To já nemohu řešit. Městská část si vyžádala objekty do správy, protože byly majetkem města. Už v té době byly dost zdevastované a Praha 5 je přes deset let neudržovala.

Retro 29.10.01 Týden str. 96 Lidé Marcela Kašpárková Havranpírko fotografem Všechny holky Ludvíku Hradilkovi tehdy záviděly, že může běhat v beraní kůži po lese s krásným Jiřím Bartoškou. Ludvík Hradilek, který dostal ve třinácti letech roli Havranpírka ve filmu režiséra Jana Schmidta na motivy knih Eduarda Štorcha Osada havranů a později i N a veliké řece a Volání rodu, bral natáčení spíš jen jako kratochvíli. N a konkurs ho přihlásila maminka: Ludvíkovi mladší sourozenci totiž už měli za sebou hereckou zkušenost (nezapomenutelný výstup dětí pokousaných blechami ve filmu N a samotě u lesa). "Máma si myslela, že prorazím i já," říká dnes Hradilek. Filmový štáb hledal urostlého blonďáka, Ludvík byl tehdy hubený, tmavovlasý a na Barrandov přišel v plandavém svetru. Krasavci neuspěli, Ludvík dostal smlouvu na sto natáčecích dnů. "Natáčení jsem si užíval. Nepříjemné bylo jen to, že jsme skutečně běhali oblečení do psích kůží a bosi i v zimě." V letech 1976 a 1977, kdy natáčení probíhalo, se Ludvík učil uměleckým truhlářem, poté studoval střední školu. Po rolích z pravěku už přišla jen jedna v Menzlově filmu Báječní muži s klikou. "Neměl jsem talent," soudí muž, který dnes pracuje jako fotograf týdeníku Respekt. "Před listopadem 1989 jsme vydávali samizdat, pak jsme založili Respekt a v něm jsem dodnes." S ženou Terezou, která je ředitelkou střediska pro ranou péči sloužící zrakově postiženým, má tři skoro dospělé děti. Spoustu sil věnovali a věnují záchraně památkově chráněné kolonie Buďánka v Praze 5, kde dřív bydleli. Nápisy "Pomoc, chtějí nás zbourat", "Koukale, padá ti to na hlavu" a "Obvodní úřad, náš hospodář" na střeše jejich domečku psal Ludvík sám. Dnes jej alespoň může těšit, že i když Buďánka stále padají, v jejich domku spokojeně squatuje deset mladých lidí.

Bezdomovci hledají útočiště v Buďánkách
06.11.01 TV 3 str. 04 19:45 Metropolitní Expres Kateřina KASALOVÁ, moderátorka -------------------- S nastupující zimou mají lidé bez domova opět problém najít útočiště v mrazivých měsících. Pražské noclehárny a azylové domy jsou beznadějně obsazené. V hlavním městě chybí pro bezdomovce zhruba tisíc lůžek. Někteří se zabydlují v polorozpadlé kolonii Buďánka. Na roky chátrající ruiny byl ale před měsícem vydán demoliční výměr a podle vlastníka kolonie, smíchovské radnice, se tu lidé vystavují přímému ohrožení života. Věra Hofmanová. Věra HOFMANOVÁ, redaktorka -------------------- V těchto rozpadlých domcích žijí lidé, kteří si žádné nebezpečí nepřipouštějí. Prý stejně nemají jinou možnost, kam se schovat před mrazem, a v Buďánkách podle nich tuto zimu jistě přečkají. bezdomovec -------------------- Že by to mělo spadnout? Nespadne to. bezdomovec -------------------- Tady ten barák ne. bezdomovec -------------------- Furt mluví, že to budou bourat, a nic stejně nedělají. Jaroslava KROUPOVÁ, radní Prahy 5 -------------------- Ti bezdomovci tak jsou dennodenně v ohrožení života, protože ty domy jsou dneska už v takovém stavu, že se mohou začít prostě bourat samy. Věra HOFMANOVÁ, redaktorka -------------------- Smíchovská radnice sice na Buďánky vlastní demoliční výměr. Nenašla ale investora, který by před novou výstavbou odstranil za zhruba osm milionů stávající ruiny. Zatím každého zájemce odradil požadavek památkářů zachovat v kolonii pět domků, pokud to jejich statika dovolí. Jaroslava KROUPOVÁ, radní Prahy 5 -------------------- Téměř všechny ty domy teda mají jaksi statické posudky velice špatné. bezdomovec -------------------- Furt je to lepší než být na ulici. Věra HOFMANOVÁ, redaktorka -------------------- Pro místní bezdomovce jsou prý i noclehárny drahé. Žijí v Buďánkách, i když tu městská policie organizuje zátahy. Každé nové oplocení a cedule upozorňující na ohrožení života, které sem instaluje radnice, po pár dnech zmizí. Vít DRBAL, mluvčí Městské části Praha 5 -------------------- Na to, abychom tam umístili strážní službu 24 hodin, na to je to příliš drahé pro městskou část. Věra HOFMANOVÁ, redaktorka -------------------- V Buďánkách se tak každý pohybuje na vlastní nebezpečí. To bude platit do doby, než městská část najde po vypsání výběrového řízení nového investora. Do konce tohoto roku to ale určitě nestihne. Radnice sní o buldozerech 29.11.01 Večerník Praha str. 04 Z obvodů Martina Klapalová O budoucnosti košířské kolonie dělnických domků Buďánka se diskutuje už deset let. Přesto dodnes nikdo neví, co se s nimi stane. Smíchovská radnice by Je nejraději zbořila. Třeba ale nebude muset: domky totiž dříve nebo později spadnou samy.

