Buďánka v tisku
(v letech 1996)

Promění se Buďánka v pražský Montmartre?
19.03.96 Zemské noviny str. 01 Titulní strana (eva)
Praha - Městská část Praha 5 chce požádat pražský magistrát o svěření pozemkových parcel a zbytků staveb v lokalitě Buďánka. Podle sdělení tiskové mluvčí úřadu a místostarostky Elišky Jelínkové by chtěla tato městská část chátrající kolonii proměnit v jakýsi pražský Montmartre. Zatím však nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy a domky vesele chátrají. Lokalita je památkově chráněná, a proto nepřipadá v úvahu její demolice (i tento záměr se v minulosti vyskytl). V dnešní době je již jasné, že kolonie projde rozsáhlou rekonstrukcí, jejíž finanční náklady se prozatím pátý pražský obvod ani neodvažuje odhadovat. Přesto se chce do projektu pustit, protože současný vzhled kolonie Buďánka není dobrou vizitkou v očích občanů ani projíždějících zahraničních návštěvníků Prahy. Po vyřešení majetkového převodu bude vypsáno na rekonstrukci kolonie nové výběrové řízení.

Majetkoprávní vztahy brzdí rekonstrukci
22.03.96 Zemské noviny str. 05 Regiony - Střední Čechy a Praha (eva)
P r a h a - Pražský magistrát nemohl předat smíchovské radnici kolonii Buďánka, kterou chce Městská část Praha 5 přeměnit v jakési centrum uměleckého života, protože zde nebyly dořešeny majetkoprávní vztahy. Podle radního T. Szenaie projevili někteří z dřívějších majitelů o svá bývalá obydlí zájem a uplatnili v rámci restitučního procesu své nároky. Celá causa začala již na přelomu 90. let a vyžádala si řadu jednání. Dnes je již zřejmé, kolik objektů zůstává ve vlastnictví města, a kolik se vrací soukromníkům. Příslušné změny byly provedeny i v zápisu v katastru nemovitostí a Praha 5, která projevila o lokalitu zájem již několikrát, byla vyzvána, aby svou žádost znovu uplatnila.

Pátý obvod chce získat kolonii Buďánku

12.04.96 Mladá fronta DNES str. 02 Z Prahy ALENA ZVĚŘINOVÁ
K o š í ř e - Pátý obvod požádá Zastupitelstvo hlavního města Prahy, aby metropole svěřila této městské části pět pozemků i s objekty v kolonii zvané Buďánka. Tento záměr v úterý jednomyslně schválilo zastupitelstvo pátého obvodu. "Byly překonány všechny problémy, které bránily projednání tohoto návrhu," řekl zástupce starosty Miroslav Škaloud členům zastupitelstva. Šlo zejména o nejasné vlastnické vztahy, které bylo nutné vypořádat a převést majetek z podniku Výstavba inženýrských staveb na hlavní město. Také se čekalo na geometrické zaměření těchto nemovitostí mezi ulicemi Plzeňská, U dvou srpů a U Zámečnice. Součástí kolonie Buďánka jsou i tři soukromé objekty a dvě další nemovitosti, o jejichž vydání požádali restituenti. Soud sice jejich nárok zamítl, avšak toto rozhodnutí není dosud kvůli odvolání pravomocné. Městská část Praha 5 počítá s tím, že požádá hlavní město o svěření i těchto dvou parcel, ovšem stane se tak teprve poté, co soud definitivně zamítne restituční nárok. Zbývající objekty chce od soukromníků koupit. "S vlastníky lze jednat o odkoupení," praví důvodová zpráva k záměru schválenému zastupitelstvem. Zástupkyně starosty Eliška Jelínková včera odmítla, že by bylo možné vyvlastnit tento soukromý majetek ve veřejném zájmu. "To rozhodně nemůžeme udělat, protože tam žádný veřejný zájem není," zdůraznila. Nepochybuje však o tom, že zastupitelstvo hlavního města bude souhlasit s tím, aby Buďánka byla svěřena Praze 5. "Předběžně jsme o tom hovořili s radními a ti se k naší žádosti nestaví záporně," poznamenala. Městská část chce tuto kolonii, v jejíž zchátralých objektech se soustřeďují bezdomovci, obnovit a zachovat její památkovou hodnotu. V úvahu stále ještě přichází nápad firmy Metalconsult, aby se kolonie Buďánka stala jakýmsi košířským Montmartrem. Firma, která před čtyřmi lety zvítězila ve výběrovém řízení, chtěla v domcích udělat například obchůdky s řemeslnými výrobky a ateliéry pro umělce. Jelínková poukázala na to, že Metalconsult svůj zájem potvrdil ještě před rokem. Pokud by však nyní od tohoto záměru ustoupil, bude muset radnice vypsat novou soutěž na využití kolonie.

