Buďánka v tisku
(v letech 1997)

Osada na dně
10.01.97 Pátek Lidových novin str. 06 Pražské předměstí Kamila Pojslová
Strhané štíty, propadlé stropy, zarostlé dvorky. V uličkách mezi polozbořenými domky košířské osady Buďánka se povaluje vše nepotřebné, co zůstalo po lidech: obaly od ironu, výkaly, staré noviny, hadry. Mezi tím vším tu žijí ve smrdutých podmínkách, ohroženi nákazou, bezdomovci. Zdá se nepochopitelné, že v Praze, kde se investoři perou o každý metr, již léta přímo na plzeňské výpadovce chátrá celé městečko. I když titulky v denním tisku čas od času optimisticky hlásí, že náprava je na obzoru, zainteresovaní tuší, že Buďánka se jen tak rychle nevzdá puncu osady na dně. Pokud by se mělo stručně vysvětlit, co se zde stalo, muselo by se začít před rokem 1989. Tehdy bylo rozhodnuto, že domečky ustoupí plánované stavbě panelového domu a parkoviště. Následovalo vykoupení pozemků a v řadě případů nedobrovolné vystěhování obyvatel. Po listopadu se situace změnila, panelák již nikdo nežádal a ve snaze zabránit drastickému zásahu do lokality byla osada v květnu 1991 vyhlášena památkovou zónou jako jedinečný soubor dělnického předměstí. To však nikterak nebrání jejímu chátrání. V roce 1992 vypisuje smíchovská radnice výběrové řízení na využití Buďánky, z něhož vítězně vychází firma Metalconsult s projektem na vytvoření "košířského Montmartru" -s řemeslnými dílnami, krámky a restauracemi. Z pronájmu pozemku však nakonec sejde. Praha 5 totiž zjišťuje, že s ním nemůže disponovat, neboť patří magistrátu. K tomu se přidávají restituční spory původních majitelů. V yjednávání právníků obou institucí o převodu pozemků trvá čtyři roky. Kromě dvou nedořešených případů byly do majetku pátého pražského obvodu svěřeny až v polovině roku 1996. Po dobu, kdy se Buďánka zdála být územím nikoho, usídlily se v ní nejrůznější party. Nyní ji obývá třeba narkoman Márfy, v dalším domečku přespává skupina bezdomovců a pijáků ironu, jinde vybudovali squatt anarchisté. Letos od nuly Rok 1997 tedy bude zřejmě pro osadu novodobým rokem nula. Památkáři stanovili vstupní podmínky, kterými podmiňují rehabilitaci lokality. Od stavitelů budou mj. požadovat zachování rázu zóny, půdorysů, původních materiálů, ale třeba i řemeslných detailů v interiérech. Smíchovská radnice vyjednává především s projektanty z Metalconsultu, kteří potvrdili, že mají o lokalitu i nadále zájem. Nový projekt, který firma předloží, bude vycházet z původního, čtyři roky starého návrhu. Navíc však bude obsahovat studie na dvě až tři dvoupodlažní dostavby, v nichž by měly na volných přilehlých prostranstvích vzniknout byty. Pokud by se návrhy nepříčily představám památkářů, mohlo by se začít s rekonstrukcí do konce roku 1997. Několikaleté tiché našlapování kolem Buďánky však varuje před unáhleným optimismem. Současní domácí na Buďánce na rychlou změnu nevěří. Žena s jedním posledním zubem však přesto znejistí. "Když nás vyženou... kam půjdu?" plete opile. "Co žvaníš, drž hubu, ty kurvo stoletá," okřikuje ji zlodějíček právě propuštěný z basy. Nemyslí to zle. On sám si s letošní zimou nedělá starosti: prý se radši zase nechá zašít. Na stejnou otázku - kam půjdou? odpovídá na jiném místě také zástupkyně smíchovského starosty Eliška Jelínková: "Až se začne stavět, přesunou se jinam. Dost možná tam naproti na kopec, na Cibulku," krčí rameny.

Bezdomovci přišli o kolonii Buďánka
15.01.97 Haló noviny str. 03 Z domova (bg)
PRAHA - V noci na úterý 14. ledna vyjížděli pražští hasiči k likvidaci čtyř požárů. V Oldřichově ulici v Praze 2 hořelo v bytě, v Pekárenské ulici ve čtvrtém pražském obvodě řádil červený kohout v cukrárenské výrobně. Dvakrát hořelo na území Prahy 5. V Plzeňské ulici hasili požárníci kamión, hořela však i někdejší kolonie chudých - Buďánka. Chudí se totiž v době neokapitalismu do objektu, s nímž si již několik let neumí pražská radnice poradit, vrátili. Příčinou požáru byli bezdomovci, kteří se zde usídlili a vchladné zimní noci se v podkroví ohřívali u ohníčku. Naštěstí si ani jeden z požárů nevyžádal oběti na lidských životech. V lékařské péči se ocitl pouze obyvatel bytu z Oldřichovy ulice, který se nadýchal zplodin.