KOŠÍŘE - Buďánka jsou nekonečným příběhem o bezradnosti. Smíchovská radnice už v roce 1999 tvrdila, že do památkové zóny Buďánka vjedou buldozery. Další termín byl na jaře letošního roku s tím, že v červnu bude vypsána soutěž na investora, který by měl o lokalitu zájem. Ani jedno z toho se nestalo, a to i přesto, že je vydán demoliční výměr. Radnice teprve v poslední době přišla na to, že asanace je nákladná. "Stálo by nás to šest až devět milionů korun. Nechceme tyto peníze dávat, když stejně nikdo neví, co bude dál. Ať si to tedy nakonec zboří investor," uvedl mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. Toho však radnice dosud nemá. Věří ale, že napotřetí se jí ho najít podaří. V cestě demolici už nestojí ani památkáři, kteří trvají na zachovaní jen čtyř domků ze šestnácti. Někteří odborníci ale tvrdí, že kdyby se Buďánka začala bez prodlení rekonstruovat, mohla by se jednou podobat Zlaté uličce na Pražském hradě. "Objekty by měly být neprodleně nabídnuty jako ateliéry a dílny pro výtvarníky a řemeslníky, kteří by si je na své náklady opravili. Jiná cesta na záchranu asi neexistuje, "psal už před dvěma roky smíchovské radnici historik architektury Zdeněk Lukeš. Radnice ale nápad nepovažovala za reálný. Ve svém postoji k Buďánkám je jednolitá. "Dokonce i radní Kroupová, která jindy chrání památky, vykřikuje nahlas: Buldozery'Buldozery.'"vylíčil vztah obvodního úřadu k památce Vít Drbal. Lokalitu nyní obývají bezdomovci a squatteři.

Radnice sní o buldozerech
30.11.01 Pražské slovo str. 18 Praha a okolí MARTINA KLAPALOVÁ O budoucnosti košířské kolonie dělnických domků Buďánka se diskutuje už deset let. Přesto dodnes nikdo neví, co se s nimi stane. Smíchovská radnice by je nejraději zbořila. Ale třeba nebude muset: domky totiž dříve či později spadnou samy. Praha - Buďánka jsou nekonečným příběhem o bezradnosti. Smíchovská radnice tvrdila už v roce 1999, že do památkové zóny Buďánka vjedou buldozery. Další termín byl na jaře letošního roku s tím, že v červnu vypíše městská část soutěž na investora, který by měl o lokalitu zájem. Ani jedno z toho neučinila. A to i přesto, že je vydán demoliční výměr. Radnice Prahy 5 teprve v poslední době přišla na to, že asanace je dosti drahá. "Stálo by nás to šest až devět milionů korun. Nechceme tyto peníze dávat, když stejně nikdo neví, co bude dál. Ať si to tedy nakonec zboří investor," uvedl mluvčí Prahy 5 Vít Drbal. Investora však radnice dosud nemá. Věří však, že napotřetí se jí ho podaří sehnat. Památkáři trvají už jen na zachovaní čtyř domků z původních šestnácti. Někteří odborníci nicméně tvrdí, že kdyby se Buďánka začala bez prodlení rekonstruovat, mohla by se jednou podobat Zlaté uličce na Pražském hradě. " Objekty by měly být neprodleně nabídnuty jako ateliéry a dílny pro výtvarníky a řemeslníky, kteří by si je na své náklady opravili. Jiná cesta na záchranu asi neexistuje ," napsal už před dvěma lety smíchovské radnici historik architektury Zdeněk Lukeš. Radnice ale tento nápad nepovažovala za reálný. Ve svém postoji k Buďánkám je jednotná. " Dokonce i radní Kroupová, která jindy památky chrání, vykřikuje nahlas: Buldozery! Buldozery!, " vylíčil vztah radnice k památce mluvčí Vít Drbal. Historicky cennou lokalitu nyní obývají bezdomovci a squatteři.