Dělnická kolonie Buďánka bude památkovou zónou
29.06.96 Práce str. 04 Zpravodajství z Čech, Moravy a Slezska (ro)
PRAHA . Bývalá dělnická kolonie Buďánka v Praze 5 bude zachráněna. Hlavní město tuto oblast svěřilo příslušné městské části, která ji hodlá obnovit do původní podoby v souladu se zásadami památkové péče, protože kolonie je památková zóna. Buďánka se rozkládá ve svahu nad Plzeňskou ulicí, od níž ji odděluje pás zeleně se vzrostlými stromy. Čítá dohromady 14 domů, které jsou nyní značně poničeny pobytem bezdomovců a podobných živlů. Praha 5 žádala o svěření kolonie již před pěti lety, ale při podání žádosti o vklad do katastru nemovitostí se ukázalo, že původní parcelní čísla byla změněna a byla zrušena i čísla popisná objektů, původně určených k demolici. Tím se konečné vyřešení péče o svéráznou dělnickou kolonii zdrželo až do současné doby.

Zchátralou kolonii Buďánka čekají opravy

15.07.96 Mladá fronta DNES str. 02 Praha EVA KASTNEROVÁ
K o š í ř e - Zchátralá kolonie Buďánka v Praze 5 by se už konečně mohla v blízké době začít opravovat. Město totiž nedávno budovy i pozemky převedlo na městskou část. Právě na tento krok čekali představitelé tamní radnice a také společnost Metalconsult, která by měla kolonii na základě výběrového řízení opravovat. "Společnost by se měla vyjádřit, zda bude finančně schopna celou investici pokrýt a zda její záměr trvá," uvedla místostarostka Obvodního úřadu Prahy 5 Eliška Jelínková. Dodala, že v případě odstoupení od projektu by radnice musela vypsat novou obchodní soutěž na investora celé oblasti. Místostarostka připustila, že s opravou zchátralých domků budou veliké potíže. "Budovy jsou památkově chráněné a památkáři budou muset přehodnotit svůj posudek, který vydali před třemi roky. Z některých staveb jsou totiž ruiny," uvedla. Společnost Metalconsult podle jejího ředitele Jana Kahovce má dále zájem na oživení Buďánky. "Místo zahraničních investorů, kteří kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům od projektu odstoupili, jsme našli české. Ve financích problém není," uvedl. Stejně jako místostarostka se však domnívá, že budou muset předělat celý projekt. "Od doby, kdy jsme studii předkládali, je stav lokality daleko katastrofálnější," řekl Kahovec. Společnost plánuje, že po opravě budou v domech obchody, dílny, hostinec, byty a ateliéry. "V okolí jsme udělali sociologické průzkumy, co by lidé v Buďánce chtěli mít, a na základě toho jsme vypracovali projekt. Neuvažujeme o ničem jiném a celkový ráz oblasti nechceme měnit," řekl ředitel společnosti. Náklady na rekonstrukci objektů se asi před třemi roky pohybovaly okolo osmdesáti až devadesáti milionů korun. Nyní si nikdo netroufá říci, kolik přesně bude oprava stát. Úřad i společnost však odhadují, že nebude levnější než sto milionů korun. Společnost zatím neví, kdy by mohla s opravou začít. "Takové úvahy jsou zatím velice předčasné," řekl ředitel Metalconsultu.