Nutné opravě zchátralé Buďánky v Košířích brání Motolský potok
31.07.97 Mladá fronta DNES str. 03 Zprávy z městských částí Prahy KAROLINA KOVÁŘOVÁ
K o š í ř e - O osudu zdevastované košířské lokality Buďánka, ve které je okolo patnácti rozpadajících se domků, stále není rozhodnuto. Nutná rekonstrukce celého území, které znají obyvatelé metropole zejména podle nápisu "Koukale, padám i na tvou hlavu", jenž je na střeše jednoho z obydlí, je tedy zatím v nedohlednu. Radnice Prahy 5 totiž požaduje, aby společnost Metalconsult, která před šesti lety vyhrála výběrové řízení na využití této lokality, do svého konečného projektu na rekonstrukci Buďánek zahrnula také přesun blízkého koryta Motolského potoka. Tento požadavek však Metalconsult dosud nesplnil, a pokud tak neučiní, je radnice již rozhodnutá vypracovat spolu s útvarem rozvoje hlavního města zastavovací podmínky a vypsat novou výběrovou soutěž. Opravy se tedy zatím oddalují a skeptici začínají tvrdit, že neopraví-li se Buďánka do konce tisíciletí, všechny domy s největší pravděpodobností spadnou. Na přeložení koryta radnice trvá kvůli společnosti Pražské kanalizace a vodní toky, která přesunutí požaduje proto, že společnost Metalconsul chce nad potokem stavět nové terasové domy. Jejich prodej by Metalconsultu měl zajistit návrat mnohamilionové investice do opravy lokality Buďánka, která byla před šesti lety vyhlášena Chráněnou památkovou zónou. "V konečném projektu musí přemístění potoka být, teprve poté budeme souhlasit s vydáním územního rozhodnutí. Musíme se tedy nejprve dohodnout a vše projednat na radě," řekla místostarostka páté městské části Eliška Jelínková. Její slova ředitel Metalconsultu Jan Kahovec v podstatě potvrdil. "S památkáři jsme celkově dohodnuti. Ale od radnice Prahy 5 nyní potřebujeme, aby pro územní řízení dala jasné podmínky, za jakých vydá územní rozhodnutí," uvedl Kahovec. Dodal, že v domech lokality Buďánka plánuje byty, kanceláře, obchody, restauraci i drobné provozovny. V nových terasových domech pak budou pouze byty a kanceláře, navíc se zde počítá i s podzemními garážemi. Původně plánovaná investice do rekonstrukce - osmdesát milionů korun, se postupem času zvyšuje. "Jednáme o všem již hodně dlouho a mezitím rostou ceny materiálu. Stav domků se navíc rok od roku zhoršuje, a rekonstrukce budou tudíž náročnější," řekl Kahovec. Metalconsult zatím počítá s tím, že bude-li radnice Prahy 5 souhlasit, zrenovuje vše za podmínek, které stanovili památkáři. "Přistoupili jsme na téměř všechny podmínky, nesouhlasíme však s chráněním interiérů. Je to podle nás nesmyslné, protože jsou v takovém stavu, že už není nutné nic zachovávat. Jinak jsme se dohodli," sdělil Kahovec. Památkáři trvají hlavně na tom, aby se zachovala původní tvář Buďánek. "Chceme zachovat co nejvíce z charakteru území, které bylo zvláštní a svým způsobem zajímavé místo, a proto by nemělo být zdevastované. Jednání o opravě se táhlo příliš dlouho a stav domů se stále zhoršoval. Proto u některých domů, které nebude možné rekonstruovat, doporučíme takzvanou výměnu hmot. Vzniknou tak v podstatě nové domy, které však budou mít například stejný půdorys, výšku, okna a podobně," řekl ředitel Pražského ústavu památkové péče Pavel Pirkl. Buďánka byla postavena v první polovině minulého století jako sídliště pro dělníky z blízkých pískovcových lomů. V osmdesátých letech měla být podle projektu Výstavby inženýrských staveb zbourána a na jejich místě se počítalo s vybudováním desetipodlažního družstevního domu s parkovištěm pro zhruba sedmdesát automobilů. Obyvatelé Buďánek se proto museli odstěhovat. V roce 1991 město rozhodnutí o demolici zrušilo a Praha 5 vypsala v září 1991 výběrové řízení na využití celé lokality. To pak v následujícím roce vyhrál Metalconsult. Buďánka byla Městské části Praha 5 svěřena až minulý rok v září, a to kvůli restitučním nesrovnalostem. Pokud Metalconsult připraví vyhovující projekt, počítá s tím, že Buďánka dostanou nový kabát do roku 2000.