V PŘÍŠTÍCH DNECH SE OČEKÁVÁ
22.12.01 Pražské slovo str. 17 Praha a okolí Představitelé Prahy 5 nakrmí bezdomovce Místostarosta městské části Praha 5 Milan Jančík bude od 10 do 11 hodin bezdomovcům v kolonii Buďánka rozdávat jídlo. (čtk) Přijďte ochutnat rybí polévku od primátora Primátor Jan Kasl bude od 11 hodin rozlévat vánoční rybí polévku v Armádě spásy v Tusarově ulici 60 v Praze 7. O hodinu později od něj dostanou polévku také zájemci na Staroměstském náměstí. (čtk) Bezdomovci v Buďánkách se mohou těšit na polévku s chlebem 23.12.01 Zpravodajství ČTK str. 00 dce spl MBC PRAHA 23. prosince (ČTK) - Na polévku s chlebem se mohou těšit bezdomovci, kteří obývají polorozpadlé domky bývalé dělnické kolonie Buďánka v Praze 5. Jídlo jim tam bude dopoledne na Štědrý den rozdávat zástupce starosty páté městské části Milan Jančík. V Buďánkách v současnosti žije kolem čtyř desítek lidí bez střechy nad hlavou. Jančík chce bezdomovcům aspoň trochu zpříjemnit Vánoce, řekla ČTK jeho asistentka Jana Komůrková. Pražský primátor Jan Kasl navštíví na Štědrý den smíchovské hasiče. Potom bude rozlévat rybí polévku lidem v domě Armády spásy v Praze 7 a tradičně i na Staroměstském náměstí. Odpoledne se budou s manželkou Terezií scházet s přáteli. Domů přijdou až na štědrovečerní večeři. "Člověk, jak stárne, chce méně a méně věcných dárků. Chce dárky, co se na jednu stranu dají dát snadno, ale nejsou. Čas, být s blízkými lidmi, mít čas na sebe," řekl Kasl ČTK. Celý příští týden se bude věnovat rodině, přátelům, knihám, spaní a možná vyrazí na pár dnů na lyže. Téměř pracovní bude mít Vánoce primátorův náměstek Otto Kechner. Na Štědrý den půjde do ubytovny pro muže bez přístřeší v Praze 9 a navštíví dispečink záchranné služby. Do zimní ubytovny města ve Spytihněvově ulici náměstek vyrazí na Boží hod vánoční, na Štěpána navštíví městské krizové centrum. mbc kar

VÁNOCE S TEPLÝM JÍDLEM
Bezdomovci z pražské kolonie Buďánka si pochutnávají na teplé polévce, kterou jim o Vánocích přinesli radní z Prahy 5. FOTO: MAFA - NGUYEN PHUONG THAO Lidé bez domova dostali vedle polévky i slovo boží 27.12.01 Mladá fronta DNES str. 01 Praha FOTO: MAFA - NGUYEN PHUONG THAO A MARTIN PINKAS