Košíře chystají svou Malou Stranu
16.07.96 Lidové noviny str. 04 Z domova Martin Poláček
Po pěti letech se opět začíná uvažovat o rekonstrukci kolonie Buďánka v Praze-Košířích. Předpokládané náklady na obnovu této kulturní památky se ale za pět let prodlevy o hodně zvýšily. Rekonstruovat zchátralou kolonii Buďánka měla městská část Praha 5 v úmyslu už před pěti lety. "Všechny parcely v Buďánce byly v rámci plánované výstavby v Košířích ještě před listopadovým převratem spojeny. Restituční nároky si však vyžádaly nové zaměření a rozparcelování lokality," vysvětlovala jeden z důvodů zdržení rekonstrukce zástupkyně starosty Prahy 5 Eliška Jelínková. Podle ní však pětileté zdržení nebylo jen chybou jejich úřadu. "Myslím si, že vinu má spíše Magistrát města Prahy, protože určitě bylo možné ve vyřizování restitučních nároků postupovat rychleji," míní Jelínková. Až nyní je tedy celá lokalita kromě dvou či tří parcel v majetku pražského magistrátu, který ji svěřil do péče páté městské části. "Se soukromými majiteli se musíme dohodnout na řešení. Buď jejich nemovitosti v této lokalitě odkoupíme, nebo je vyzveme, aby se připojili k projektu," říká Jelínková s tím, že by ve státem chráněné zástavbě mělo vyrůst kulturní a umělecky řemeslné centrum. Výběrové řízení na využití Buďánky se uskutečnilo již před zmíněnými pěti lety a vyhrála je firma Metalconsult, s. r. o. Ta také v té době již našla investory, kteří by se na oživení kolonie podíleli. "Byli to převážně zahraniční partneři a právě kvůli nevyjasněným majetkovým poměrům od projektu odstoupili," informoval LN ředitel Metalconsultu Jan Kahovec. Podle jeho dalších slov však má firma o zakázku stále ještě zájem. "Už před pěti lety jsme do toho investovali hodně finančních prostředků," dodal Kahovec. Za pět let řešení majetkoprávních sporů však kolonie Buďánka hodně zchátrala. Tomu napomohlo i společenství bezdomovců, které se v ní usídlilo. "To, co nemohli ukrást, zničili. V roce 1991 jsme odhadovali, že si rekonstrukce vyžádá přibližně sto milionů korun. Dnes předpokládáme investice mnohem vyšší," uzavřel Kahovec.

Z pražské Buďánky možná zmizí polorozpadlé chatrče, suma potřebná na rekonstrukci se odhaduje na 200 milionů Kč
04.11.96 Zemské noviny str. 04 Z krajů - Praha (lup) Praha - Na svahu košířského kopce se za nevzhledným houštím pozvolna rozpadá několik domků. Na střeše jednoho z nich bíle září nápis: »Koukale, padám i na tvou hlavu«. Starosti však padají především na hlavu představitelů městské části Prahy 5. Oblast jménem Buďánka je bolavým místem zdejšího obvodního úřadu už více než sedm let. Před rokem 1989 bylo stanoveno, že se v této lokalitě, kterou nyní obývají pouze skupinky Romů a narkomanů, budou stavět panelové domy. Tento záměr byl rozhodnutím Pražského ústavu památkové péče zrušen. Protože reliéfy domků pocházejí z počátku 20. století, byla Buďánka označena jako památková oblast. Co s ní? Výběrové řízení na investora, který by si byl schopen s rozpadajícími se domky kultivovaně poradit, vyhrála společnost Metalconsult, která navrhla, že by historické domy opravila a na místě zřícenin postavila nové budovy ve stejném rázu. Krátce nato však vyšlo najevo, že situace není vyřešena ani po majetkové stránce. Některé z pozemků byly vráceny v restituci původním majitelům, a tak se odstartoval několikaletý řetěz soudních sporů a odkupování. »Nyní se zdá, že už schází jen krůček k tomu, aby byla situace s pozemky vyřešena. Teď už v podstatě záleží jen na tom, jak se dohodne Metalconsult s památkáři, a výstavba může začít. Ráda bych věřila tomu, že na místě, kterému se normální člověk po setmění oklikou vyhne, budou do roku 2000 stát řemeslné dílny a malé obchůdky, takový košířský Montmartre,« zasnila se Eliška Jelínková, zástupkyně starosty městské části Prahy 5. Rekonstrukce by měla podle představitelů společnosti Metalconsult stát více než 200 milionů Kč. Nejen pro Pražany je lákavá představa, že na místě ruin a nepořádku bude pohledná městská čtvrť.