Expert hodnotil Prahu povrchně
17.09.97 Lidové noviny str. 09 Diskuse Zdeněk Lukeš, historik architektury, Praha
Dopisy a ohlasy Ad LN 16. 9. 1997: Havlův morální kredit trvá. V ohlasu na sloupek Ondřeje Štindla v LN píše ředitel Pražského ústavu památkové péče Pavel Pirkl, že jde o nepochopitelný slepenec "myšlenek". Nelíbí se mu především jako ostatně celé pražské radnici (pod níž jeho ústav patří) Štindlova varovná zmínka o tom, že naše metropole byla světovým památkovým fondem zařazena mezi ohrožená místa. Vše je přece v pořádku, i zástupce UNESCO, přizvaný jako expert k soutěži na hotel Four Seasons na Alšově nábřeží, nás pochválil. Skutečnost byla ale trochu jiná. S tímto sympatickým Kanaďanem jsem měl možnost tehdy mluvit. Přesto, že byl pozván do poroty, přijel až na prezentaci vítězných návrhů. Tam nás chválil za přístup k památkám, ale už neuvedl, že je v Praze poprvé v životě a že dorazil teprve před několika hodinami(!). O celé kauze Four Seasons (šlo o reprízu po debaklu první soutěže i o následné negativní reakce veřejnosti) vůbec nevěděl! Výsledek soutěžní reprízy je naštěstí celkem uspokojivý. Pokud ale budou sebesympatičtější experti UNESCO plnit své úkoly tak formálně, nemá jejich byť kladné - hodnocení valnou cenu. Pirkl má samozřejmě pravdu, že se za poslední léta udělalo hodně dobré práce, ale je tu taky množství chyb, stačí se jen podívat, v jakém stavu je proslulý rudolfinský Císařský mlýn, Šlechtova restaurace ve Stromovce, tzv. Bruselská restaurace v Letenských sadech, kolonie Buďánka... Mohl bych vyjmenovat desítky kvalitních detailů, interiérů a architektonických prvků, které v nedávné době nenávratně zmizely (samozřejmě bez jakékoli dokumentace), protože je Pirklův ústav nedokázal uhlídat. A Darex? To je jedna z největších proher památkové péče; přestavět zdravý polyfunkční dům pod eufemismem "rekonstrukce" na kýčovitou kancelářskou budovu s ubohým fragmentem původního průčelí, to není věru cesta hodná následování...