TRADIČNÍ POLÉVKA PRO BEZDOMOVCE

Pro štědrovečerní menu ve středisku sociální péče Naděje si přišlo asi dvě stě padesát bezdomovců (vlevo). Jídlo bylo tradiční, polévka a smažený kapr s bramborovým salátem. Až dojemně vypadali dva nesmiřitelní političtí rivalové primátor Jan Kasl a starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister (uprostřed) při nalévání polévky bezdomovcům na Staroměstském náměstí. Na dršťkovou polévku přišli i lidé bez přístřeší, kteří nyní obývají chátrající kolonii Buďánka (vpravo). (Viz článek na straně D2)

Lidé bez domova dostali vedle polévky i slovo boží
27.12.01 Mladá fronta DNES str. 02 Praha JOSEF HYMPL, JAN ZIEGLER Praha - Štědrovečerní atmosféru svátků klidu a míru díky charitě mohli v hlavním městě nasát i lidé bez domova. V mrazivém štědrodenním dopoledni na Smíchově rozdávali například starosta Prahy Miroslav Škaloud se svým zástupcem Milanem Jančíkem lidem bez přístřeší drštkovou polévku a nalévali teplý čaj. Várnice přistavili pracovníci radnice před rozpadající se kolonii Buďánka, kde nyní žije asi dvacet bezdomovců. Strážníci městské policie obešli přístřeší dočasných obyvatel a oznámili jim, že vánoční menu je na místě. "Napadlo nás, že v tomto čase je dobré udělat něco pro lidi, kteří nemají takové možnosti, jako máme my. Chtěli jsem jim tak zpříjemnit sváteční chvíle," řekl Jančík. Idyla však skončila, když jeden z bezdomovců, který odmítl uvést jméno, akci radnice zkritizoval. "Je to hezké, že dneska tady rozdáváte jídlo, ale co bude s těmito lidmi v ostatní dny, to nikoho nezajímá. Děláte to jenom proto, abyste se ukázali jako dobrodinci," dal ostře najevo. Starosta Škaloud mu namítl, že bezdomovci mají k dispozici sociální poradny a postarají se o ně po celý rok v charitách. "Někteří z těchto lidí jsou mimopražští a měli by hledat pomoc v místě trvalého bydliště," dodal. Již tradičně štědrovečerní polévku na staroměstském náměstí naléval primátor Jan Kasl a starosta Prahy 1 Jan Bürgermeister. Mezi lidmi, kteří se alespoň přišli zahřát polévkou, však občas ve frontě postávali i turisté, pro které akce byla pouze příjemným zpestřením pobytu v metropoli. V Tusarově ulici nedaleko holešovické tržnice se o potřebné starali opět pracovníci Armády spásy, kteří připravili štědrovečerní oběd. Další misijní a charitativní organizace Naděje nabízela podobně jako Armáda spásy i boží poselství. Na večeři do střediska Naděje v Bolzanově ulici přišlo více jak dvě stě padesát bezdomovců. Obě organizace připravili pro své klienty navíc i potravinové balíčky. "Večeře se podávala ve 12:00, 14:00 a v 16:00. Aby nepřišli všichni pozvaní najednou, dostali lístečky s hodinou, kdy se s nimi počítá," uvedl vedoucí střediska Miroslav Švára. Bezdomovci dostávali podle Šváry najíst, během dne horký čaj a připraveny pro ně byly i filmy s biblickou tematikou, například Archa Noemova nebo Ježíš. Mnozí z nich se podíleli na přípravě vánočních balíčků. "Jsem rád, že aspoň někam mohu na Vánoce zajít. Před třemi lety jsme se rozešli se ženou a já se rázem ocitl na ulici," svěřil se jeden z bezdomovců Karel Šťáhlík. "V tom mrazu jsem rád, že se mám alespoň kde ohřát a něco teplého dostat do žaludku," dodal. Podle něj se o potřebné starají hlavně charitativní organizace. "Byl jsem i na Staromáku. Mám ale dojem, že pro politiky jsme zajímaví pouze jeden den v roce a jinak jsme jim úplně buřt," rozčiloval se a liboval si, že o Vánocích je provoz ve střediscích Naděje celodenní. Šéf střediska Švára upozornil, že potřební mohou využít příležitosti být po 24 hodin v teple. Středisko v Bolzanově ulici je záchytnou stanicí pro bezdomovce, kteří musí v noci opustit metro a zejména halu nedalekého nádraží. Přespat zde může až 130 lidí.