Autor nápisu nechtěl žít v paneláku
19.11.96 Mladá fronta DNES str. 01 Praha (tto)
S m í c h o v - Nejprve nápis "Pomoc, chtějí nás zbourat" a později "Koukale, padáme na tvou hlavu" mohou vídat Pražané více než šest let na střeše jednoho z domků smíchovských Buďánek. Jeho autor, bývalý obyvatel dělnické kolonie z minulého století, Ludvík Hradilek, byl jediným, kdo se koncem osmdesátých let odmítl smířit s asanací lokality a později podal žalobu proti soudnímu vyvlastnění a vyklizení domku své manželky. "Žili jsme tu od roku 1980 a moje žena si nedovedla představit, že bychom měli bydlet někde v paneláku, jako se to stalo našim sousedům," vypráví Hradilek. V roce 1980 byla Buďánka určena k demolici, o jejich zbourání prý uvažovali už Němci za války. Od roku 1988, kdy Útvar hlavního architekta vydal rozhodnutí o výstavbě paneláku, nutili příslušní úředníci obyvatele, aby podepsali smlouvu o prodeji. "Lidé se nejdříve bránili, ale pak všichni podepsali. Nakonec jsme tu zbyli sami a během jednoho roku nás šestkrát vykradli. V jednom z domků se dokonce prodávala ukradená umyvadla, vany a další předměty z opuštěných domů. Později tu sebrali tašky ze střech a do většiny domů již několik let zatéká. Policii jsme tam v té době neviděli," pokračuje Hradilek, který se z lokality se svou rodinou před několika lety odstěhoval. V dubnu 1992 zrušil soud rozhodnutí o vyvlastnění a několik bývalých obyvatel požádalo podle restitučního zákona o navrácení svého majetku. "Poslední čtyři roky se však magistrát stále vymlouval na špatné podklady od Prahy 5, která požádala o převod lokality. Zdá se, že situace se již vyřešila, avšak není jisté, nakolik dostojí památkáři svým požadavkům, když rekonstrukce bude nyní mnohem dražší. Nakonec zde možná vznikne nějaká podivná stavba, která původní Buďánka bude připomínat jen velmi vzdáleně," uzavřel Hradilek.

Projekt na obnovení Buďánek musí schválit památkáři
19.11.96 Mladá fronta DNES str. 03 Z městských částí Prahy PAVEL OTTO
S m í c h o v - Celkem šestnáct domků lokality Buďánka, vyhlášených 16. května 1992 Chráněnou památkovou zónou, bude zřejmě z větší části zbouráno a znovu postaveno při zachování původního půdorysu. Ze zářijového jednání mezi památkáři a Metalconsultem vyplývá, že Pražský ústav památkové péče má do konce roku stanovit podmínky rekonstrukce a firma Metalconsult pak navrhne projekt, který musí schválit ústav a také zastupitelstvo pátého obvodu. "Náš původní návrh z roku 1992, kdy jsme vyhráli výběrové řízení na využití lokality, předpokládal investice asi sto milionů korun, avšak během čtyř let domky nejen značně zchátraly, ale zvýšily se i ceny materiálu a stavebních prací," uvedl ředitel Metalconsultu Jan Kahovec s tím, že náklady nyní nejméně dvojnásobně vzrostou. Pokud památkáři ve stanovené době určí podmínky rekonstrukce a nový projekt bude schválen, odhaduje Kahovec, že do tří let by měla rekonstrukce skončit. Původní projekt počítal s využitím nových prostor na byty, kanceláře, drobné provozovny, zdravotnické středisko nebo prodejnu potravin. "Investoři však nyní trvají na tom, aby se vložené prostředky vrátily v co možná nejkratším termínu. Z tohoto důvodu zde vzniknou nejspíš pouze byty," dodal Kahovec. Zatím se však neví, zda památkáři nebudou vyžadovat zachování původních rozměrů malých oken, metrových zdí nebo nízkých stropů. "Tyto nároky by však nemohly splňovat současné představy o bydlení, a tudíž by takový byt asi nebylo možné výhodně pronajmout nebo prodat," uzavřel Kahovec. Lokalita postavená v první polovině minulého století jako sídliště dělníků z blízkých pískovcových lomů měla být podle projektu Výstavby inženýrských staveb z roku 1988 zbourána. Na jejím místě se počítalo s vybudováním desetipodlažního družstevního domu s parkovištěm pro sedmdesát automobilů. Za tímto účelem byli obyvatelé Buďánek donuceni se odstěhovat, většinou do sídlištních panelových domů. V roce 1991, po zrušení rozhodnutí o demolici, padl projekt na výstavbu paneláku a Praha 5 vypsala výběrové řízení na využití lokality. Ten pak v následujícím roce vyhrál Metalconsult. Mezitím se však ukázalo, že zřizovatelem Výstavby inženýrských staveb, která se stala majitelem Buďánek, je pražská radnice. Pátý obvod proto požádal magistrát o převod lokality, avšak jeho žádost, formulovaná jako dopis, měla navíc zásadní nedostatky - například postrádala výpis z registru katastrů. "Buďánka byla částečně převedena na Prahu 5 až letos v červnu, neboť kromě nedostatečných podkladů situaci zkomplikovaly restituční nároky bývalých obyvatel, z nichž dva jsou stále nedořešeny," vysvětlil vedoucí odboru obecního majetku magistrátu Tomáš Kimla s tím, že po ukončení těchto sporů magistrát zbývající pozemky okamžitě převede na pátý obvod.