Buďánka se zřejmě svého znovuvzkříšení nedočká
30.10.97 Mladá fronta DNES str. 02 Region Praha KAROLINA KOVÁŘOVÁ
K o š í ř e - Zdevastovaná košířská lokalita Buďánka, kterou tvoří přibližně patnáct téměř rozpadajících se starých domků, v nichž se nyní scházejí bezdomovci a narkomani, se slibované opravy do zimy nedočká. Radnice Prahy 5 totiž rekonstrukční projekt společnosti Metalconsult zastavila a hodlá vypsat nové výběrové řízení, podobné tomu, které právě společnost Metalconsult vyhrála již před šesti lety. Skeptici přitom tvrdí, že nadcházející zima je poslední, kterou by domy mohly přežít, aniž by samy od sebe spadly. Osud této lokality proto připomíná praktiky bývalého režimu. Nechtěné domy nebo ty, které vyžadují drahou rekonstrukci, odstranit tak, že je úředníci nechají spadnout. Radnice páté městské části svůj krok odůvodňuje tím, že Metalconsult do svého konečného projektu nezahrnul přesun blízkého koryta Motolského potoka, na kterém trvá společnost Pražská kanalizace a vodní toky. Pro urychlení celé záležitosti však na druhou stranu členové radnice zvažují i to, jestli není možné lokalitu, která byla před šesti lety vyhlášena chráněnou památkovou zónou, opravovat po částech. "Metalconsult nemůže svůj projekt dodělat, a proto jsme se rozhodli vypsat nové výběrové řízení," řekla místostarostka páté městské části Eliška Jelínková. "Předtím ovšem vytvoříme takzvané regulační podmínky, ze kterých bude jasně patrné, co vše je třeba zrekonstruovat, jaké jsou požadavky památkářů a ostatních institucí, aby si další zájemci předem rozmysleli, zda na rekonstrukci mají peníze či nikoli. Podmínky budou hotové do prosince. Je však také možné, že úplně změníme názor a povolíme, aby se území opravovalo po částech, a nikoli jako celek," dodala Jelínková. Společnost Pražská kanalizace a vodní toky na přeložení koryta trvá zejména proto, že společnost Metalconsult nad ním chtěla stavět nové terasové domy. Počítala s tím, že mu jejich prodej zajistí návrat mnohamilionové investice právě do opravy lokality Buďánka. "Původně plánovaná investice do této rekonstrukce - osmdesát milionů korun - se postupem času navíc zmnohonásobila. Jednali jsme o všem hodně dlouho a mezitím narostly ceny materiálu, a navíc se rok od roku horšil stav domků. Na přeložení koryta nemáme už další peníze," řekl ředitel Metalconsultu Jan Kahovec. Památkáři trvají hlavně na tom, aby se zachovala původní tvář Buďánky. "Chceme zachovat maximum charakteru území, které je zvláštním velkoměstským folklorem, a bylo to i bizarní, ale svým způsobem zajímavé místo a nemělo by být zdevastované," řekl ředitel Pražského ústavu památkové péče Pavel Pirkl. "Zároveň však víme, že je ve velmi špatném stavu, protože se jednání o opravě táhlo příliš dlouho, takže v kritických případech, kdy nebude možné jednotlivé domy rekonstruovat, doporučíme takzvanou výměnu hmot. Vzniknou v podstatě nové domy, ale budou mít stejný půdorys, výšku a podobně," řekl Pirkl.

Buďánka jen čeká na nového spasitele - Bezdomovci o střechu nepřijdou

03.11.97 Listy Benešovska str. 07 -
PRAHA (bra) - Košířská lokalita Buďánka zahrnuje patnáct polorozpadlých domků. Jejich neútulný vnitřek je útočištěm bezdomovců a narkomanů. Ačkoliv radnice Prahy 5 slíbila, že letos lokalitu opraví, do zimy to určitě nebude. Radní byli nuceni rekonstrukční projekt společnosti Metalconsult zastavit a proto se rozhodli vypsat nové výběrové řízení. Dosavadní společnost vyhrála konkurs před šesti lety, ale Buďánka stále více chátrá. Podle odborníků jí však hrozí, že letošní zimu těžko přečká. Měli přesunout i Motolský potok Metalconsult měl do svého konečného projektu zahrnout také přesun sousedního koryta Motolského potoka, na kterém trvá Pražská kanalizace a vodní toky. Navíc zmíněná firma chtěla lokalitu, vyhlášenou chráněnou památkovou zónou, opravovat po částech. Ale radnice páté městské části byla jiného názoru. Chtěla celou přestavbu zařídit podle požadavku památkářů, ale zároveň, aby nový subjekt, který oprávnění k rekonstrukci získá, provedl stavbu najednou, což vyžaduje mít dostatečné množství finačních prostředků. Zatím se však taková společnost nepřihlásila. Je tedy možné, že městská část se spokojí i s postupnou rekonstrukcí a to i za situace, že bude hrozit úplné zřícení některého z domků. Společnost Metalconsult chtěla nad korytem Motolského potoka stavět terasové domy, jejichž pronájem by jí umožnil postupně zaplatit investice do rekonstrukce Buďánky. Ale původní rozpočet, osmdesát miliónů kroun, se zmnohanásobil pro nárůst cen za materiál a stále se horšící stav domků. A na přeložení koryta potoka už neměl Metalconsult peníze vůbec. Památkáři ale stojí na svém. Požadují přemístění koryta potoka a Buďánku zachovat jako historickou památku této části Prahy s jejím velkoměstským folklórem i bizarností. Dělat ze starého nové je těžší Nakonec to vypadá tak, že nově vybraná investiční společnost bude muset na stejném půdorysu postavit vlastně nové domy, které budou mít stejný charakter, jako původní lokalita domků. Protože dělat ze starého nové je těžší i nákladnější. To si ovšem měla radnice páté městské části uvědomit již před šesti lety . . .