Buďánka se dočká rekonstrukce
28.11.96 Mladá fronta DNES str. 03 Zprávy z městských částí Prahy PAVEL OTTO
S m í c h o v - Podmínky pro rekonstrukci osady předměstských lidových domků - památkové zóny Buďánka - stanovil koncem října Pražský ústav památkové péče na žádost Obvodního úřadu Prahy 5. Ještě tento týden by měla firma Metalconsult od pátého obvodu obdržet podmínky rekonstrukce a během půl roku vyčíslit stavební náklady a vypracovat návrh na obnovu lokality. Projekt následně musí schválit ústav a Zastupitelstvo Prahy 5. Jedním z hlavních požadavků památkářů je zejména zachování původního uličního uspořádání osady, půdorysu objektů a terasovitého členění včetně vnějších schodišť, ohradních zdí a spojovacích cest. Pro rekonstrukci mají být použity stavební prvky z klasických materiálů, jako jsou střešní pálená krytina, dřevěná okna a dveře či hladké štukové omítky. Ústav dále požaduje obnovu architektonických a řemeslných detailů uvnitř domků a důsledné zachování tvarů sedlových střech. "U zcela prokazatelných případů, kdy bude nutné kvůli devastaci přistoupit k částečné nebo úplné novostavbě, povolíme pouze dvoupodlažní stavbu s případnou půdní vestavbou," uvedla Blanka Vejvodová z Pražského ústavu památkové péče s tím, že v žádném případě zde nemůže vzniknout souvislá řadová zástavba. U Plzeňské ulice povolí památkáři i výstavbu drobnějších objektů. "Parkování automobilů musí být úměrné historickému místu a neuspokojivou situaci nelze řešit v chráněné lokalitě," sdělila Vejvodová. "Od roku 1989, kdy byli obyvatelé Buďánky vystěhováni, se stav objektů katastrofálně zhoršil a některé domky bude nutné postavit znovu," uvedla tisková mluvčí pátého obvodu Eliška Jelínková s tím, že nový projekt je třeba navrhnout také s ohledem na návratnost vložených prostředků. "Lokalita by se mohla stát jakýmsi košířským Montmartrem. Pokud však Metalconsult od rekonstrukce odstoupí z důvodu ekonomicky nevyhovujících podmínek, budeme muset urychleně najít nového investora. Buďánce ale další čekání rozhodně neprospěje," dodala mluvčí. Ze současné situace v chátrající osadě se může radovat asi deset až patnáct bezdomovců, kteří v zachovalejších domcích již delší dobu přespávají. Stavební práce zde začnou v nejlepším případě možná v létě nebo na podzim příštího roku. Bezdomovci se tedy nemusí bát, že pro letošní zimu přijdou o střechu nad hlavou. "Policisté tam občas zajedou, zkontrolují doklady, a pokud je někdo nemá v pořádku, je předveden na místní oddělení. Drogy u nich policisté nikdy nalezli," uvedla tisková mluvčí pražské policie Eva Brožová s tím, že objekty nejsou zajištěny proti vniknutí. "Dokonce tam mají i kamna a údajně to tam nijak nedevastují. Navíc nemá smysl pokutovat někoho, kdo stejně nemá peníze," dodala mluvčí.