Buďánka jen čeká na nového spasitele

03.11.97 Kladno-příloha str. 04 -
PRAHA (bra) Košířská lokalita Buďánka zahrnuje patnáct polorozpadlých starých domků. Jejich neútulný vnitřek je útočištěm bezdomovců a narkomanů. Ačkoliv radnice Prahy 5 slíbila, že letos lokalitu opraví, do zimy to určitě nebude. Radní byli nuceni rekonstrukční projekt společnosti Metalconsult zastavit a proto se rozhodli vypsat nové výběrové řízení. Dosavadní společnost vyhrála konkurs před šesti lety, ale Buďánka stále více chátrá. Podle odborníků jí však hrozí, že letošní zimu těžko přečká. Metalconsult měl do svého konečného projektu zahrnout také přesun sousedního koryta Motolského potoka, na kterém trvá Pražská kanalizace a vodní toky. Navíc zmíněná firma chtěla lokalitu, vyhlášenou chráněnou památkovou zónou, opravovat po částech. Ale radnice páté městské části byla jiného názoru. Chtěla celou přestavbu zařídit podle požadavku památkářů ale zároveň, aby nový subjekt, který oprávnění k rekonstrukci získá, provedl stavbu najednou, což vyžaduje mít dostatečné množství finačních prostředků. Zatím se však taková společnost nepřihlásila. Je tedy možné, že městská část se spokojí i s postupnou rekonstrukcí a to i za situace, že bude hrozit úplné zřícení některého z domků. Společnost Metalconsult chtěla nad korytem Motolského potoka stavět terasové domy, jejichž pronájem by jí umožnil postupně zaplatit investice do rekonstrukce Buďánky. Ale původní rozpočet, osmdesát miliónů kroun, se zmnohanásobil pro nárůst cen za materiál a stále se horšící stav domků. A na přeložení koryta potoka už neměl Metalconsult peníze vůbec. Památkáři ale stojí na svém. Požadují přemístění koryta potoka a Buďánku zachovat jako historickou památku této části Prahy s jejím velkoměstským folklorem i bizarností. Nakonec to vypadá tak, že nově vybraná investiční společnost bude muset na stejném půdorysu postavit vlastně nové domy, které budou mít stejný charakter, jako původní lokalita domků. Protože dělat ze starého nové je těžší i nákladnější. To si ovšem měla radnice páté městské části uvědomit již před šesti lety...

Buďánka čeká na svého nového spasitele,
12.11.97 Kutnohorské noviny str. 03 - DUŠAN BRABEC
hrozí, že košířská lokalita zimu nepřečká Praha Košířská lokalita Buďánka zahrnuje patnáct polorozpadlých starých domků. Jejich neútulný vnitřek je útočištěm bezdomovců a narkomanů. Ačkoliv radnice Prahy 5 slíbila, že letos lokalitu opraví, do zimy to určitě nebude. Radní byli nuceni rekonstrukční projekt společnosti Metalconsult zastavit, a proto se rozhodli vypsat nové výběrové řízení. Dosavadní společnost vyhrála konkurs před šesti lety, ale Buďánka stále více chátrá. Podle odborníků jí však hrozí, že letošní zimu těžko přečká. Metalconsult měl do svého konečného projektu zahrnout také přesun sousedního koryta Motolského potoka, na kterém trvají Pražské kanalizace a vodní toky. Navíc zmíněná firma chtěla lokalitu, vyhlášenou chráněnou památkovou zónou, opravovat po částech. Ale radnice páté městské části byla jiného názoru. Chce celou přestavbu zařídit podle požadavku památkářů, ale zároveň chce, aby nový subjekt, který oprávnění k rekonstrukci získá, provedl stavbu najednou, což vyžaduje mít dostatečné množství finančních prostředků. Zatím se však taková společnost nepřihlásila. Je tedy možné, že městská část se spokojí i s postupnou rekonstrukcí a to i za situace, že bude hrozit úplné zřícení některého z domků. Společnost Metalconsult chtěla nad korytem Motolského potoka stavět terasové domy, jejichž pronájem by jí umožnil postupně zaplatit investice do rekonstrukce Buďánky. Ale původní rozpočet, osmdesát miliónů korun, se zmnohonásobil pro nárůst cen za materiál a stále se horšící stav domků. A na přeložení koryta potoka už neměl Metalconsult peníze vůbec. Památkáři ale stojí na svém. Chtějí Buďánku zachovat jako historickou památku této části Prahy s jejím velkoměstským folklorem i bizarností. Nakonec to vypadá tak, že nově vybraná investiční společnost bude muset na stejném půdorysu postavit vlastně nové domy, které budou mít stejný charakter jako původní lokalita domků. Protože dělat ze starého nové je těžší i nákladnější. To si ovšem měla radnice páté městské části uvědomit již před šesti lety...